วันไหลบางแสน ประเพณีก่อกองทรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันไหลบางแสน

ที่น่าสนใจ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากจะมีพื้นที่ให้เล่นน้ำอย่างสนุกสนานแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก วันไหลบางแสน ไฮไลต์ของงานนี้จะอยู่ที่การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน ซึ่งจะมีการจัดให้ผู้เข้าประกวดก่อพระทรายบริเวณชายหาดบางแสน วันไหลบางแสนก่อกองทราย  ซึ่งพระทรายแต่ละซุ้ม ก็มีการจัดตกแต่งอย่างงดงามอลังการ ประกอบกับบรรยากาศของท้องทะเลและการตกแต่งแบบไทย ๆ ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรออยู่อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร, การสรงน้ำพระพุทธรูป, การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน, การแข่งขันชกมวย ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตร, การสรงน้ำพระพุทธรูป, การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และอีกเยอะแยะมากมายที่จะทำให้ทุกท่านได้สนุกเพลิดเพลิน

วันไหลบางแสน เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุข ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่ประชุมในหมู่บ้านต่างๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย โดยการนิมนต์พระทุกวัดที่อยู่ในเขตตำบลแสนสุขมาประกอบพิธีสงฆ์ มีการทำบุญ ตักบาตรสรงน้ำ หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย เล่นสาดน้ำ การละเล่น และกีฬาพื้นบ้าน  งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล เป็นงานที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุข วันไหลบางแสนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันที่ 16-17 เมษายนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้าน อันดีงามของชาวบางแสน ให้คงอยู่ และเป็นที่รู้จักแพร่หลายตลอดไป โดยเทศบาลฯ ร่วมกับ บริษัทห้างร้านภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันจัดงาน ประเพณีอันยิ่งใหญ่นี้ ณ บริเวณชายหาดบางแสน วันไหล บางแสน ก่อกองทราย กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย, การทำบุญตักบาตร, สรงน้ำพระพุทธรูป, การละเล่นพื้นบ้าน, รดน้ำสงกรานต์ ตลอดจนการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่นการแข่งขันชักเย่อ, การแข่งขันกินข้าวหลาม, การแข่งขันแกะหอยนางรม, การแข่งขันวิ่งเปี้ยว และการแข่งขันตะกร้อรอดห่วง ประเพณีวันไหล สำหรับคนไทยในอดีต นิยมสร้างพระเจดีย์ไว้ในวัด ถือว่าพระเจดีย์เป็นปูชนียสถานสำคัญ วัดทุกวัดจึงมีพระเจดีย์อยู่ในวัด ทั้งขนาดองค์ใหญ่ ขนาดองค์กลาง และขนาดองค์เล็ก พระเจดีย์องค์ ใหญ่ที่สุด วันไหล บางแสน สงกรานต์ นิยมสร้างไว้หลังหลังพระอุโบสถ หรือพระวิหารเพื่อบรรจุพระบรมผสารีริกธาตุ เมื่อนมัสการพระประธานในพระอุโบสถ ก็เท่ากับได้กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุด้วย สำหรับประเพณีวันไหล เป็นประเพณีไทย ที่ได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี  เป็นการทำบุญในวันเทศการตรุษไทยนั่นเอง เมื่อถึงประเพณีตรุษไทยนี้ รายละเอียดของกิจกรรมการก่อพระเจดีย์ทราย คือการขนทราย หาบทรายมากองสูงแล้วรดน้ำเอาไม้ปั้น กลึงเป็นรูปทรงเจดีย์ ปักธงทิวต่างๆ ตกแต่งกันอย่างวิจิตรบรรจง เพื่อก่อให้ครบ 84,000 กอง เท่าจำนวนพระธรรมขันธ์ เมื่อก่อเสร็จ พระเจดีย์ทรายแต่ละกองก็จะมีธงทิว พร้อมด้วยผ้าป่า ตลอดจนสมณบริขารถวายพระ พระสงค์ก็จะพิจารณาบังสุกุล ทำบุญเลี้ยงพระ วันไหลบางแสนชลบุรี เสร็จก็เลี้ยงคนที่ไปร่วมงาน ทางวัดก็ได้ทรายไว้ สำหรับสร้างเสนาสนะ ปูชนียสถานในวัด หรือถมบริเวณวัดต่อไป พระสงฆ์ซึ่งได้เครื่องปัจจัยไทยธรรมต่างๆ ในเทศกาลตรุษไทย คือ เดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ ปกติหลังตรุษไทยไปเล็กน้อยเป็นปลายฤดูร้อนจะย่างเข้าฤดูฝน วัดใดที่อยู่ใกล้ห้วย หนอง คลอง บึง ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาของวัด ก็จะจัดประเพณีก่อพระทรายน้ำไหลขึ้น วิธีการคือ ขุดลอกทรายที่ฝนซัดไหลมาลงรวมให้แข็งอยู่ตามคลอง หนอง บึง เป็นการขนทรายเข้าวัด และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นด้วย เมื่อถึงฤดูฝน น้ำฝนจะได้ไหลสะดวก คู คลอง หนอง บึง ไม่ตื้นเขิน หมู่บ้านสะอาด น้ำก็ไหลได้ตามปกติ งานก่อพระทรายน้ำไหล เพื่อก่อองค์เจดีย์พุทธบูชา เพื่อทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความรื่นเริงบันเทิงของ ชาวบ้านด้วยการละเล่นพื้นเมือง เพื่อสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ที่ทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน วันไหล บางแสน ก่อกองทราย ด้วยสภาพของบ้านเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม ความเจริญทางวิทยาการสมัยใหม่ แต่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้าน อันดีงามของชาวบางแสนไว้ ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลายตลอดไป

วันไหลบางแสน

งานวันไหลบางแสน เป็นประเพณีก่อพระทรายที่บางแสน ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำให้ในแต่ละปีมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานหนาแน่น จึงขอความร่วมมืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันไหลบางแสนชลบุรี การส่งเสียงดัง การทะเลาะวิวาท และช่วยกันรักษาความสะอาด พร้อมทั้งเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีมารยาท ตามประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมของไทย 

อ่านบทความอื่น ๆ >> ประเพณีชลบุรี  จังหวัดที่ควรค่าแก่การมาเที่ยวมากๆ เดินทางก็ง่ายอีกด้วย


จุดเช็คอินระยอง ที่เที่ยวครบทุกสไตล์ในจังหวัดเดียว