งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง จัดขึ้นบนเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปี โดยมีความเชื่อว่าการเดินป่า ขึ้นยอดเขาคิชฌกูฏ จะได้บุญสูง และยังช่วยฝึกจิตใจฝึกความมานะอดทนไม่ย่อท้อ ต่อความยากลำบาก ครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสสักครั้งที่จะได้ขึ้นเขามานมัสการ งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง รอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏแห่งนี้ และการได้มากราบไหว้ ขอพรรอยพระพุทธบาท เหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะสร้างความสุขแก่ครอบครัวและชีวิต จะเริ่มเปิดให้พุทธศาสนิกชน นักแสวงบุญ นักท่องเที่ยว ได้ขึ้นไปนมัสการ รอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏ ยอด “เขาคิชฌกูฏ” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ที่จังหวัดจันทบุรี เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท ที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงกว่า 1050 เมตร งานนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง ขึ้นเขา จากระดับน้ำทะเล ถือว่าสูงที่สุด ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ “รอยพระพุทธบาท” มีลักษณะเป็นรอยบนหิน แผ่นใหญ่ มีรอยลึกประมาณ 2  เมตรเศษ กว้าง 1  เมตร ยาว 2  เมตร ค้นพบที่ ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทำการอุทยานเขาคิชฌกูฏราว 4  กม. 

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง จัดบนยอดเขาคิชฌกูฏ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

ที่มาของชื่อเขาคิชฌกูฏนั้น ในตำนานศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่า เขาคิชฌกูฎ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธเป็นยอดเขาที่มีแนวเขา ล้อมโดยรอบ และเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีต เป็นความดำริ ของพระครูธรรมสรคุณ ซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาทพลวงตั้งแต่ พ.ศ.2515 ได้เสนอใช้ชื่อ พระบาทเขาคิชฌกูฎ  งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเป็นที่ระลึกถึงพระบรมศาสดา ในทุกๆ ปีจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดการขึ้นไปนมัสการ รอยพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ พระครูธรรมสรคุณ ยังได้สอนว่า “เท้าของพระพุทธองค์ แม้ประดิษฐานอยู่แห่งหน ตำบลใดก็ตาม งานนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง ขึ้นเขา ถ้าเรามีความเชื่อมั่น เคารพกราบไหว้ด้วยใจ อธิษฐานแล้ว ย่อมเกิดผลสำเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและเป็นสิริมงคล แก่ผู้นั้นตลอดไป งานนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง  ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปี โดยมีความเชื่อว่าการเดินป่าขึ้นยอดเขาคิชฌกูฏจะได้บุญสูง และยังช่วยฝึกจิตใจฝึกความมานะอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสสักครั้งที่จะได้ขึ้นเขามานมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏแห่งนี้ และการได้มากราบไหว้ ขอพรรอยพระพุทธบาท งานนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง ความเชื่อ เหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะสร้างความสุขแก่ครอบครัว และชีวิต โดยในปีพ.ศ 2564 จะเริ่มเปิดให้พุทธศาสนิกชน นักแสวงบุญ นักท่องเที่ยว ได้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏ โดยการขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงจะมีรถบริการขึ้น – ลง เขา การเดินทางไปนมัสการรอยพระบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ ให้ใช้ถนนสุขุมวิท เลี้ยวแยกซ้ายที่สี่แยกเขาไร่ยาไปตามทางหลวงหมายเลข 3249 ระยะทาง 24 กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ โดยใช้ทางขึ้นเขาพระบาทพลวง  เมื่อถึงวัดพระบาทพลวงต้องจอดรถส่วนตัวทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถที่ให้บริการ จากนั้นจะมีรถสองแถวบริการขึ้นเขาพระบาท งานนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง ขึ้นเขา ออกจากวัดพลวงไปสิ้นสุดที่บริเวณทางขึ้นยอดเขาพระบาท ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จะถึงจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นไปรอยพระบาท และในทุกๆ ปีช่วงเทศกาลปิดป่า เปิดเขา งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท (พลวง) เขาคิชฌกูฏ มีระยะเวลารวม 60 วัน จะมีประชาชน พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวเกือบ 1 ล้านคน หรือบางปีก็เกิน 1 ล้านคนเศษ หลั่งไหลกันมาขึ้นเขาคิชฌกูฏเพื่อเข้าสักการะกราบไหว้ ขอพรรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนลานหินกว้าง มีหินลูกบาตรคอยให้ร่มเงาบนยอดเขา ที่ความสูงที่สุดในประเทศไทยจากน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร งานนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง กราบไหว้ ท่ามกลางทิวทัศน์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าเขา สร้างความอิ่มเอมใจแก่ผู้มาเยือน และเป็นอานิสงส์ต่อภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีในทุกๆ ด้านที่จะคึกคักตามมา ไม่ว่าโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สินค้า OTOP ของที่ระลึก สินค้าเกษตรแปรรูป ผลไม้สดแห้งขายดี สร้างรายได้แก่ชาวจังหวัดจันทบุรีอย่างมาก

งานนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 3 ไปจนถึงขึ้น1 ค่ำ เดือน 5

 ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปี โดยมีความเชื่อว่าการเดินป่า ขึ้นยอดเขาคิชฌกูฏ จะได้บุญสูง งานนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวง กราบไหว้ และยังช่วยฝึกจิตใจให้อดทน บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ไม่ควรพลาดมากๆ เช่นเดียวกัน

อ่านบทความอื่น ๆ >> งานบุญกลางบ้านชลบุรี มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจ

ที่เที่ยวพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด