งานกองข้าว ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี

งานกองข้าว เอกลักษณ์ของชาวศรีราชา

งานกองข้าว ศรีราชา

งานกองข้าว ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีโดยแท้ ที่สืบต่อกันมา ตามประวัติเล่าว่าประเพณีกองข้าวจัดในหลายอำเภอ เช่น อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอพนัสนิคม เป็นต้น ครั้นกาลเวลาล่วงเลยผ่านไป ในบางพื้นที่ประเพณีได้เลือนหายไป แต่ที่ศรีราชายังคงอนุรักษ์ไว้อย่างต่อเนื่องและเหนียวแน่น จนกระทั่ง งานกองข้าว เป็นเอกลักษณ์ของชาวศรีราชา โดยเฉพาะเมื่อเทศบาลเมืองศรีราชาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานกองข้าวศรีราชา เริ่มแต่ปี 2536 เป็นต้นมา โดยกำหนดจัดงานประเพณีระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน ของทุกปี

งานกองข้าว ประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน

งานกองข้าว ชลบุรี

ประเพณีกองข้าว หรือ งานกองข้าว ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานแล้ว เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนย้ายราศีเข้าสู่ปีใหม่ ที่เรียกว่าสงกรานต์ ล่วงไปประมาณ 3-4 วัน ให้ชักชวนเพื่อนบ้าน นำลูกหลานมารวมกันในเวลาแดดร่มลมตก อาหารคาวหวานและอาหารพื้นบ้าน เช่น ฮื่อแช่ ก๋วยเตี๋ยวบก ปิ้งงบ แจงลอน ขนมเต่า ขนมก้นถั่ว ฉาบไข่แมงดา เป็นต้น ไปรวมกันที่ชายทะเล แล้วแต่ละบ้านแบ่งอาหารคนละเล็กละน้อยใส่กระทงใบตอง ไปวางรวมกันบริเวณริมหาด แล้วจุดธูปคนละ 1 ดอกแล้วกล่าวร้องเชิญภูตผีปีศาจที่สิงสถิตบริเวณหาด ผีไม่มีญาติที่หิวโหยมากินอาหารที่นำมากองไว้เชื่อว่าเมื่อภูตผีปีศาจอิ่มหมีพีมันแล้วท่านจะได้ไม่มารบกวน ทำให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีโรคภัย และไม่เกิดภัยธรรมชาติ จึงเรียกว่า พิธีกองข้าวบวงสรวง หลังจากนั้นชาวบ้านที่มารวมกัน เซ่นไหว้ทูตผีปีศาจนั่งรอจนกว่าธูปจะหมด 1 ดอกแล้วกล่าวลาขอพรเสร็จแล้วก็จะตั้งวงรวมกันรับประทานอาหารที่เตรียมมาหากมีอาหารเหลือให้นำกองไว้เพื่อเป็นทานแก่สัตว์ ห้ามนำอาหารที่เหลือกลับบ้านเด็ดขาด งานกองข้าว เป็นเอกลักษณ์ของชาวศรีราชา โดยภายในงานเน้นการแสดงด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น 

  • มวยตับจาก

เป็นกีฬาพื้นบ้านยอดนิยมของภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชลบุรี เพราะมีการปลูกจากเป็นจำนวนมาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันคือ ใบจากแห้งจำนวนมากเพื่อปูให้ทั่วพื้นเวที และเชื่อกสำหรับขึงเวที นักมวย ทั้งคู่จะผูกตาด้วยผ้า และจับให้อยู่คนละมุม มีกรรมการกลางอยู่บนเวที 1 คน จากนั้นเมื่อมีสัญญาณเริ่มชก นักมวยจะเดินออกจากมุมเพื่อหาคู่ต่อสู้และต่อยกัน โดยจะใช้ฟังเสียงลั่นกรอบๆแกรบๆ ของใบจากที่ปูไว้ เพื่อจับทิศทางผู้ต่อสู้ของตน กติกาการต่อยคือใครต่อยเข้าเป้ามากที่สุด ก็จะได้คะแนนใครได้คะแนนมากเป็นฝ่ายชนะ ชก 3 ยก ยกละ 2 นาที มวยตับจาก จัดเป็นกีฬาพื้นบ้านที่เสริมสร้างไหวพริบในการฟังเสียงได้เป็นอย่างดี

  • ตะกร้อลอดบ่วง 

เป็นการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการใช้ อวัยวะของร่างกายเป็นท่าทางในการเล่นตะกร้อให้เข้าบ่วง 

  • ขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นเมือง

เป็นการเชิญผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านอาหารและขนมในชุมชนต่างๆ มาออกร้านแสดงสาธิตการทำขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ซึ่ง เป็นเอกลักษณ์ของพื้นบ้านพื้นเมืองท้องถิ่นศรีราชา เช่น ห่อหมก ทองมัวน งบปิ้ง แจงลอน ลูกชุบ ทองหยิบ ฝอยทอง ข้าวเกียบปากหม้อ ข้าวต้มมัด ฯลฯ

  • การจัดพิธีกองข้าวบวงสรวง

เป็นประเพณีความเชื่อของชาวศรีราชาที่มีอาชีพด้านการประชุม ซึ่งก่อนจะออกเรือไปจับปลาต้องมีการไหว้พวกผีปีศาจ และเมื่อมีเวลาว่างประมาณเดือน 4  ชาวบ้านจะมารวมกันและนำอาหารมาไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีไม่มีญาติ โดยนำเอาอาหารใส่กระทงไหว้ และอาหารที่เหลือจะแบ่งกันรับประทาน โดยไม่เอากลับบ้าน ต่อมาเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดพิธีโดยได้เชิญพราหมณ์จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ กรุงเทพมหานคร มาเป็นผู้ประกอบพิธี และตั้งเครื่องบวงสรวงอย่างถูกต้อง

  • การประกวดแห่รถประเพณีกองข้าว

การจัดกิจกรรมการประกวดได้เชิญหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วมการประกวดและมีรางวัลมอบให้ผู้ชนะการประกวด 

  • การแสดงแสงสีเสียง

เป็นการแสดงระบบการใช้แสงสีที่สวยงามย้อมบริเวณสถานที่จัดงานให้เป็นบรรยากาศแบบย้อนยุค พร้อม ระบบเครื่องเสียงระบบก้องรอบทิศทาง ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา โดยมีผู้บริหารหน่วยงานจังหวัด และอำเภอ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานกองข้าว ในปัจจุบันชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านนำข้าวสารมากองรวมกันก่อเป็นรูปเจดีย์เรียกว่า บุญกองข้าวใหญ่  ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และได้มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญทำบุญข้าวเปลือกเพื่อรำลึกถึงพระคุณของข้าว เป็นการขอขมาพระแม่โพสพ โดยข้าวที่แต่ละบ้านนำมากองรวมกันทั้งหมด เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะนำไปขายเพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับทางวัดทั้งหมด นอกจากคนในพื้นที่จะได้ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามแล้ว งานกองข้าว แสดงถึงความเชื่อความศรัทธา รวมถึงเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวอีกด้วย

งานกองข้าว

งานกองข้าว ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

งานกองข้าว ศรีราชามีพิธีกรรม ขั้นตอน การปฏิบัติที่ควรแก่การอนุรักษ์ งานกองข้าว ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ลูกหลานชาวศรีราชาเป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความสามัคคีให้ทุกคนในชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเอกลักษณ์ให้กับชาวศรีราชาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและมีแห่งเดียวในประเทศไทย

 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

sa-game.bet เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเยอะที่สุด เราคือ คาสิโนออนไลน์ ตัวแทนโดยตรงจาก SA gaming ในนามของ SA-Game เรามีบริการหลากหลายในเกมพนัน ไม่ว่าจะเป็น บาคาร่าออนไลน์ , เสือมังกรออนไลน์ , รูเล็ตออนไลน์ ให้ท่านได้เล่นอย่างจุใจผ่านระบบออนไลน์ Live Steam (ไลฟ์สด)