ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดตราด ภาคหนึ่งของไทย

ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดตราด ประวัติและความเป็นมา

จังหวัดตราดนั้นถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ทางภาคตะวันออก เป็นจังหวัดที่ติดกับชายฝั่งทะเลในอดีตสมัยอยุธยานั้นเป็นเมืองการค้าที่สำคัญ และในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มีประชาชนอพยพถิ่นฐานมาอยู่จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่คนจังหวัดตราดนั้นจะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อและกล้าหาญ แน่นอนว่าภายในจังหวัดนั้นมีความเป็นมาอย่างยาวนานและมี ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดตราด ต่างๆมากมายที่หน้าสืบทอด เนื่องจากเป็นสิ่งอันดีงามที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเอง ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีคุณค่า  มีหลายประเภททั้งการแต่งตัว ความเชื่อต่างๆ รวมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดตราด ได้จำแนกเอาไว้หลายประเภท ดังนี้

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดตราด นั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากมีประชาชนที่อพยพมาจากหลายพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีความเชื่อและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป เมื่อย้ายมาอยู่เป็นจำนวนมากก็จะทำให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรมมากมาย แต่ทุก ประเพณีวัฒนธรรม ที่น่าสืบทอด นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีงาม ดังนั้นทุกท่านจึงไม่ควรที่จะพลาดการเข้าร่วมและควรที่จะอนุรักษ์สืบทอดไว้ให้แก่ลูกหลานได้รู้จักกันต่อไป ประเพณีวัฒนธรรม อยู่คู่ตลอดไป นิยมและสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การเกิด การตาย รวมไปถึงงานศพต่างๆ  และยังรวบรวมกว้างทั้งการแต่งงาน การปลูกบ้านเรือน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย จึงได้สืบทอดให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเอง 

ในส่วนของการเกิดนั้น ชาวจังหวัดตราดเชื่อว่าคนท้องต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอยู่ในศีลในธรรม ไม่ควรจะกล่าวถึงปมด้อยของบุคคลอื่น เนื่องจากจะส่งผลถึงลูกในครรภ์ หากตอนเกิดลูกนั้นจำเป็นจะต้องให้หมอตำแยมาทำการคลอดให้ในสมัยก่อนเนื่องจากการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นยังไม่ได้เป็นที่นิยม และเมื่อคลอดเสร็จชาวบ้านจะนิยมเอาสายสะดือของเด็กมารวมกันไว้ในขวดเดียว ตามความเชื่อว่าเด็กทุกคนในครอบครัวจะเป็นคนที่มีความรักความสามัคคีกลมเกลียวกันนั่นเอง

การสร้างบ้านในอดีต นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่คนในจังหวัดให้ความพิถีพิถันและเรื่องมากเป็นอย่างสูง เนื่องจากจะส่งผลให้การเป็นอยู่นั้นจะราบลื่น ถ้าเลือกสร้างบ้านไม่ดี โดยคนจังหวัดตราดจะมี ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีคุณค่า ในการสร้างบ้านคือ ไม่หันหน้าไปทางทิศทั้ง 8 และจะให้ช่างปลูกบ้านที่มีความสามารถในการอ่านเลือกอ่านฤกษ์ยาม ในการลงเสาเข็ม มาทำพิธีให้เพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีและดูฮวงจุ้ยต่างๆนั่นเอง

วัฒนธรรมอื่นๆ ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดตราด นั้นถือว่ายังมีอีกมากมายหลายประเภท ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เสียหาย หากประชาชนร่วมกันปฏิบัติและล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นทุกท่านจึงควรที่จะอนุรักษ์และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีคุณค่า ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปได้ร่วมทำ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความสบายใจในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้าต่อไปนั่นเอง

 

 

 

สมัครบาคาร่า