ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก กิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความแตกต่างของทั้ง 4 ภาค

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก

ในประเทศไทยนั้นมีหลายภูมิภาคที่ถูกแบ่งออกขึ้นมาอย่างชัดเจน แต่ละภาคก็จะมีประเพณีจารีตวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปหนึ่งในนั้น ก็คือ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ทุกท่านรู้จักว่าเป็นภาคที่ติดกับทะเล ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีวิญญาณ รวมไปถึงการสักการะของพระพุทธเจ้าอีกด้วย ซึ่ง ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก มรดกของสังคมให้คนรุ่นหลัง จัดทำขึ้นมานั้นจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งสิ้น เพื่อกลับไหว้และบูชา อันเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวบ้าน และเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับ 100 ปีก็มีเช่นกัน

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก กิจกรรมที่มีเอกลักษณ์สำคัญ

ภาคตะวันออกนั้น เป็นชาวไทยที่มีมากมายหลากหลายเชื้อชาติ เนื่องจากเป็นการอพยพถิ่นฐานย้ายมาอยู่ตั้งแต่รัชกาลต้นๆ ของชาวไทย ซึ่งแน่นอนว่าจะมีความแตกต่างกันไป และในปัจจุบันก็มีการช่วยกันรักษาสืบทอด และทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรมให้อยู่ไปตลอด เปรียบเสมือนการรักษาชาติเลยก็ว่าได้ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะไม่ได้เป็นแค่เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าท้องถิ่น มีความพัฒนามากขึ้นเท่านั้นยังแสดงให้เห็นถึงความแสดงถึงจิตใจของบุคคลในจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อของชาวบ้าน ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินชีวิตของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย และแต่ละสถานที่  โดยภาคตะวันออกของไทย ก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีภูเขาสลับกับทะเล และธรรมชาติมากมาย ดังนั้นส่วนใหญ่จะมีความเชื่อไปในทางเดียวกัน โดยวัฒนธรรมของภาคตะวันออก จะคล้ายครึ่งกับภาคกลางของไทย แต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันไปบ้าง เพราะส่วนใหญ่นั้นศาสนาที่ชาวบ้านนับถือก็คือศาสนาพุทธ

ตัวอย่างประเพณีวัฒนธรรมของภาคตะวันออก

  • ประเพณีวิ่งควาย ที่จัดทำขึ้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นการทำความขวัญควาย และให้ควายได้พักจากการเหน็ดเหนื่อยในการทำงานที่ท้องนา มีความเชื่อว่าหากปีใดไม่มีประเพณีวิ่งควาย ควายที่ใช้ไถนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคระบาดกันมาก ทำให้เกิดผลเสียต่อชาวนา และเพื่อแสดงถึงคุณค่าต่อควายที่ทำงานอย่างหนัก นอกจากนี้ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก เพื่อให้ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ พูดคุยกัน ประเพณีวิ่งควายก็ถือว่าเป็นประเพณีชื่อดังของจังหวัดชลบุรี ที่โด่งดังมากทั้งในประเทศ รวมไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียว จะถูกจัดทำขึ้นวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 ก่อนช่วงออกพรรษาเพียงแค่หนึ่งวัน ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน
  • ประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ก็คือประเพณีเทศกาลงานก่อพระเจดีย์ทรายวันไหล จัดทำขึ้นที่หาดบางแสนชลบุรี เป็นการจัดงานในช่วงวันที่ 16 – 17 เมษายนของทุกๆ ปี ซึ่งจะตรงกับเทศกาลสงกรานต์ ชาวบางแสนจะนิยมเล่นน้ำสงกรานต์กันยาวนานถึง 5 วันเลยทีเดียว ดังนั้นจึงมีวันไหลในวันที่ 16 – 17 ซึ่งนอกจากจะมีการเล่นน้ำสงกรานต์กันแล้ว ก็ยังมีการประกวดจัดเจดีย์ทรายให้มีความสวยงามอีกด้วย
  • ในจังหวัดชลบุรีนั้น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังคือหลวงพ่อโสธร ซึ่งบุคคลในท้องถิ่นนั้นนับถือและกราบไหว้กันมาอย่างยาวนาน ดังนั้นจะมีประเพณีเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธรของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดทำขึ้นถึง 3 ครั้งด้วยกันใน 1 ปี นับว่าเป็น ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อตามศาสนา ที่มีกิจกรรมมากมาย และยังเป็นการร่วมขอพรหลวงพ่อโสธรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต นอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามอีกด้วย
  • งานทำบุญกลางบ้าน ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยคนเฒ่าคนแก่ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดเชื้อสายที่มาจากชาวลาวพวนที่อพยพมาจากประเทศลาวในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งชาวบ้านนั้นจะนำอาหารมาร่วมกันทำบุญตักบาตร ไหว้พระ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร และดวงวิญญาณของญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ที่สำคัญเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายด้วย และ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อของชาวบ้าน นับถือขอพรให้ฝนตกตามฤดูกาล พืชพันธุ์  การทำไร่ทำสวนนั้นสมบูรณ์ และยังมีการจัดทำรูปปั้นดินเหนียว เป็นรูปคนให้เท่ากับจำนวนสมาชิกภายในครอบครัว เพื่อทำการสะเดาะเคราะห์ด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่งานที่ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภา หรือเดือน 6 ของไทย 

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และมีแต่สิ่งที่ดีงามบ่งบอกถึงความเป็นมาของบุคคลแต่ละชุมชนและสถานที่ การปลูกฝังให้ลูกหลานในตระกูล หรือในท้องที่ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อของชาวบ้าน นั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเอาไว้ ได้มีการจัดทำเอาประเพณีเกิดขึ้นมาทุกปี และนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูและเชิดชูให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมต่างๆ และแน่นอนว่าวัฒนธรรมบางอย่างนั้น ก็อาจจะเกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านอีกด้วย

 

 

 

 

GCLUB จีคลับ เว็บไซต์พนันออนไลน์ บริการคาสิโนออนไลน์ 24 ชั่วโมง ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานระดับสากลออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และรวดเร็ว ไว้คอยให้บริการท่าน