บอกต่อประเพณีดังสระแก้ว ของไทย ใครไปเที่ยวแล้วต้องห้ามพลาด

“..ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร..”  เปิดมาด้วยคำขวัญประจำจังหวัดแบบนี้ แน่นอนว่าเราจะมา บอกต่อประเพณีดังสระแก้ว และพาทุกท่านไปเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วนั่นเอง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยจังหวัดสระแก้วแยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อ พ.ศ. 2536 ในบรรดาภาคตะวันออกอย่างจังหวัดตราด, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และจังหวัดสระแก้วที่ถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด มีด้วยกันอยู่ 9 อำเภอ สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบถึงพื้นที่ราบสูง มีภูเขาสลับซับซ้อน ทิศเหนือติดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกง ทิศใต้เป็นป่าโปร่ง มีพื้นที่ราบเชิงเขา ทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบสูง และทางด้านทิศตะวันออก นับตั้งแต่อำเภอวัฒนานคร มีลักษณะเป็นสันปันน้ำลาดไปทางอำเภอเมืองสระแก้ว และอำเภออรัญประเทศ เข้าเขตประเทศกัมพูชานั่นเอง อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีประเพณีที่น่าสนใจหลายประเพณีเลยทีเดียว สันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่เราจะมา บอกต่อประเพณีดังสระแก้วงานเทศกาล ต่างๆ ที่เรียกได้น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยทีเดียว 

บอกต่อประเพณีดังสระแก้ว สืบสานวัฒนธรรมไทยแบบท้องถิ่น  ต้องมาเที่ยวให้ได้สักครั้งในชีวิต 

เมื่อพูดถึง ‘จังหวัดสระแก้ว’ หลายคนจะนึกถึง ‘ตลาดโรงเกลือ’ เพราะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสินค้าราคาถูก แต่อยากจะบอกว่านอกจากตลาดโรงเกลือแล้ว เราอยากจะบอกต่อประเพณีดังสระแก้ว ที่น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นแน่นอน นอกจากนั้นสระแก้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งด้านธรรมชาติ และด้านวัฒนธรรม ยิ่งเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชาด้วยแล้ว บอกเลยว่าสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นกัมพูชาให้เราได้สัมผัสกันอยู่จนถึงปัจจุบัน สำหรับใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวจจังหวัดสระแก้วแล้วล่ะก็ฟังทางนี้ วันนี้เราจะมา บอกต่อประเพณีดังสระแก้วงานประจำปี ที่บอกได้เลย เล่นใหญ่สุดเบอร์

  • เริ่มที่งานแรกที่เราอยากจะมา บอกต่อประเพณีสระแก้ว วัฒนธรรมไทย  นั่นก็คือ งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว  ดินแดนเบื้องบูรพาแหล่งอารยธรรมและประวัติศาสตร์ขอมโบราณ และสานสัมพันธ์ประตูสู่อินโดจีน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประวัติศาสตร์เมือง อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการประกอบอาชีพกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมทั้งนำรายได้จากการจัดงานสมทบเข้ากองทุนเพื่อการกุศลของเหล่ากาชาด จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมใจจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 14–20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  
  • ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ณ บริเวณวัดคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจอยากจะ บอกต่อประเพณีดังสระแก้วงานประจำปี ซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมในการบูชาเมล็ดข้าว โดยข้าว ถือว่าเป็นตัวแทนพระแม่โพสพ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงทุกวันนี้ ตำบลเขาสามสิบ เป็นพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพทำนาและมีเกษตรกรผู้ทำนาเป็นส่วนใหญ่ และชาวนานี้จะให้ความสำคัญต่อข้าวหรือเมล็ดข้าวมาก ตั้งแต่ก่อนการปลูกไปถึงหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนเก็บรักษา ชาวนาจึงมีพิธีกรรมต่าง ๆเกี่ยวกับข้าวขึ้น เพื่อเป็นการให้ความเคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสืบสานเป็นประเพณีสืบต่อเนื่องกันมา และชาวตำบลเขาสามสิบได้ช่วยกันรักษา และจรรโลงให้ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ และยั่งยืนสืบทอดไปสู่ลูกหลานต่อไป
บอกต่อประเพณีดังสระแก้ว
  • บอกต่อประเพณีสระแก้ว งานเทศกาล สุดท้ายสำหรับวันนี้ นั่นก็คือ เทศกาลมะม่วงดีที่สระแก้ว จัดขึ้นบริเวณสี่แยกสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้ามะม่วง กลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสระแก้วถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการผลิต มะม่วงดีมีคุณภาพส่งออกจำหน่ายในตลาดภายในและต่างประเทศ การจัดงานถือเป็นการช่วยตอกย้ำคุณภาพของมะม่วงของชาวสวนในจังหวัดสระแก้ว สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากงานนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเลือกชมและเลือกซื้อมะม่วงดี คุณภาพเกรดส่งออกจากสวนของเกษตรกรแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดผลผลิตมะม่วงหลากหลายชนิด สินค้า OTOP นิทรรศการการผลิตมะม่วงและพันธุ์ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วย หากพูดถึง “มะม่วง” คนส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่ ” มะม่วงแปดริ้ว” ทั้งที่ปัจจุบันจังหวัด”สระแก้ว” ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกษตรกรหันมาหน้ามาปลูกมะม่วงอย่างเป็นล่ำเป็นสัน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมาก 

บอกต่อประเพณีดังสระแก้ว เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใกล้กรุงเทพ และมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกมากมาย ให้เหล่านักท่องเที่ยวที่เดินทางกันเข้ามาได้เลือกสรรค์ตามใจชอบ และหากใครที่มีแพลนจะมาท่องเที่ยวสระแก้วนั้น เราขอ บอกต่อประเพณีดังสระแก้วงานประจำปี  บอกเลยว่า จัดใหญ่ อลังกลังการ น่าไป ไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นเลย 

บอกต่อประเพณีของภาคตะวันออก ที่น่าสนใจ และทุกคนต้องห้ามพลาด

40 ที่เที่ยวชลบุรีอัพเดทใหม่ปี 2023 ปักหมุดแล้วไปเที่ยวกันเลย