มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อจังหวัดปราจีนบุรี

มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อจังหวัดปราจีนบุรี

มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีของเรานั้น เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีการพบซากโบราณสถาณในหลายพื้นที่ของจังหวัดนอกจากนี้ยังมีแหล่งที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายหลายแห่ง มีอุทยานแห่งชาติอยู่ในเขตมรดกโลกถึง3 แห่งด้วยกัน มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อ จังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดของภาคตะวันออกอีกด้วย  มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อ จังหวัดปราจีนบุรี ชวนหลงใหล เดิมที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้น มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากๆ จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วแยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี

มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่ได้รับนามว่า เมืองประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของประเทศไทย

จังหวัดปราจีนบุรีนั้นมีประเพณีท้องถิ่น ที่นิยมปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีตรุษสงกรานต์ ประเพณีการสวดคฤหัสถ์ ประเพณีแห่ดอกไม้ มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อจังหวัดปราจีนบุรีประเพณีแห่นางแมวประเพณีทำขวัญลาน ประเพณีบั้งไฟ  มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อจังหวัดปราจีนบุรีน่าตื่นตาตื่นใจ และอีกหลายๆประเพณี ถึงแม้ว่าจังหวัดของเราจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ แต่ประเพณีวรรฒธรรมดั้งเดิมของจังหวัดเรานั้น ก็น่าสนใจแพ้กัน เพราะแต่ละประเพณีนั้นมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน 

มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อจังหวัดปราจีนบุรี
  • มาเริ่มกันที่ประเพณีแรกกันเลย นั่นคือ งานสืบสานประเพณีสรงน้ำและแห่เจ้าพ่อพระปรง ทุกๆ วันที่ 16 เม.ย. ของทุกปี จะมีการแห่เจ้าพ่อพระปรง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งชาวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วให้ความเคารพนับถือ ได้จัดให้มีขบวนแห่สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง  โดยเริ่มจากบริเวณศาลเจ้าพ่อพระปรง ม.8 มาตามถนนสุวรรณศร สระแก้ว-กบินทร์บุรี เรื่อยไปตามถนนสาย304 เข้าแยกปากท้องบ้านทุ่งแฝก สู่ตลาดเทศบาลตำบลกบินทร์  โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนรถแห่ผ่าน มีประชาชนจำนวนมากที่เคารพนับถือรอคอยสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับงานประเพณีสรงน้ำแห่เจ้าพ่อพระปรงนั้น   มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อ จังหวัดปราจีนบุรี เมืองประวัติศาสตร์ ชาวอำเภอกบินทร์บุรีนั้นได้จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี โดยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับชาวกบินทร์มาช้านานและโดยเฉพาะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นที่เคารพนับถือบูชาของประชาชนตลอดมา โดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้าของวันที่ 15 เมษายน จะมีการอัญเชิญองค์เจ้าพ่อพระปรงลงประทับที่แท่นต่ำ เพื่อให้ประชาชนทำการปิดทองและสรงน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยศาลเจ้าพ่อพระปรงตั้งอยู่ริมถนนสุวรรณศร(หมายเลข 33) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ต่อกับเขต จ.สระแก้ว และริมแควพระปรง ซึ่งเป็นลำน้ำกั้นเขตแดนสองจังหวัด ในแต่ละวันที่มีประชาชนได้เดินทางสัญจรผ่านไปมาในเส้นทางนี้ไปยัง จ.สระแก้ว หรือเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ทาง อ.คลองหาด ก็จะมีประชาชนแวะมาสักการะกราบไหว้หรือไม่ก็บีบแตรยานพาหนะเป็นการแสดงความเคารพ
มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อจังหวัดปราจีนบุรี
  • งานประเพณีการแข่งเรือยาวจะเป็นงานประจำมาตั้งแต่พ.ศ. 2528 โดยจัดที่แม่น้ำบางปะกงหรือแม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณสะพานณรงค์ดำริถึงหน้าวัดหลวงปีชากุลอำเภอเมืองปราจีนบุรี แต่เดิมมีการแข่งขันเรือเพียง 2 ประเภท คือ ประเภทใบพาย 2 ด้าน ซึ่งมี 15-19 ฝีพาย และแบบ 35 ฝีพาย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 มีการแข่งขัน 4 ประเภท คือ แบบ 15-19 ฝีพาย, แบบ 30 ฝีพาย, แบบ 40 ฝีพาย, และแบบ 55 ฝีพาย ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันนั้นจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี จึงทำให้เทศกาลการแข่งขันเรือยาวนั้น  มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อ จังหวัดปราจีนบุรี น่าตื่นตาตื่นใจ ได้รับความสนใจจากจังหวัด ต่างๆทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางได้ส่งเรือมาร่วมแข่งขันกับทางจังหวัดปราจีนบุรีปกติงานนี้จัดในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมของทุกปีแล้วแต่ความสูงของระดับน้ำ
  • และประเพณีสุดท้ายเราอยากจะนำเสนอนั่นก็คือ ประเพณีแห่นางแมวเป็นประเพณีที่เล่นเพื่อขอให้ฝนตกชาวนาชาวไร่จะได้ทำนา ทำได้ได้ตามฤดูกาล หากฝนไม่ตกหรืออากาศแห้งแล้งเกินกว่ากำหนด ชาวนาก็จะรวมกลุ่มกันขอฝน ด้วยการเอานางแมวหนึ่งตัวใส่กระชัง  มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อ จังหวัดปราจีนบุรี ชวนหลงใหล แบกกันสองคนแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในเวลากลางวันหรือกะกลางคืนก็ได้ แล้วแต่สะดวกเลยมีทั้งพวกถือพานบ้างกระบุงบ้าง เดินตามขบวน เมื่อชาวบ้านอื่นเห็นขบวนแห่นางแมวผ่านไป ก็จะนำน้ำมาสาดแมวและสัตว์พวกขบวนแห่ด้วย พร้อมกับอวยพรให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล และให้ข้าวสารใส่กระบุงให้เห็นสายพาน เมื่อเลิกใช้แล้วชาวนาก็จะนำสิ่งของเรานั้นที่ได้มาไปถวายแก่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล

มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย และอย่างที่ทุกท่านทราบกันว่า จังหวัดปราจีนบุรีนั้นเป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกถึง 3 แห่งด้วยกนะอีกทั้ง ยังประเพณีต่างๆ ที่สำคัญของคนในจังหวัด  มัดรวมประเพณีขึ้นชื่อจังหวัดปราจีนบุรีเมืองประวัติศาสตร์ บอกเลยว่าเป็นจังหวัดที่น่ามาท่องเที่ยวมากเลยทีเดียว

อ่านบทความอื่น ๆ >> ประเพณีดังภาคตะวันออก ของประเทศไทยที่น่าสนใจ

โลเคชั่นยอดฮิตระยอง จังหวัดยอดฮิตทางภาคตะวันออก