งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง นิทรรศการของกองทัพเรือ

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง สักครั้งในชีวิตต้องไปเข้าร่วม

หลายท่านคงทราบกันดีในอดีตตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยของเราได้มีการสู้รบกับทหารของฝรั่งเศสทางเรือ ยุทธภูมิการรบจะที่บริเวณทางใต้ของเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งผลการรบครั้งนั้นเราเป็นฝ่ายผ่ายแพ้ทำให้เสียเรือไป 3 ลำ เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงชลบุรีและเรือหลวงสงขลา และประเทศไทยก็เสียทหารกล้าไป 36 ชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงของกองทัพเรือในขณะนั้นเลยก็ว่าได้ งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง จึงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สำคัญ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงความเจ็บปวดและเพื่อเชิดชูทหารกล้าทั้งหลายที่ได้สละชีวิตไปนั่นเอง  งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ประจำเดือนมกราคม ที่ทุกท่านควรจะเปิดประสบการณ์ไปพบเจอบรรยากาศสักครั้ง ในงานมีนิทรรศการดีๆ และยังมีของกินขายอีกด้วย นอกจากจะได้ความรู้ยังได้รับความเพลิดเพลินอีกด้วย

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง มีจุดประสงค์ที่ได้จัดทำกิจกรรมดีๆ มากมาย

  • เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรู้และสำนึกถึงทหารกล้าทั้งฝั่งไทยและฝรั่งเศส อาจจะส่งผลให้ทุกท่านได้รับความทราบซึ้งและรู้จักหวงแหนเอกราชของประเทศมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อเชิดชูความดีงามของทหารทุกชีวิตที่ได้สละเพื่อบ้านเมือง
  • เพื่อให้อนุสรณ์ งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย จังหวัดตราด กลายเป็นแลนมาร์คสำคัญเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ได้รับความรู้
  • เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมามีความรุ่งเรือง เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือน จะทำให้การค้าขายรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ ได้รับการเยียวยาขึ้นนั่นเอง งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย อนุสรณ์สำคัญ ที่ช่วยเสริมสร้างอะไรหลายๆอย่าง

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย อนุสรณ์สำคัญ ตั้งอยู่บริเวณชายทะเลแหลมงอบ และยังเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หันพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง อนุสรณ์รอบๆ บริเวณและอาคารพิพิธภัณฑ์ตกแต่งลักษณะคล้ายเรือรบ ข้างด้านในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมไปถึงประวัติการสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส โดยในช่วงวันที่ 17 มกราคมของทุกปี จังหวัดตราดจะจัด งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง เพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยในอดียที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ ซึ่งกิจกรรมเด่นๆภายในงาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีลอยพวงมาลาบริเวณเกาะลิ่มโดยเรือรบของกองทัพเรือ ซึ่งประชาชนนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะรับชมบรรยากาศ สามารถลงเรือไปร่วมพิธีได้  

ซึ่งกิจกรรม งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง เป็นประเพณีอย่างนึงในจังหวัดตราดที่ประชาชนควรจะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สำนึกและเพื่อให้ทราบถึงความกล้าหาญของบรรพบุรุษทหารเรือของเรา ที่มีขวัญและกำลังใจ ความรักประเทศ เลือกหน้าที่ด้วยความกล้า จนเรือหลวงของไทยทั้ง 3 ลำ ต้องจมลงสู่พื้นดินแห่งท้องทะเลตราด พร้อมกับนายทหารและทหารประจำเรือที่พร้อมสละชีวิต งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย อนุสรณ์สำคัญ ที่ไม่ควรเลือนหาย