ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี เอกลักษณ์ประจำจังหวัด

ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี

ชลบุรี เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แห่งการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวสุดสวยหลายที่แล้ว ประเพณีของชลบุรีก็สวยงามไม่แพ้กัน ตัวอย่างเช่น ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี เนื่องจาก ประเพณีวิ่งควายชลบุรี หนึ่งเดียวในประเทศไทย เป็นประเพณีสุดแปลกของจังหวัดชลบุรี ที่ไม่มีใครเหมือน จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ประเพณีวิ่งควายชลบุรีจัดขึ้นช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน 

ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี ประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความแน่นแฟ้น ของคนในชุมชน

ประเพณีสุดแปลก เป็นเอกลักษณ์ และไม่เหมือนใครอย่าง ประเพณีวิ่งควายของชลบุรี เป็นอีกหนึ่งประเพณีสุดเก่าแก่ของจังหวัดชลบุรี ประเพณีวิ่งควายชลบุรี มีมายาวนานกว่า 100 ปี เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแสดงให้เห็นถึงความแน่นแฟ้น กลมเกลียวของคนในชุมชน เนื่องจากประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์นี้จะต้องร่วมด้วยช่วยกัน ในการออกแบบ จัดงาน ให้ออกมาอย่างดีที่สุด ประเพณีวิ่งควายชลบุรี ประเพณีของชาวเกษตรกร ถือเป็นประเพณีของพี่น้องชาวไร่ ชาวสวนอย่างแท้จริง เนื่องจากภายในงานวันประเพณีจะต้องใช้พืชผลทางเกษตรในการจัดประเพณีให้สมบูรณ์ด้วย “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักรสานดี ประเพณีวิ่งควาย” จากคำขวัญของจังหวัดชลบุรีดังที่กล่าวไป แสดงให้เห็นว่ามีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีอยู่ไม่กี่อย่าง โดยเฉพาะ ประเพณีวิ่งควาย ที่ถือเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดชลบุรี ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่จัดขึ้นที่เมืองแห่งการท่องเที่ยวแห่งนี้ เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปีเลยทีเดียว โดยปกติแล้วประเพณีวิ่งควายจัดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 และในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ประเพณีวิ่งควายเกิดขึ้นจาก ในอดีต วันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนจะต้องเดินทางมาทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่วัด และก่อนที่จะถึงวันออกพรรษาชาวเกษตรกรจะต้องร่วมกันเอาสินค้าในสวนหรือในไร่ของตนออกมาจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น กล้วย มะพร้าว ข้าว ข้าวเหนียว ใบตอง เป็นต้น และเนื่องจากในอดีตกาลการคมนาคมไม่ได้มีความสะดวกเหมือนกับปัจจุบัน ไม่มีรถบรรทุกสินค้า ต่างคนก็จำเป็นจะต้องหาพาหนะ เพื่อจะได้นำสินค้าที่ได้จากสวนของตัวเองออกมาจำหน่าย โดยยานพาหนะที่นิยมในสมัยนั้นก็คือ เกวียน โดยต่างคนต่างก็ใช้ควายที่ตัวเองเลี้ยงไว้ลากเกวียนมา เพื่อช่วยเบาแรง เมื่อมาถึงวัดแล้วก็จะนำควายที่ลากเกวียนมาไปผูกไว้บริเวณลานรอบๆ วัด โดยทางไปวัดจะมีตลาดแห่งหนึ่งซึ่งถือเป็นตลาดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองชลบุรี ได้แก่ ตลาดท่าเกวียน เป็นที่พักเกวียนเพื่อถ่ายสินค้าในสมัยนั้น ระหว่างทางผู้คนก็จะพาควายเดินเล่นในตลาดท่าเกวียนแห่งนี้ จากนั้นเมื่อเกษตรกรด้วยกันได้มาพบปะพูดคุยกันก็เกิดความสนุกสนาน เมื่อทำแบบนี้เป็นประจำทุกปีก็ทำให้เกิดประเพณีวิ่งควายขึ้นมา เพื่อสีสันและความสนุกสนานในปีต่อๆ มาก็มีการเพิ่มการตกแต่งควายให้สวยงามด้วยผ้าแพรและลูกปัด เพื่อแสดงถึงความใส่ใจและการดูแลควายของตัวเองเป็นอย่างดี และถือเป็นการทำขวัญควายประจำปีไปในตัว การตกแต่งควายเพื่อความสวยงามที่ชาวบ้านนิยมทำ ได้แก่  ทำถุงสวมเขาควายตกแต่งเชือกจูงควายปฏักเฆี่ยนควายทำฉบังแต่งหน้าควายและเพิ่มการตกแต่งคนขี่ควาย ให้สวยงามวิจิตพิสดารไปตามความคิดของตน มีการพบปะ เลี้ยงดู ร่วมกับบรรดาชาวนาและเกษตรกรผู้ร่วมอาชีพ ตลอดจนประกวดความสมบูรณ์ และสีสันสวยงามของควายที่ตกแต่งมา โดยคณะกรรมการตัดสินจะเป็นทั้งชาวเกษตรกรด้วยกันเอง และ๕ณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา  นับเป็นการสนองคุณของควายให้มีความสุขตามอัตภาพและได้พักผ่อนจากงานหนักในไร่นา จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี ประเพณีวิ่งควายชลบุรี ประเพณีสำคัญของเกษตรกร ประเพณีสำคัญที่ไม่ทำไม่ได้เลย ต้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องจากมีความเชื่อที่เล่ากันต่อๆ มา ว่า หากปีไหนไม่มีการจัดประเพณีวิ่งควายขึ้นปีนั้นวัวควายที่เกษตรกรเลี้ยงจะเกิดเป็นโรคระบาด และเกิดอัตราการตายมากขึ้นผิดปกติ นอกจากนี้ควายที่เป็นโรคอยู่ก่อนวันงานประเพณีจะได้รับการปัดเป่า และเจ้าของจะบนบานก่อนถึงวันงาน เพื่อที่จะให้ควายของตนได้รับการเข้าร่วมพีอันเป็นมงคลสุงสุดของชีวิตสัตว์ตัวหนึ่ง เพื่อมอบความยินดีปรีดาและเป็นการแสดงถึงความเมตตาต่อสัตว์ที่ตนเลี้ยงมากับมือ

ประเพณีวิ่งควาย ชลบุรี

ประเพณีวิ่งควายชลบุรี ประเพณีสุดโด่งดัง

เนื่องจาก ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี เป็นประเพณีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ประเพณีสุดเก่าแก่แห่งหนึ่งจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เห็นได้จากวันงานว่าจะมีผู้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็ให้ความสนใจประเพณีสุดแปลกนี้ เนื่องจากเป็นประเพณีที่มีความเป้นเอกลักษณ์ในตัวเอง เป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของจังหวัดชลบุรี ที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ ประเพณีวิ่งควายชลบุรี ประเพณีที่แสดงถึงความสวยงามของธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่หลายคนมองไม่เห็นความสำคัญ มีความสำคัญต่อชาวเกษตรกรเป็นอย่างมาก มาตั้งแต่ในอดีตกาล จนถึงปัจจุบันก็ยังมีความสำคัญอยู่

อ่านบทความอื่น ๆ >> ชักเย่อเกวียนพระบาท สืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย

แนะนำที่เที่ยวในชลบุรี >> วัดสวยใกล้กรุงเทพ เอาใจสายบุญที่ชอบไปวัดไหว้พระ แวะถ่ายรูปสวยๆ