งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประเพณีเก่าแก่ของจันทบุรี

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เก่าแก่ของจันทบุรี

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปี โดยมีความเชื่อว่าหากใครเข้าร่วมจะได้บุญสูง และยังช่วยฝึกจิตใจฝึกความมานะอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏพิธีฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสสักครั้งที่จะได้ขึ้นเขามานมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏแห่งนี้ และการได้มากราบไหว้ ขอพรรอยพระพุทธบาท เหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะสร้างความสุขความเจริญแก่ครอบครัวและชีวิต

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ เส้นทางอันยากลำบากกับความเชื่อความศรัทธาอันยิ่งใหญ่

ที่มาของชื่อเขาคิชฌกูฏนั้น ในตำนานศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่า เขาคิชฌกูฎ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ     กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เป็นยอดเขาที่มีแนวเขาล้อมรอบ และเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีต เป็นความดำริ ของพระครูธรรมสรคุณซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาทพลวงตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ได้เสนอใช้ชื่อ พระบาทเขาคิชฌกูฎ (พลวง) เป็นที่ระลึกถึงพระบรมศาสดา ในทุกๆ ปีจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดการขึ้นไปนมัสการ รอยพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปี หรือที่เรียกว่งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ นอกจากนี้ พระครูธรรมสรคุณ ยังได้สอนว่า เท้าของพระพุทธองค์ แม้ประดิษฐานอยู่แห่งหนใดก็ตาม ถ้าเรามีความเชื่อมั่น เคารพกราบไหว้ด้วยใจ อธิษฐานแล้ว ย่อมเกิดผลสำเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและเป็นสิริมงคล แก่ผู้นั้นตลอดไป เขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย การเดินทางเริ่มต้นที่วัดพลวงไปตามถนนลูกรังที่ลาดชันและคดเคี้ยวมาก ระยะทาง 8 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร ระหว่างทางจะมีจุดแวะ

พักให้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทิวทัศน์บนยอดเขาคิชฌกูฏ หรือเขาพระบาทนี้เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาที่นำมาผูกกับตำนานทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศิลาเจดีย์ รอยพระพุทธบาทหลวง หินรูปบาตรคว่ำ ถ้ำฤาษี หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์ แม้ว่าเส้นทางไปยังเขาคิชกูฏจะลำบากยากเย็นแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถทำลายความเชื่อความเชื่อของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้ จึงมีประเพณีที่เรียกว่า งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏขึ้นมา โดยจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 3 ไปจนถึงขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5  ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปี โดยมีความเชื่อว่าใครที่เข้าร่วม งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏพิธีฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง และยังช่วยฝึกจิตใจฝึกความมานะอดทนไม่ย่อท้อ ต่อความยากลำบาก ครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสสักครั้งที่จะได้ขึ้นเขามานมัสการ รอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏแห่งนี้ และการได้มากราบไหว้ ขอพรรอยพระพุทธบาท เหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะสร้างความสุขแก่ครอบครัวและชีวิต จะเริ่มเปิดให้พุทธศาสนิกชน นักแสวงบุญ นักท่องเที่ยว ได้ขึ้นไปนมัสการ รอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏ ยอดเขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท ที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงกว่า 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือว่าสูงที่สุด ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ “รอยพระพุทธบาท” มีลักษณะเป็นรอยบนหิน แผ่นใหญ่ มีรอยลึกประมาณ 2  เมตรเศษ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ค้นพบที่ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทำการอุทยานเขาคิชฌกูฏราว 4 กม. 

โดยที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางหลั่งไหลกันมาขึ้นเขาคิชฌกูฏไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงในช่วงเทศกาลนับล้านคน เพื่อเข้าสักการะกราบไหว้ขอพร ท่ามกลางทิวทัศน์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าเขา สร้างความอิ่มเอมใจแก่ผู้มาเยือน

โดยการเตรียมตัวในการขึ้นนมัสการรอยพระบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ มีข้อแนะนำ ดังนี้

  • ควรแต่งกายมิดชิด สบาย รองเท้าผ้าใบ เดินทางสะดวก ๆ หากมาช่วงกลางคืน แนะนำให้ติดเสื้อกันหนาวเผื่ออากาศเย็น
  • เตรียมอาหารและน้ำมาส่วนตัว ด้านบนไม่มีจำหน่าย โดยช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะในจุดที่อุทยานกำหนด
  • เตรียมยาประจำตัวมาด้วยสำหรับผู้มีโรคประจำตัว

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏความเชื่อความศรัทธาที่ไม่มีวันจางหาย               

เชื่อกันว่าการไปนมัสการพระบาทพลวงจะได้บุญมากประสงค์สิ่งใดมักได้ดังปรารถนา ถ้าใครได้ขึ้นไปนมัสการครบ 7  ครั้ง เปรียบเสมือนได้บวชหนึ่งครั้งหรือเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ จึงมักพบผู้คนที่มางานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ มากกว่า  1  ครั้ง นอกจากจะได้บุญสูงแล้วยังได้ประโยชน์ทางอ้อมอีกมายมาย เช่น งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏพิธีฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง การเดินเท้าขึ้นเขาระยะทางยาวไกลดังที่กล่าวไปข้างต้น ถือเป็นการฝึกความอดทนขั้นสุด เป็นประเพณีอันงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี

อ่านบทความอื่นๆ >> ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ ประเพณีที่เป็นไปตามวิถีชีวิตอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวแกลง

สนับสนุนโดย : https://gclubspecial168.com/ บริการเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีทั้ง คาสิโนออนไลน์ และการพนันออนไลน์ อื่นๆไว้คอยให้บริการท่านอย่างไม่ติดขัด