ประเพณีดังของภาคตะวันออก มีประเพณีที่มีชื่อเสียงเรียงนามไม่น้อยเลย 

ประเพณีดังของภาคตะวันออก

ประเพณีภาคตะวันออก ของไทยมีทั้งหมด 7 จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว ประเพณีดังของภาคตะวันออก แต่ละจังหวัดมีความน่าสนใจในเรื่องของ ประเพณีท้องถิ่นประจำจังหวัดมากมาย เช่น งานประเพณีกองข้าว ประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมือง ประเพณีดังของภาคตะวันออก โด่งดัง และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยใน ยุทธนาวีที่เกาะช้าง งานแห่บั้งไฟ ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม เห็นแค่ชื่อประเพณีก็น่าสนใจแล้ว เราขอแนะนำว่า ถ้าหากท่านใดต้องการ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แบบวิถีไทย ทุกประเพณีของภาคตะวันออกท่านต้องห้ามพลาดเลยทีเดียว

ประเพณีดังของภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ แล้วยังมีประเพณีที่เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่น่าสนใจ      

ซี่งในแต่ละภาคนั้นล้วนแต่มี ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของภูมิภาคนั้น ๆ ซึ่งส่งต่อมาในรูปแบบรุ่นสู่รุ่น เป็นการทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอดีต ประเพณีดังของภาคตะวันออก ของไทย โดยที่บางวัฒนธรรนั้นได้เลือนรางหายไปทางยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านไป ซึ่งการท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการเล็งเห็นไปถึงจุดนั้น แล้วได้มีการอนุรักษณ์สืบทอดเพื่อส่งต่อถึงคนรุ่นหลัง

ประเพณีดังของภาคตะวันออก
  • เทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธรของจังหวัดฉะเชิงเทรา คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักหลวงพ่อโสธร ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรวิหาร ในจังหวัดฉะเขิงเทราหรือที่นิยมเรียกกันว่าแปดริ้ว ซึ่งเป็นการส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีโบราญ 1 ปีจะจัดถึงสามครั้งด้วยกัน โดยกำหนดตามการนับวันตามจันทรคติ คือ งานเทศกาลกลางเดือน 5 ตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำจนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 รวม 3 วัน งานเทศกาลกลางเดือน 12 ระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำ และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 รวม 5 วัน งานเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันขึ้น 1-5 ค่ำ เดือน 3 รวม 5 วัน โดยในงานนั้นจะมีกิจกรรมมากมาย ประเพณีดังของภาคตะวันออก ห้ามพลาด ทั้งการร่วมนมัสการและขอพรจากองค์พระพุทธโสธร มีการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และยังมีการจัดคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อทั้งทั่วฟ้าเมืองไทย มีร้านอาหาร การละเล่นต่าง ๆ มากมาย ถือเป็น ประเพณีภาคตะวันออก ที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราได้เป็นอย่างดี
  • ประเพณีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ประเพณีวิ่งควาย เป็นงานประเพณีประจำจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีที่มีการจัดมากว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน11 หรือก่อนออกพรรษา 1 วันนั่นเอง จุดประสงค์หลักของงานเลยก็เพื่อเป็นการทำขวัญควายและ ให้ควายได้พักผ่อนหลังจากการทำนามายาวนาน นอกจากนี้ประเพณีวิ่งควายนั้นยังเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควาย ที่เป็นสัตว์มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทยด้วย อีกทั้งยังเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้มีโอกาสพักผ่อน มาพบปะสังสรรค์ ประเพณีดัง ของภาคตะวันออก ของไทย สนุกสนานเฮฮาด้วยกันในงานวิ่งควาย อีกทั้งภายในงานนั้นก็จะมีการนำผลผลิตของตนบรรทุกเกวียนมาขายให้ชาวบ้าน ร้าน ตลาดไปพร้อมๆ กัน ต่างคนก็จูงควายกันเข้ามาเที่ยวตลาดจนกลายมาเป็นการแข่งขันวิ่งควายกันขึ้น และจากการที่ชาวไร่ ชาวนาต่างก็พากันตกแต่งประดับประดาควายของตนอย่างสวยงามนี่เอง ทำให้เกิดการประกวดประชันความสวยงามของควายเกิดขึ้นอีกด้วย พร้อมๆ ไปกับการแข่งขันวิ่งควาย บอกเลยว่าเป็นประเพณีที่มีที่เดียวในไทย และที่เดียวในโลกเลย
  • และสุดท้ายเป็นประเพณีของจังหวัดปราจีนบุรี นั่นคือ งานสืบสานประเพณีสรงน้ำและแห่เจ้าพ่อพระปรง ทุกๆ วันที่ 16 เม.ย. ของทุกปี จะมีการแห่เจ้าพ่อพระปรง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งชาวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วให้ความเคารพนับถือ ได้จัดให้มีขบวนแห่สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง  โดยเริ่มจากบริเวณศาลเจ้าพ่อพระปรง ม.8 มาตามถนนสุวรรณศร สระแก้ว-กบินทร์บุรี เรื่อยไปตามถนนสาย304 เข้าแยกปากท้องบ้านทุ่งแฝก สู่ตลาดเทศบาลตำบลกบินทร์ ประเพณีดัง ของภาคตะวันออก ห้ามพลาด โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนรถแห่ผ่าน มีประชาชนจำนวนมากที่เคารพนับถือรอคอยสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับงานประเพณีสรงน้ำแห่เจ้าพ่อพระปรงนั้น ชาวอำเภอกบินทร์บุรีนั้นได้จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี โดยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับชาวกบินทร์มาช้านานและโดยเฉพาะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นที่เคารพนับถือบูชาของประชาชนตลอดมา 

ประเพณีดัง ของภาคตะวันออก การท่องเที่ยวในปัจจุบัน นอกจากจะท่องเที่ยวตามเทศกาลตาม ประเพณี ของไทยแล้ว ยังมีประเพณีภาคตะวันออก ที่ได้รับการสนใจจากนักท่องเที่ยว เพราะส่วนใหญ่เทศกาลของภาคตะวันออกนั้นจะจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ประเพณีดัง ของภาคตะวันออก โด่งดัง จนเหมือนว่าเป็นการปิดเมืองเพื่อจัดเทศกาลนั้นไปเลยก็ว่าได้ ซึ่งนั้นก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

อ่านบทความอื่น ๆ >> แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ภาคตะวันออก 

คาเฟ่ระยอง มัดรวมคาเฟ่ยอดฮิต เอาใจหนุมสาวที่ชอบการถ่ายรูป