พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประเพณีอันเก่าแก่

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง เป็นประเพณีที่ได้ทำสืบเนื่องมาช้านาน พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประเพณีอันเก่าแก่ นับเป็นเวลากว่า 249 ปี สืบเนื่องจากที่ได้ย้อนอดีตเกี่ยวกับการอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ในครั้งอดีตกาลที่ชาวบ้านพบเห็นองค์หลวงพ่อพุทธโสธรลอยมาตามแม่น้ำบางปะกง จึงได้ช่วยกันใช้เชือกผูกเพื่อดึงองค์หลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง แต่ไม่สามารถดึงขึ้นได้ กระทั่งไปสอบถามผู้ที่ทราบและจัดทำพิธีบวงสรวงตามประเพณี และได้นำสายสิญจน์คล้องที่พระหัตถ์ จึงสามารถอัญเชิญองค์หลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากน้ำได้สำเร็จ ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งการจำลองเหตุการณ์ดังกล่าว พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อพุทธโสธร ยเตือนความทรงจำในอดีต ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ให้เด็กเยาวชนรุ่นหลัง ได้รับทราบถึงประเพณี ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อพุทธโสธร เพื่อจดจำไว้เล่าขานสืบต่อไป

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ความเชื่อความศรัทธาอันแรงกล้า 

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง เป็นการจัดงานเพื่อสมโภชวันคล้ายวันที่อาราธนาหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงและอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐาน ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร การจัดงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง มีมูลเหตุมาจากตำนานหลวงพ่อโสธรที่กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ แปดริ้ว โดยในตำนาน กล่าวว่า หลวงพ่อโสธร ได้แสดงอภินิหารลอยน้ำมาขึ้นที่หน้าวัดหงส์หรือวัดโสธรวรารามวรวิหารในปัจจุบัน ชาวบ้านได้พยายามฉุดขึ้นฝั่งหลายครั้งหลายหนแต่ไม่สามารถอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงได้จนกระทั่งมีอาจารย์ผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์ผู้หนึ่งได้ตั้งศาลเพียงตาบวงสรวง นำสายสิญจน์คล้องกับพระหัตถ์พระพุทธรูป และชักชวนชาวบ้านทั้งชาวไทยและจีนให้ร่วมกันจับสายสิญจน์ ชักองค์พระขึ้นมา จึงสามารถอาราธนาขึ้นฝั่งได้โดยง่าย โดยใช้คนไม่กี่คน และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วิหารวัดหงส์ หรือวัดโสธรวรารามวรวิหารในปัจจุบัน ได้เป็นผลสำเร็จตามความประสงค์ เมื่อวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะอยู่ราวปี พ.ศ. 2313 อันเป็นสมัยต้นกรุงธนบุรี พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อพุทธโสธร ย้อนอดีตการอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ – วันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 เป็นวันที่อัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นมาจากแม่น้ำบางปะกงแล้วนำไปประดิษฐานในพระอุโบสถ แต่เดิมการจัดงานมีความเรียบง่ายโดยวัดโสธรวรารามวรวิหารจะอัญเชิญองค์หลวงพ่อโสธรแห่ทางบกไปตามหมู่บ้านใกล้ๆ วัดเพื่อให้ประชาชนบริเวณรอบวัดได้สักการะบูชา และมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ในวัด และในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีตักบาตร เวียนเทียน และสรงน้ำหลวงพ่อ มีมหรสพสมโภชเป็นประจำตลอด ๓ คืน ได้แก่ ละคร ลิเก และงิ้ว ต่อมา จังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยพระธรรมมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารได้ร่วมกันจัดงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดงานย้อนอดีตการอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง มีการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้นอย่างกว้างขวาง

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงมีแนวทางที่เรียบง่าย โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

  • มีพิธีสงฆ์  พิธีบวงสรวงอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง มีการจัดขบวนแห่อัญเชิญหลวงพ่อโสธรไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยมีชุมชนจากอำเภอต่างๆ ทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมจัดกิจกรรมรื่นเริงเฉลิมฉลองรับองค์หลวงพ่อโสธรตลอดแนวขบวนแห่ เมื่อองค์หลวงพ่อโสธรเข้าสู่พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๕๐ รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวด “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” 
  • กิจกรรมรำถวายหลวงพ่อโสธร โดยในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 5 หลังพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงเข้าประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารและพระสงฆ์ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้ว การแสดงของสตรีชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทั่วทั้งจังหวัด กว่า 1,500 คน แต่งกายชุดไทยย้อนยุคร่วมรำบูชาถวายหลวงพ่อโสธรรอบพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา โดยมีการจัดทำบทเพลงและท่ารำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อใช้ประกอบการรำถวายหลวงพ่อโสธร  
  •  กิจกรรมมหรสพสมโภชในงานประเพณีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหารจัดงานมหรสพสมโภชพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงโดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดแสดงลิเก ละครชาตรี การแสดงงิ้ว บริเวณโดยรอบพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นเวลา 3 คืน และมีการประดับไฟ แสง สีอาบพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารอย่างสวยงาม ตระการตา นอกจากนี้ ในระหว่างวันขึ้น 14 ค่ำ ถึงวันแรม 1 ค่ำ ทางวัดโสธรวรารามวรวิหารเปิดพระอุโบสถให้ประชาชนเข้ามาสักการะขอพรในระหว่างวันขึ้น 14 ค่ำ ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 เป็นกรณีพิเศษ 

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธร ขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธร ขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพิธีทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ยิ่งใหญ่ พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงประเพณีอันเก่าแก่ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและมาเยี่ยมชมงานที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างกว้างขวางและมีความสุข ตลอดจน เพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา เห็นคุณค่าของครอบครัว ชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่านบทความอื่น ๆ >> ประเพณีแห่เจ้าพ่อปรง ประเพณีสำคัญของจังหวัดสระแก้ว

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet/ SA-Game คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า Casino online พร้อมเปิดบริการพนันออนไลน์เต็มรูปแบบครบวงจรที่สุด ลองเลย !