ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีของเรานั้น นับว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เพราะว่าจังหวัดของเรานั้นมีการพบซากโบราณสถาณ ในหลายพื้นที่ของจังหวัด ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนนั้นแล้วจังหวัดปราจีนบุรี ยังมีแหล่งที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายหลายแห่ง มีอุทยานแห่งชาติ อยู่ในเขตมรดกโลกถึง3 แห่งด้วยกัน ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี  เมืองประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด ของภาคตะวันออกอีกด้วย เดิมที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้น มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากๆ จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วแยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี รวมประเพณีที่สำคัญที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์

จังหวัดปราจีนบุรีนั้นมีประเพณีท้องถิ่น ที่นิยมปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ว่าจะเป็นประเพณีแห่นางแมว ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีสรงน้ำและแห่เจ้าพ่อพระปรง ประเพณีบั้งไฟ และอีกหลายๆ ประเพณี ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี น่าท่องเที่ยว ซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจทุกประเพณีเลย เพราะแต่ละประเพณีนั้นมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป 

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี.
  • ประเพณีบุญบั้งไฟที่ได้รับมาจากภาคอีสาน จัดตรงกับวันวิสาขบูชา เพื่อบูชาเทพยาดาอารักษ์ ให้ฝนตกตามฤดูกาล ชาวนา ชาวไร่ จะได้ทำนาอย่างไม่มีอุปสรรค ได้ผลอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ที่น่าสนใจ ในจังหวัดปราจีนบุรีนั้น นิยมจัดเป็นงานใหญ่ประจำปีที่วัดต้นโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ ซึ่งในงานนั้นมีการจัดบุญบั้งไฟขึ้นสูง มีการประกวดรำเซิ้งของขบวนแห่บั้งไฟ แถมยังมีการแสดงมหรสพสมโภชอีกด้วย 
ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี.
  • งานวันเกษตรและของดีเมืองปราจีนบุรี ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายนของทุกๆ ปี นอกจากเกษตรกรจะนำผลไม้จำหน่ายแล้ว ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ที่น่าสนใจ ในงานยังมีกิจกรรมการประกวดต่างๆ มากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นการประกวดคุณภาพของผลไม้ การประกวดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุด อย่างเช่น ขนนเอย ทุเรียนเอย กระท้อนเอย และผลไม้อีกนานาชนิด
ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี.
  • งานสืบสานประเพณีสรงน้ำและแห่เจ้าพ่อพระปรง ทุกๆ วันที่ 16 เมษายนของทุกปี จะมีการแห่เจ้าพ่อพระปรง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งชาวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ให้ความเคารพนับถือ ได้จัดให้มีขบวนแห่สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี มาแล้วจะติดใจ โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนรถแห่ผ่าน มีประชาชนจำนวนมากที่เคารพนับถือรอคอยสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรงกัน  เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับงานประเพณีสรงน้ำแห่เจ้าพ่อพระปรงนั้น ชาวอำเภอกบินทร์บุรีนั้นได้จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี โดยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับชาวกบินทร์มาช้านาน และโดยเฉพาะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นที่เคารพนับถือบูชาของประชาชนตลอดมา
ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี.
  • งานประเพณีการแข่งเรือยาว จะเป็นงานประจำมาตั้งแต่พ.ศ. 2528 โดยจัดขึ้นที่แม่น้ำบางปะกง หรือแม่น้ำปราจีนบุรีนั่นเอง บริเวณสะพานณรงค์ดำริไปจนถึงหน้าวัดหลวงปรีชากูล อำเภอเมืองปราจีนบุรีเลยก็ว่าได้ ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันนั้น จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี น่าท่องเที่ยว จึงทำให้เทศกาลการแข่งขันเรือยาวนั้น ได้รับความสนใจจากจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางอีกด้วย โดยแต่ละภาคนั้นได้มีการส่งเรือมาร่วมแข่งขันกับทางจังหวัดปราจีนบุรี ปกติแล้วงานนี้จัดในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคมของทุกปี แล้วแต่ความสูงของระดับน้ำ
ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี.
  • ประเพณีแห่นางแมว เป็นอีกหนึ่งประเพณีขึ้นชื่อของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประเพณีที่เล่นเพื่อขอให้ฝนตกตรงตามฤดูกาล เพื่อที่ทำให้ชาวนา ชาวไร่ จะได้ทำนากันได้อย่างไม่มีอุปสรรค ถ้าหากว่าฝนไม่ตก หรือสภาพอากาศแห้งแล้งเกินกว่ากำหนด ชาวนาบางส่วนก็จะรวมกลุ่มกันขอฝน ด้วยการเอานางแมวหนึ่งตัวใส่กระชัง หามกันสองคน และเดินแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในช่วงเวลากลางวันหรือไม่ว่าจะเป็นกลางคืนก็ได้ แล้วแต่สะดวกเลย ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี เมืองประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีพวกถือพานเอย บ้างก็ถือกระบุง เดินตามขบวน เมื่อชาวบ้านอื่นเห็นขบวนแห่นางแมวผ่านไปแล้ว ก็จะนำน้ำมาสาดนางแมว และรวมไปถึงสาดน้ำใส่พวกขบวนแห่ด้วย แถมยังมีชาวบ้านมอบข้าวสารใส่กระบุง ให้เงินใส่พาน มอบให้กับคนแห่ในขบวน และหลังจากทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ชาวนาก็จะนำสิ่งของที่ได้มาจากชาวบ้านนำไปถวายแก่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล 

จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างขวาง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายหลายแห่งด้วยกัน ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ของเรานั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกถึง 3 แห่งด้วยกัน ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี มาแล้วจะติดใจ อีกทั้งยังประเพณีต่างๆ ที่สำคัญของคนในจังหวัด บอกเลยว่าเป็นจังหวัดที่น่ามาท่องเที่ยวมากเลยทีเดียว

 

 

 

สนับสนุนโดย :

เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเยอะที่สุดทำเงินด้วยมือถือ รองรับทุกระบบ ฝาก-ถอนออโต้ เว็บคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในปี2022