ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประเพณีของชาวปากน้ำประแสร์

ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประเพณีทอดผ้าป่าที่แปลกตา แห่งเดียวในไทย

ปากน้ำประแสร์ เป็นเมืองที่ติดชายทะเลแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง มีประเพณีการทอดผ้าป่าที่แปลกกว่าที่อื่น ๆ คือ ประเพณี ทอดผ้าป่ากลางน้ำ สืบเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพประมง ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือตลอด เรือจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขา ชาวประมงเวลาอยากทำบุญบ้าน (เรือ) ให้เป็นสิริมงคล จึงได้มีการจัดทำบุญทอดผ้าป่าขึ้นในเรือ ซึ่ง ทอดผ้าป่ากลางน้ำ เป็นประเพณีที่มีมานานกว่า 100 ปี 

ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประเพณีที่สะท้อนความศรัทธาในวิถีชีวิตแห่งสายน้ำ

เดิมชาวประแสร์ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ชายหาด ชายคลองแม่น้ำประแสร์ ตั้งอยู่ห่าง ๆ กัน ไม่หนาแน่นนัก มีอาชีพหาปลาโดยวิธีตกเบ็ด ยกยอ ทอดแห ดักรอก เป็นต้น ใช้พาหนะเรือแจวบ้าง เรือพายบ้าง ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธมาแต่บรรพบุรุษ เมื่อมีเงินมีทองก็คิดจะทำบุญ ซึ่งชาวประแสจะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่ง เวลาบ้านใดทำบุญบ้าน งานแต่งงาน ต้องมีการทอดผ้าป่าด้วย ผู้ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำลำคลองถ้าจะทำบุญทอดผ้าป่าส่วนมากต้อง อาศัยเรือตัดไม้มาทำพุ่มผ้าป่า ใช้ไม้ไผ่ปักไว้ด้านหัวเรือ-ท้ายเรือ แล้วนิมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้าน เวลาขากลับนิมนต์ชักผ้าป่าในเรือ แต่บางแห่งชักผ้าป่าก่อนสวดมนต์ก็มี แต่บางแห่งถึงบ้านชักผ้าป่าก่อนก็มี แต่การจัดทำบุญทุกครั้งคราว เข้าใจว่า ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่เกิดของ ประเพณี ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประเพณีของชาวประแสร์

ประเพณี ทอดผ้าป่ากลางน้ำ สันนิษฐานว่า ทอดผ้าป่ากลางน้ำ เป็นประเพณีที่มีมานานกว่า 100 ปี โดยประชาชนจะนำพุ่มผ้าป่าไปปักไว้กลางแม่น้ำประแสร์ โดยพุ่มผ้าป่าจะใช้กิ่งไม้จากต้นฝาดหรือต้นโปรง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนโดยทั่วไป ประดับตกแต่งพุ่มผ้าป่าให้สวยงาม จากนั้นไปนิมนต์พระสงฆ์มาชักผ้าป่าตามพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ลงเรือไปยังพุ่มผ้าป่ากลางลำน้ำประแสร์ ประชาชนที่ร่วมประกอบพิธีจะพายเรือหรือแจวเรือของตนเข้าร่วมพิธีกลางลำน้ำนั้น หลังจากประกอบพิธีกรรมทอดผ้าป่ากลางน้ำแล้ว ประชาชนจะร่วมกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง โดยการจัดการละเล่นอันได้แก่ การแข่งเรือพาย แข่งพายกะโล่ แข่งพายเรือข้ามลำไม้ไผ่ แข่งชกมวยทะเล การ ทอดผ้าป่ากลางน้ำได้วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจะมีขบวนเรือประมงขนาดใหญ่จำนวนนับร้อยลำมาแห่พุ่มผ้าป่า ภายในเรือจะมีเครื่องดนตรีบรรเลงตลอดเวลา และตามหน้าบ้านของชาวบ้านปากน้ำประแสร์จะนำพุ่มผ้าป่ามาปักไว้หน้าบ้านของตนบ้านละ 1 พุ่มตามความศรัทธา ตกแต่งให้สวยงาม แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดตะเคียนงามมาชักพุ่มผ้าป่า

ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำได้สืบทอดกันมาระยะยาวนานแต่ได้มีการหยุดการจัดไประยะหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.2484 เนื่องจากเกิดสงครามอินโดจีน หลังจากนั้นนำมาเริ่มจัดใหม่ใน ปี พ.ศ.2487 ในช่วงแรก ๆ จะทำพุ่มผ้าป่าไว้บนเรือแล้วนิมนต์พระภิกษุไปชักพุ่มผ้าป่าบนเรือ ต่อมาคณะกรรมการฯเห็นว่าเป็นการสร้างความลำบากให้กับพระภิกษุจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการทำพิธีชักผ้าป่า โดยให้ชาวประมงมาจัดพุ่มผ้าป่าไว้ตามบ้านแล้วพระภิกษุจับสลากหมายเลขพุ่มผ้าป่า และในปัจจุบันได้มีการวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการทำแพผ้าป่าไว้กลางแม่น้ำประแส พร้อมนิมนต์พระทำพิธีทอดผ้าป่าบนแพ ส่วนพุ่มผ้าป่าตามบ้านเรือนประชาชนก็คงไว้เหมือนเดิม พระภิกษุจะจับสลากหมายเลขพุ่ม แล้วเดินชักพุ่มผ้าป่าตามหมายเลข ที่จับได้และมีการจัดงานมหรสพประมาณ 3-4 วัน จัดขึ้นทุกปี โดยวัน ทอดผ้าป่ากลางน้ำ จะตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองหรือวันลอยกระทงนั่นเอง

ภายในงานนอกจากจะมีการทำบุญ ทอดผ้าป่ากลางน้ำ แล้ว ยังมีกิจกรรมความบันเทิง การละเล่นต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมแข่งเรือพาย, มวยทะเล, แข่งขันฉีกปลา, ประกวดแม่ม่ายเทพี, กีฬาพื้นบ้าน, การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มประชาชนต่างๆ, การประกวดดนตรีสตริงเยาวชน ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, การแสดงนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง, การแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล ชุดรำกะปิ,การแสดงภาษาต่างชาติ, ประกวดกระทง, และพบกับมหกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ทั้งอาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองขอองจังหวัดระยองและภาคตะวันออก เช่น ปลากะพงทอดน้ำปลา ปลาหมึกเผาหรือย่าง แกงหมูชะมวง แกงแขนงสับปะรด เป็นต้น ส่วนที่สำคัญที่สุดในงานก็คือวันเปิดงาน จะมีขบวนแห่รถประดับผลไม้จากสวนศรีเมืองมายังตลาด ประกวดธิดาชาวสวนที่สวนศรีเมือง ช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิด มีการมอบรางวัลขบวนรถประดับผลไม้ ทั้งประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ มอบรางวัลให้ธิดาชาวสวนหลังจากนั้นจะมีการแข่งขันรับประทานผลไม้ ส่วนวันอื่น ๆ ก็มีเฉพาะการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ต่างๆ

ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประเพณีอันเป็นเอกลัษณ์ของปากน้ำประแสร์

ประเพณีทอดผ้าป่าในจังหวัดอื่นจัดขึ้นบนบกทั่วไป แต่ในจังหวัดระยอง ชาวปากน้ำประแสร์มีประเพณีทอดผ้าป่าเช่นกัน แต่ประเพณีทอดผ้าป่านี้แตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิง เพราะจัดขึ้นในน้ำ ทำให้ ทอดผ้าป่ากลางน้ำ เป็นประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากน้ำประแสร์ เป็นประเพณี ทอดผ้าป่ากลางน้ำ แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ชาวบ้านปากน้ำประแสร์ถือเป็นประเพณีอันงดงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

 

 

 

สมัครบาคาร่า https://sa-game.bet/สมัครบาคาร่า888 ที่เว็บคาสิโน888 เราเป็นเว็บคาสิโนที่สมัครง่ายที่สุด เกมคาสิโน สล็อต บาคาร่าเล่นง่าย ได้เงินจริง และยังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้เล่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้