เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์บูรพาอีเวนท์ (Burapha Event) เป็นเว็บไซต์ที่รวมอีเวนท์ต่างๆทั่วบูรพาทิศมาไว้ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับข่าวสารเกี่ยวกับอีเวนท์ที่หมดที่จัดขึ้นในภาคตะวันออก