งานบุญกลางบ้านชลบุรี มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจ

งานบุญกลางบ้านชลบุรี

ซึ่งจะจัดขึ้นในราวเดือน 3-6  โดยผู้เฒ่าหรือผู้นำชุมชนจะเป็นผู้กำหนดวันทำบุญและทำพิธีสะเดาะเคราะห์ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชาวบ้าน หลังพิธีสงฆ์จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และมีการละเล่นพื้นบ้านเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองเก่าแก่มีชุมชนที่มาจากเชื้อชาติต่าง ๆ งานบุญกลางบ้านชลบุรี มาอยู่ร่วมกันทั้งคนไทย ซึ่งอพยพมาตั้งแต่คราวเสียกรุงศรีอยุธยาอยู่ที่วัดโบสถ์ วัดหลวง และบ้านสวนตาล นอกจากนี้ชุมชนเชื้อสายลาวซึ่งมาอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ปัจจุบัน คือ บริเวณหมู่บ้านศรีวิชัย ส่วนชุมชนชาวจีนนั้นมาอยู่ในคราวมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ดังนั้น ประเพณีบุญกลางบ้านในแต่ละแห่งจึงมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อย งานบุญกลางบ้านชลบุรีน่าสนใจ อันเนื่องมาจากความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมของเชื้อชาตินั้น ๆ อย่างไรก็ดี งานบุญกลางบ้านนั้นมีมาแล้วนับร้อยปีและยังคงดำรงสืบทอดต่อ ๆ กันมาโดยตลอดในการทำบุญกลางบ้านนี้ ไม่ว่าชุมชนเชื้อชาติใดก็ตามมักถือคติการทำบุญที่คล้ายๆกัน คือ รำลึกถึงเจ้ากรรมนายเวร ภูตผี เทวดา เพื่อจะอยู่ดีมีแรง อยู่เย็นเป็นสุข สะเดาะเคราะห์ เสียเคราะห์ เป็นสิริมงคลและร่มเย็นเป็นสุขสิ่งที่ได้จากการทำบุญกลางบ้านทางอ้อม คือ ความสามัคคี การช่วยเหลือกัน มีการไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ และปัญหาต่างๆ ปรึกษาหารือช่วยกันแก้ไข

งานบุญกลางบ้านชลบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของสัปดาห์แรกเดือนพฤษภาคม หรือเดือน6 ของไทย

งานบุญกลางบ้านชลบุรี

งานประเพณีบุญกลางบ้าน ซึ่งชาวบ้านจะนำอาหารมาร่วมกันทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวร ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อขับไล่สิ่งเลวร้าย ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ หลังพิธีสงฆ์จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน การละเล่นพื้นบ้าน และสาธิตการทำเครื่องจักสานพนัสนิคม  งานบุญกลางบ้าน ชลบุรี อำเภอพนัสนิคม เป็นเมืองเก่าที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตมานับร้อยปี มีชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันหลายเชื้อชาติ อาทิ ชุมชนลาว ชุมชนจีน และชุมชนไทย จึงเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมและประเพณีอันเก่าแก่ผสมผสาน และทรงคุณค่าอยู่มากมาย  โดยประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่ง คือ ประเพณีการทำบุญกลางบ้าน งานบุญกลางบ้านชลบุรีน่าสนใจ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ยึดปฏิบัติร่วมกันมานานกว่า 100 ปี ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ตามความเชื่อว่าเมื่อกระทำแล้วจะเกิดสิริมงคล ทำให้ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น อยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนเป็นการสะเดาะเคราะห์  สำหรับประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังนิยมทำเครื่องจักสาน ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีมาแต่เดิม  โดยชาวบ้านจะจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำ  และพัฒนาคุณภาพ ฝีมือ รูปแบบและลวดลายให้มีความหลากหลาย ในการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จนสามารถเป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับความนิยมของชาวต่างประเทศ งานบุญกลางบ้านชลบุรีประเพณีไทย ในส่วนของลักษณะการจัดงานนี้นั้น ก็จะมีชุมชนต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่ประกอบไปด้วย ขบวนไทย ลาว จีน ในชุดแต่งกายย้อนยุคตามเชื้อชาติ และการนมัสการพระพนัสบดีพระพุทธรูปสมัยทราวดี อายุกว่าพันปี แห่ไปรอบตัวเมืองพนัสนิคม รวมทั้งการจัดกิจกรรมการประกวดการแต่งกายของชุมชนต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละชุมชน การจำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท็อปนานาชนิด อีกทั้งประเพณีดังกล่าวนี้นั้น เป็นอีกหนึ่งการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยประชาชนจะร่วมกันนำอาหารคาวหวานเลี้ยงพระสงฆ์ และบวงสรวงเทวดาเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้  อ.พนัสนิคม มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องจักสานไม้ไผ่ ซึ่งในอดีตประชาชนจะอาศัยเวลาว่างที่เหลือจากการทำไร่ทำนา ทำเครื่องจักสานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ปัจจุบัน งานบุญกลางบ้านชลบุรีสืบทอดการทำจักสานได้เปลี่ยนแปลง และกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของ อ.พนัสนิคม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จนกลายเป็นอาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งด้วย สำหรับงานหัตถกรรมจักสานพนัสนิคม แต่เดิมมักออกมาในรูปแบบของกระจาด และฝาชี ซึ่งมีความแปลกตาทั้งรูปทรง และลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ที่มีการเก็บขอบอย่างประณีตแลดูสวยงาม ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2521 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการ โครงการส่งเสริมฝีมือการจักสานด้วยไม้ไผ่ อำเภอพนัสนิคม ตามพระราชดำริ งานบุญกลางบ้าน ชลบุรี น่าสนใจ จัดสอนการจักสานให้แก่ผู้สนใจเป็นกลุ่มๆ และดำเนินการด้านการตลาดให้มีลักษณะคล้ายกลุ่มสหกรณ์ มีรายได้จากการผลิตสม่ำเสมอ จึงรวบรวมผู้มีฝีมือจักสานแล้วจัดตั้งกลุ่มจักสานขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน และผลผลิตเครื่องจักสานที่สมบูรณ์เรียบร้อยส่วนใหญ่ถูกจัดส่งไปจำหน่ายที่ร้านค้าศูนย์ศิลปาชีพ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งยังส่งออกไปขายยังหลายประเทศ โดยเฉพาะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น และอเมริกา ทำรายได้เข้าประเทศมหาศาล

งานบุญกลางบ้านจังหวัดชลบุรี เป็นงานประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาช้านานของชาวอำเภอพนัสนิคม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของสัปดาห์แรกเดือนพฤษภาคม หรือเดือน 6 ของไทย งานบุญกลางบ้านชลบุรีประเพณีไทย ชาวบ้านจะนำอาหารมาร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดี สิ่งที่เลวร้ายออกไป 

อ่านบทความอื่น ๆ >> ประเพณีดังของภาคตะวันออก มีประเพณีที่มีชื่อเสียงเรียงนามไม่น้อยเลย 

วัดดังระยอง วัดสวยไกล้กรุงเทพ แวะทำบุญเสริมมงคลได้ตลอดทั้งปี