วัดธรรมิกราช วัดสวย สักการะ ขอพรเศียรพระใหญ่

วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช ซึ่งเป็นวัดน่าไปในอยุธยา และหนึ่งใน สถานที่ห้ามพลาดในอยุธยา เลยครับ วัดธรรมิกราชเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญตั้งแต่ช่วงก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับ ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าไปสักการะหลายอย่าง โดยเฉพาะเศียรพระธรรมิกราชซึ่งเป็นเศียรพระขนาดใหญ่ที่หลายคนเข้ามาสักการะและขอพรกันไม่ขาดสาย ผมเลยอยากมาแชร์ประสบการณ์การ ท่องเที่ยวอยุธยา ที่วัดธรรมิกราชซึ่งเป็น สถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยา ที่น่าสนใจมากๆ ให้ได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นครับ

การไปทำบุญที่วัดดียังไง

การมาทำบุญที่วัดถือเป็นการสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่งครับ การไป วัด ทำบุญจะช่วยทำให้จิตใจของเราสงบและมีสมาธิมากขึ้น รวมถึงยังถือเป็นการ เสริมดวง เสริมบารมีให้กับตัวเองอีกด้วย เวลามาทำบุญที่วัดอาจจะไหว้พระสวดมนต์ เวียนเทียน หรือถวายปัจจัยให้กับทางวัดตามกำลังศรัทธา รวมถึงการบริจาคทานต่างๆ เช่น อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ให้กับทางวัดด้วย ถือว่าเป็นการสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง สำหรับที่วัดธรรมิกราชถ้าใครมาขอพรและบนบานไว้กับทางวัด เมื่อสิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานเป็นผลสำเร็จแล้ว ก็อย่าลืมกลับมาแก้บนด้วยนะครับ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ซึ่งถ้าได้มีโอกาส เที่ยว พักผ่อน แล้วแวะมาทำบุญที่นี่ก็ถือเป็นความโชคดีมากเลยครับ

สถานที่สำคัญ ภายในวัดธรรมิกราช

ประวัติความเป็นมาของวัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช เป็นวัดสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า อยุธยาในอดีตวัดธรรมิกราชถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยพระเจ้าธรรมิกราชได้โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่พระองค์ยังดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราช ณ เมืองสังขบุรี ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ก่อนจะมาสร้างกรุงศรีอยุธยานั่นเอง

วัดธรรมิกราชถือเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณเกาะเมืองอยุธยา โดยกษัตริย์สมัยอยุธยาหลายพระองค์ก็ได้เสด็จมาบูรณปฏิสังขรณ์วัดธรรมิกราชอยู่เสมอ จนกระทั่งในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในปี พ.ศ. 2153 พระองค์ได้โปรดให้สร้างวิหารขนาดใหญ่ 9 ห้องขึ้น เรียกว่า วิหารทรงธรรม เพื่อใช้เป็นสถานที่ทรงสดับพระธรรมเทศนา ปัจจุบันวัดธรรมิกราชยังคงเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญหลายองค์ ทำให้มีผู้คนแวะเวียนกันมาทำบุญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอยุธยา

ประวัติความเป็นมา วัดธรรมิกราช

จุดเด่นของวัดธรรมิกราช

สิ่งที่เป็นจุดเด่นและเป็นไฮไลท์ของวัดธรรมิกราชที่ทำให้กลายเป็นหนึ่งใน วัดน่าไปในอยุธยา และอยู่ในลิสต์ที่เที่ยวน่าไปในอยุธยาของใครหลายคน ก็คือ เศียรพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความสูงถึง 2 เมตร เดิมทีพระพุทธรูปนี้มีพระนามว่า “พระธรรมิกราช” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารทรงธรรม

แต่ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เกิดการขาดแคลนโลหะสำหรับหล่อปืนใหญ่ และอาวุธยุทโธปกรณ์ชาวเมืองจึงร่วมกันทำพิธีพลีกรรมองค์พระธรรมิกราชเพื่อนำโลหะไปหล่อเป็นอาวุธ โดยเหลือไว้เพียงพระเศียรเท่านั้น แม้ปัจจุบันเศียรพระธรรมิกราชองค์จริงจะถูกย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม แต่ทาง วัดธรรมิกราช ก็ได้จัดสร้างเศียรพระธรรมิกราชจำลองประดิษฐานไว้หน้าวัดให้ผู้คนที่แวะเวียนมา ท่องเที่ยวได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก โดยเฉพาะคนที่มีคดีความ หากได้มาสักการะแล้วมักจะได้รับคำพิพากษาที่เป็นคุณ

จุดเด่น วัดธรรมิกราช

สถานที่สำคัญภายในวัดธรรมิกราช

นอกจากเศียรพระธรรมิกราชและวิหารทรงธรรมที่เป็นไฮไลท์หลักแล้ว ภายในวัดธรรมิกราชยังมีสถานที่ห้ามพลาดในอยุธยา อีกหลายจุดที่น่าไปสักการะ ได้แก่

 • เจดีย์และสิงห์ปูนปั้นล้อมรอบวิหารถึง 52 ตัว
 • พระวิหารพระนอน ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน
 • ซากประตูเมืองและเขื่อนดินจากกำแพงเมืองเก่าที่เคยล้อมรอบพระราชวัง
 • สระน้ำโบราณขนาดใหญ่
 • พระธรรมิกราชจำลองปางห้ามญาติ ซึ่งมีพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเพียงข้างเดียว (ถึงไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าองค์จริงเป็นปางใด แต่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปางนี้ จึงได้สร้างจำลองขึ้นตามความเชื่อ)

แต่ละจุดต่างมีเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์และความเก่าแก่ ที่ควรค่าแก่การสักการะ หากมาท่องเที่ยวที่วัดธรรมิกราชอยุธยาแล้วไม่ควรพลาดเลยครับ

กิจกรรม ภายในวัดธรรมิกราช

กิจกรรมภายในวัดธรรมิกราช

เมื่อมาเที่ยวที่วัดธรรมิกราชนอกจากจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมอันงดงาม ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างบุญกุศลให้ได้ทำอีกหลายอย่าง ได้แก่

 • ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และสิ่งของเครื่องใช้แด่พระสงฆ์
 • ทำวัตรเช้า-เย็น สวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม
 • เวียนเทียน และจุดเทียนถวายพระประจำวันเกิด
 • ร่วมพิธีบุญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ
 • สนทนาธรรม ปรึกษาหารือข้อธรรมะ กับพระอาจารย์ผู้รู้ของวัด

การทำกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็นการ เสริมดวง สะสมบุญแล้ว ยังช่วยอนุรักษ์และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยา อย่างวัดธรรมิกราชแห่งนี้ไปอีกนาน

การเดินทาง และเวลาเปิดปิด ของวัดธรรมิกราช

การเดินทางและเวลาเปิดปิด ของวัดธรรมิกราช

สำหรับใครที่สนใจจะไปเที่ยวและทำบุญที่วัดธรรมิกราชตั้งอยู่บนถนนอู่ทอง ริมคลองธรรมิกราช ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สามารถเดินทางได้โดย

 • รถยนต์ส่วนตัว ใช้ถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32) มุ่งหน้าสู่ อยุธยา เมื่อเข้าเขตเทศบาลให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอู่ทอง แล้วขับตรงไปเรื่อยๆ จะพบวัดอยู่ทางซ้ายมือ มีที่จอดรถไว้บริการ
 • รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศจากสถานีขนส่งหมอชิตและสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ไปลงที่สถานีขนส่งอยุธยา จากนั้นต่อรถสองแถวหรือรถตุ๊กๆเข้าตัวเมือง ลงที่หน้าวัดได้เลย
 • รถไฟ มีขบวนรถไฟจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และสถานีธนบุรี ไปลงที่สถานีอยุธยา แล้วนั่งรถสองแถว รถตุ๊ก หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าตัวเมืองมาที่วัด

วัดธรรมิกราชเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม แต่หากทำบุญถวายปัจจัยตามกำลังศรัทธา และเพื่อนำไปบำรุงวัดนะครับ

หวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับวัดธรรมิกราชที่ผมแนะนำไปจะช่วยให้ทุกท่านที่กำลังมองหา สถานที่น่าไปในอยุธยา หรือวางแผน ท่องเที่ยวอยุธยา และอยากได้บุญกุศลจากการ ทำบุญ ไปพร้อมๆ กับการ พักผ่อน ได้รู้จักวัดสำคัญแห่งนี้มากขึ้นนะครับ อย่าลืมแวะไปกราบไหว้เศียรพระธรรมิกราชกันด้วยล่ะ แล้วจะได้มีความสุขและความเจริญในชีวิตตลอดไป

ขอขอบคุณคลิปจาก กินแจมเที่ยว EatJamTravel

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ buraphaevent.com

ไหว้พระเสริมบารมีกับ 7 วัดอยุธยา วัดสวย ใกล้กรุงเทพ วันเดียวก็เที่ยวได้