Categories
กิจกรรม ข้อมูล ประเพณี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา งานบุญประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา-จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดมาอย่างยาวนาน ที่จัดสืบทอดติดต่อกันมากว่า 118 ปี โดยทุกภาคส่วนของจังหวัดจะสนับสนุนให้มีการทำเทียนพรรษาตลอดทั้งเดือนก่อนจะถึงวันเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษา แสดงถึงความสามัคคี โดยการทำเทียนพรรษาจะใช้ขี้ผึ้ง ซึ่งในสมัยโบราณนั้นจะนำเทียนเล่มเล็กๆ โดยมีการมัดรวมกันให้เป็นเทียนเล่มใหญ่ และจัดขบวนนำไปถวายวัด การรวมเทียนพรรษาเป็นกลุ่มนี้แสดงถึงความสามัคคีในหมู่คณะนั่นเอง 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีที่มีวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดนิ่ง

ประเพณีแห่งเทียนพรรษา นั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี การทำเทียนพรรษามีวิวัฒนาการเรื่อยมาไม่หยุดนิ่ง ในปี พ.ศ. 2511 ผู้คนได้พบเห็น ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่และสูงขึ้น มีการแกะสลักลวดลายในส่วนลำต้นอย่างวิจิตรพิสดาร ใน ส่วนฐานก็มีการสร้างหุ่นแสดงเรื่องราวทางศาสนา และความเป็นไปในสังคมขณะนั้น กลายเป็น ประติมากรรมเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งช่างผู้ริเริ่มในการทำต้นเทียนยุคหลังคือ นายอุตส่าห์ และ นายสมัย จันทรวิจิตร สองพี่น้อง นับเป็นงานสร้างสรรค์ทางศิลปะอันเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน อย่างแท้จริง 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา-จังหวัดอุบลราชธานี

ต่อมาการจัด ประเพณีแห่เทียนพรรษา ในปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาจากในอดีต ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขึ้นในช่วงวันอาสาฬหบูชา โดยมีการแกะสลักเข้ามาร่วม ซึ่งจะนำขี้ผึ้งมาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่ จากนั้นช่างฝีมือจะมาแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามต่างๆ โดยเฉพาะลวดลายของอีสานดั้งเดิม มีการนำต้นเทียนมาประกอบเป็นขบวนต้นเทียนพรรษา มีขนาด 10-15 เมตร และสูงประมาณ 6 เมตร ใช้รถเทรลเลอร์ในการขนย้าย การตกแต่งต้นเทียน ส่วนใหญ่จะมีภาพประกอบที่ทำด้วยเทียนเหมือนกัน อาจจะเป็นนารายณ์ทรงครุฑ หรืออื่นๆ แต่ละปีจะไม่เหมือนกัน ด้านข้างจะมีเป็นภาพที่แกะสลักด้วยเทียน ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติ โดย ประเพณีแห่เทียนพรรษา ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของอุบลราชธานี เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามาหลอม หล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตัว การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีฝีมือทางช่าง มีความรู้ ความชำนาญในเรื่อง การทำลวดลายไทย การแกะสลักลวดลายลงบน ต้นเทียน การทำเทียนให้เป็นลายไทย แล้วนำไปติดบนต้นเทียน การประดับด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างในท้องถิ่น ส่วนการจัดขวนแห่ก็ล้วนแต่ใช้ของพื้นเมือง เช่น 

 • เครื่องแต่งกายของขบวนฟ้อน จะใช้ผ้าพื้นเมืองเป็นหลัก 
 • การฟ้อนรำจะใช้ท่ารำที่ดัดแปลงมาจาก วิถีชีวิต การทำมาหากินของชาวบ้าน เป็นท่ารำในรูปแบบของศิลปะที่งดงาม 
 • ดนตรีประกอบ เป็น เครื่องดนตรีประจำถิ่น ผสมเข้ากับการขับร้องที่สนุกสนานเร้าใจ

เนื่องจากในงานมีการแสดงต่างๆมากมายทำให้งานประเพณีนี้ยิ่งใหญ่ เป็นงานที่ประชาชนต่างเฝ้ารอคอย ศิลปะการฟ้อนรำที่นิยมนำมาประกอบการแสดงในขบวนแห่ คือ การรำเซิ้งต่างๆ เช่น เซิ้งกระลอ เซิ้งกระติบ เซิ้งสวิง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ซึ่งดัดแปลงมาจากการประกอบอาชีพในวิถีชีวิต ประจำวันทั้งสิ้น โดยก่อนวันงานแห่เทียนพรรษา จะมีการแสดงเทียนพรรษารอบทุ่งศรีเมือง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุ้มวัดต่างๆ จะนำเทียนพรรษาที่เข้าร่วมในงานประเพณี มาจัดแสดงไว้ที่บริเวณโดยรอบของทุ่งศรีเมือง โดยเทียนพรรษาที่จัดทำอย่างเสร็จสมบูรณ์จะถูกตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้และไฟอย่างสวยงาม ทั้งเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเดินชม โดยจะจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันอาสาฬหบูชา เส้นทางในการแห่เทียนพรรษา จะอยู่ที่บริเวณ ทุ่งศรีเมือง ในตัวเมืองอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และอำเภอทุกอำเภอจะส่งขบวนเข้ามาร่วมในงาน แต่ละปีประมาณถึง 65 ขบวน แต่ละขบวนจะมีนางรำมีการฟ้อนรำ แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ประกอบขบวน อย่างยิ่งใหญ่อลังการ การแห่เทียนจะเริ่มงานตั้งแต่ในช่วงเช้า ประมาณ 8 โมงเช้า ถึงช่วงบ่ายๆ จนหมดขบวนขนวนแห่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ที่อัฒจันทร์ที่ทางจังหวัดด้จัดไว้ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

นับว่า ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นประเพณีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านทั้งจังหวัด อีกทั้งยังเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นอีกด้วย

ประเพณีแห่เทียนพรรษา-จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา  สืบทอดศิลปะวัฒนธรรม

การจัด ประเพณีแห่เทียนพรรษา ที่ทำให้คนวัยรุ่น หนุ่มสาว ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดและสัมผัส กับศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่การเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ เป็นลูกมือช่างของทางวัด ในการแกะสลักทำลวดลายต้นเทียน ค้นคว้าหาวิธีการทำเพียรพรรษาให้วิจิตรพิศดาร งดงาม ในขบวนแห่จะเป็นการผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ เช่น การเล่นดนตรีพื้นบ้าน โปงลาง หรือเป่าแคน จะมีทั้งผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาว ส่วนขบวนฟ้อนรำ จะใช้เด็กๆ รุ่นเยาว์ ถึงวัยหนุ่มสาวมากกว่าคนสูงวัย ซึ่งคาดหวังได้ว่า ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จะสืบทอดต่อไปอีกยาวไกล ให้สมกับที่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เก่าแก่กว่าร้อยปี

 

 

 

 

ไฮโลไทย เกมคาสิโนออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ หากคุณกำลังมองหาเว็บเกมเดิมพัน ที่มีเกมมากมายให้คุณได้เล่น เว็บเราตอบโจทย์คุณแน่นอน

Categories
กิจกรรม ข้อมูล ประเพณี เทศกาล

ไม่ควรพลาด 5 งานประเพณีเมืองชล ตามปฏิทิน

ไม่ควรพลาด 5 งานประเพณีเมืองชล ตามปฏิทิน

ประเพณีก่อพระทรายวันไหล งานประเพณีเมืองชล

เมื่อพูดถึงจังหวัดชลบุรี อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันคือ งานประเพณีเมืองชล ซึ่งปัจจุบันสามารถยกระดับให้เป็น การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี อีกรูปแบบหนึ่ง และหลายประเพณีประจำท้องถิ่นของเมืองชล กลายเป็นเทศกาลท่องเที่ยวชลบุรี ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศอีกด้วย ซึ่งเรียกว่าทำให้จังหวัดนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างและหลากหลายรูปแบบในตัว นอกจากนั้นแต่ละเทศกาลต้องบอกว่าไม่ควรพลาดจริง ๆ 

เที่ยว งานประเพณีเมืองชล สืบสาน และเรียนรู้วัฒนธรรม

ถ้าพูดถึง การท่องเที่ยวงานประเพณีชลบุรี เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ว่า ชลบุรีมีประเพณีน่าเที่ยวเช่นกัน ซึ่งแต่ละประเพณีต่างสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวมาโดยตลอดส่งผลให้กลายเป็น เทศกาลท่องเที่ยวชลบุรี ที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจอย่างมาก และตั้งเป้ากลับมาเยี่ยมเยียนจังหวัดชลบุรีทุกเทศกาลหรือประเพณีทันที เนื่องจากประเพณีแต่ละอย่างเป็นการสานต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดให้คงอยู่ต่อไประยะยาว

งานประเพณีเมืองชล

ประเพณีงดงามมาพร้อมกับการท่องเที่ยว

ที่นี่มาว่ากันต่อถึงประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งค่อย ๆ พัฒนาจนกลายเป็นมาเป็นงานประเพณีประจำปีเมืองชล พร้อมกับยกระดับให้กลายเป็น การท่องเที่ยวงานประเพณีชลบุรี ที่น่าตื่นตาตื่นใจและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อเนื่อง โดยงานประเพณีตามปฏิทินที่ต้องมาเที่ยวที่นี่คือ 

 • ประเพณีวิ่งควาย จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนไม่ควรพลาดเลย
 • ประเพณีก่อพระทรายวันไหล ซึ่งจะมีในทุกเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีในอำเภอบางแสน 
 • งานบุญกลางบ้านและเครื่องจักสานพนัสนิคม จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนของทุกปี 
 • ประเพณีกองข้าวศรีราชา จะจัดในวันที่ 19-21 เมษายน ของทุกปีของอำเภอศรีราชา
 • พัทยามาราธอน อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจของพัทยา ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด 
งานประเพณีเมืองชล

1 ปี มีครั้งกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ความน่าสนใจของ งานประเพณีเมืองชล คือ 1 ปี มีครั้ง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ประเพณีดังกล่าวจะสามารถยกระดับ การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ให้น่าสนจากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวตามปฏิทินที่นักท่องเที่ยวหลายคนรอคอย 

สรุป 

ถ้าพูดถึง งานประเพณีเมืองชล ในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มไปได้สวย หลังจากหลายประเพณีสามารถพัฒนาให้แต่ละเทศกาลเป็นช่วงเวลาของ การท่องเที่ยวงานประเพณีชลบุรี ให้น่าสนใจมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวงาน เทศกาลท่องเที่ยวชลบุรี ตามปฏิทินได้ไม่ยาก  ส่งผลให้ปัจจุบันการเดินทางมายังชลบุรีเพื่อท่องเที่ยวความสวยงามของทะเล และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ แล้ว งานประเพณีต่าง ๆ ที่จัดงานทุกปีเป็น การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี อีกหนึ่งรูปแบบที่ไม่ควรพลาด และควรได้มาสัมผัสความสนุกด้วยตัวเองให้ได้ 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย : 

https://hilospec.com เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 ที่ได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน โดยทางเราเป็นเว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำที่ยิ่งกว่าเว็บทั่วไป มาพร้อมเกมเดิมพันมากมายแบบไม่อั้นแน่นอน

Categories
กิจกรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก กิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความแตกต่างของทั้ง 4 ภาค

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก

ในประเทศไทยนั้นมีหลายภูมิภาคที่ถูกแบ่งออกขึ้นมาอย่างชัดเจน แต่ละภาคก็จะมีประเพณีจารีตวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปหนึ่งในนั้น ก็คือ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ทุกท่านรู้จักว่าเป็นภาคที่ติดกับทะเล ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีวิญญาณ รวมไปถึงการสักการะของพระพุทธเจ้าอีกด้วย ซึ่ง ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก มรดกของสังคมให้คนรุ่นหลัง จัดทำขึ้นมานั้นจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งสิ้น เพื่อกลับไหว้และบูชา อันเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวบ้าน และเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับ 100 ปีก็มีเช่นกัน

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก กิจกรรมที่มีเอกลักษณ์สำคัญ

ภาคตะวันออกนั้น เป็นชาวไทยที่มีมากมายหลากหลายเชื้อชาติ เนื่องจากเป็นการอพยพถิ่นฐานย้ายมาอยู่ตั้งแต่รัชกาลต้นๆ ของชาวไทย ซึ่งแน่นอนว่าจะมีความแตกต่างกันไป และในปัจจุบันก็มีการช่วยกันรักษาสืบทอด และทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรมให้อยู่ไปตลอด เปรียบเสมือนการรักษาชาติเลยก็ว่าได้ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะไม่ได้เป็นแค่เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าท้องถิ่น มีความพัฒนามากขึ้นเท่านั้นยังแสดงให้เห็นถึงความแสดงถึงจิตใจของบุคคลในจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อของชาวบ้าน ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินชีวิตของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย และแต่ละสถานที่  โดยภาคตะวันออกของไทย ก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีภูเขาสลับกับทะเล และธรรมชาติมากมาย ดังนั้นส่วนใหญ่จะมีความเชื่อไปในทางเดียวกัน โดยวัฒนธรรมของภาคตะวันออก จะคล้ายครึ่งกับภาคกลางของไทย แต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันไปบ้าง เพราะส่วนใหญ่นั้นศาสนาที่ชาวบ้านนับถือก็คือศาสนาพุทธ

ตัวอย่างประเพณีวัฒนธรรมของภาคตะวันออก

 • ประเพณีวิ่งควาย ที่จัดทำขึ้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นการทำความขวัญควาย และให้ควายได้พักจากการเหน็ดเหนื่อยในการทำงานที่ท้องนา มีความเชื่อว่าหากปีใดไม่มีประเพณีวิ่งควาย ควายที่ใช้ไถนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคระบาดกันมาก ทำให้เกิดผลเสียต่อชาวนา และเพื่อแสดงถึงคุณค่าต่อควายที่ทำงานอย่างหนัก นอกจากนี้ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก เพื่อให้ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ พูดคุยกัน ประเพณีวิ่งควายก็ถือว่าเป็นประเพณีชื่อดังของจังหวัดชลบุรี ที่โด่งดังมากทั้งในประเทศ รวมไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียว จะถูกจัดทำขึ้นวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 ก่อนช่วงออกพรรษาเพียงแค่หนึ่งวัน ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน
 • ประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ก็คือประเพณีเทศกาลงานก่อพระเจดีย์ทรายวันไหล จัดทำขึ้นที่หาดบางแสนชลบุรี เป็นการจัดงานในช่วงวันที่ 16 – 17 เมษายนของทุกๆ ปี ซึ่งจะตรงกับเทศกาลสงกรานต์ ชาวบางแสนจะนิยมเล่นน้ำสงกรานต์กันยาวนานถึง 5 วันเลยทีเดียว ดังนั้นจึงมีวันไหลในวันที่ 16 – 17 ซึ่งนอกจากจะมีการเล่นน้ำสงกรานต์กันแล้ว ก็ยังมีการประกวดจัดเจดีย์ทรายให้มีความสวยงามอีกด้วย
 • ในจังหวัดชลบุรีนั้น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังคือหลวงพ่อโสธร ซึ่งบุคคลในท้องถิ่นนั้นนับถือและกราบไหว้กันมาอย่างยาวนาน ดังนั้นจะมีประเพณีเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธรของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดทำขึ้นถึง 3 ครั้งด้วยกันใน 1 ปี นับว่าเป็น ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อตามศาสนา ที่มีกิจกรรมมากมาย และยังเป็นการร่วมขอพรหลวงพ่อโสธรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต นอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามอีกด้วย
 • งานทำบุญกลางบ้าน ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยคนเฒ่าคนแก่ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดเชื้อสายที่มาจากชาวลาวพวนที่อพยพมาจากประเทศลาวในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งชาวบ้านนั้นจะนำอาหารมาร่วมกันทำบุญตักบาตร ไหว้พระ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร และดวงวิญญาณของญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ที่สำคัญเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายด้วย และ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อของชาวบ้าน นับถือขอพรให้ฝนตกตามฤดูกาล พืชพันธุ์  การทำไร่ทำสวนนั้นสมบูรณ์ และยังมีการจัดทำรูปปั้นดินเหนียว เป็นรูปคนให้เท่ากับจำนวนสมาชิกภายในครอบครัว เพื่อทำการสะเดาะเคราะห์ด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่งานที่ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภา หรือเดือน 6 ของไทย 

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และมีแต่สิ่งที่ดีงามบ่งบอกถึงความเป็นมาของบุคคลแต่ละชุมชนและสถานที่ การปลูกฝังให้ลูกหลานในตระกูล หรือในท้องที่ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อของชาวบ้าน นั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเอาไว้ ได้มีการจัดทำเอาประเพณีเกิดขึ้นมาทุกปี และนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูและเชิดชูให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมต่างๆ และแน่นอนว่าวัฒนธรรมบางอย่างนั้น ก็อาจจะเกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านอีกด้วย

 

 

 

 

GCLUB จีคลับ เว็บไซต์พนันออนไลน์ บริการคาสิโนออนไลน์ 24 ชั่วโมง ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานระดับสากลออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และรวดเร็ว ไว้คอยให้บริการท่าน

Categories
กิจกรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล

รวมประเพณีจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีประเพณีหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ

รวมประเพณีจังหวัดระยอง ระยองเมืองคนรวย ที่เที่ยวเยอะ ผลไม้อร่อย  

รวมประเพณีจังหวัดระยอง

ระยองเป็นจังหวัดขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศ  เป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลไม้ชั้นยอด รวมประเพณีจังหวัดระยอง แต่เดิมจังหวัดระยองเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองผลไม้ดีของภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นมังคุด ทุเรียน เงาะ รวมทั้งอาหารทะเลสด แปรรูป กะปิ น้ำปลา เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวย และสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และยังมีเกาะสวยงามระดับโลก เช่น เกาะเสม็ด  รวมประเพณีจังหวัดระยอง เมืองผลไม้ดี อีกทั้งจังหวัดระยองของเรานั้น ยังมีประเพณีที่หลากหลายอีกด้วย ประเพณีในจังหวัดระยองของเรานั้นนับว่ามีการสืบทอดสู่ๆ กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เราขอบอกทุกท่านเลยว่าประเพณีของระยองนั้นมีดีไม่แพ้จังหวัดอื่นอย่างแน่นอน 

รวมประเพณีจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออก ที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต

จังหวัดระยองของเรานั้นเป็นเมืองแห่งแหล่งท่องเที่ยว แถมผลไม้ยังอร่อยอีกด้วย แต่ขอบอกเลยว่าจังหวัดของเรายังมีดีในเรื่องของประเพณีอีกด้วย รวมประเพณีจังหวัดระยอง ที่จัดทุกปี ในแต่ละปีนั้นจังหวัดของเราก็จะมีการจัดเทศกาลต่างๆ เพื่อสืบทอดและอนุรักษณ์ประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดอีกด้วย รวมประเพณีจังหวัดระยอง บอกเลยว่าแต่ละประเพณีมีความโด่ดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ใครๆ ก็อยากมาท่องเที่ยวที่จังหวัดของเรา

เทศกาลผลไม้ ระยอง
 • ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองผลไม้อร่อย สำหรับวันนี้เราขอเริ่มต้นจาก เทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง เป็นงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดระยอง ที่มีมานานนับหลายสิบปี ในอดีตเป็นเพียงการนำผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายร่วมกัน แต่ต่อมาจึงมีการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น ปัจจุบันได้มีการจัดงานที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตรและผลไม้ตะพง รวมประเพณีจังหวัดระยอง เมืองผลไม้ดี ซึ่งเทศกาลนี้นั้นจะจัดในช่วงฤดูผลไม้ เป็นเวลา 1 สัปดาห์เลยทีเดียว ประมาณราวเดือนพฤษภาคม ของทุกปี และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยนั่นก็คือวันเปิดงาน ในวันนั้นจะมีขบวนแห่รถประดับผลไม้จากสวนศรีเมืองมายังตลาด มีประกวดธิดาชาวสวนที่สวนศรีเมือง  และหลังจากนั้นก็จะมีการแข่งขันรับประทานผลไม้ ส่วนวันอื่น ๆ นั้นก็มีเฉพาะการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ต่างๆ นานาชนิด 
ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง
 • ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย2อย่างด้วยกัน นั่นก็คือ การทำบุญขอฝน และทำบุญข้าวใหม่หรือทำบุญข้าวหลาม จัดขึ้นช่วงเดือนสาม หลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้ว การทำบุญข้าวใหม่นั้นทำเพื่อรับขวัญข้าวใหม่ที่เก็บเกี่ยวเสร็จ ถือเป็นงานมงคลประจำหมู่บ้านและเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ชาวนาอีกด้วย เมื่อถึงวันงานชาวบ้านจะนิมนต์พระมาสวดมนต์ที่ปะรำพิธีกลางทุ่งนา เรียกว่าสวดมนต์เย็น พอรุ่งเช้าก็จะร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้วกลับบ้านไปเผาข้าวหลามที่ได้เตรียมกันไว้ รวมประเพณีจังหวัดระยอง ที่ทุกคนต้องมา เมื่อถึงวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะนำอาหารและข้าวหลามมาทำบุญเพราะเชื่อว่าเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์ หลังจากพระฉันภัตตาหาร และสวดมนต์เรียบร้อยแล้ว ชาวนาก็จะนำกากหมากออกไปทิ้งไว้ข้างทางเพื่อให้ผีไม่มีญาติได้กินกัน เมื่อตกกลางคืนก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะแสดงลิเก ภาพยนตร์ วงดนตรี
ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวปากน้ำประแสร์
 • ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เราขอบอกทุกท่านเลยว่า ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ในงานจะมีการทอดผ้าป่าในเวลากลางวันและลอยกระทงในเวลากลางคืน การทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวประแสร์นั้น เป็นไปตามวิถีชีวิตของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ติดกับแม่น้ำ อันได้แก่ แม่น้ำประแสร์ ประชาชนที่มีอาชีพประมง รวมประเพณีจังหวัดระยอง ไม่มาไม่ได้แล้ว  ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำนี้นั้นมีการสันนิษฐานว่ามีการสืบทอดกันมานานกว่า 100 ปีแล้ว
งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง
 • งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดระยองนั้นได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง รวมประเพณีจังหวัดระยอง ที่ทุกคนต้องมา ซึ่งเป็นงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี ภายในงานก็จะจัดให้มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง การแสดงสินค้า OTOP และสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม การออกร้านกาชาด กิจกรรม รวมไปถึงมีการแสดงมหรสพในทุกคืน และการแสดงต่างๆ มากมายอีกเช่นกัน

รวมประเพณีจังหวัดระยอง อีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลไม้ชั้นยอด อีกทั้งในแต่ละปีนั้นจังหวัดระยองของเราจะมีการจัดเทศกาลต่างๆ เพื่อสืบทอดและอนุรักษณ์ประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดอีกด้วย รวมประเพณีจังหวัดระยอง ที่จัดทุกปี บอกเลยว่าจังหวัดของเราน่ามาท่องเที่ยว และยังมีประเพณีที่น่าสนใจหลากหลายอีกด้วย

 

 

 

สนับสนุนโดย :

สมัครบาคาร่า ที่เว็บคาสิโน888 เราเป็นเว็บคาสิโนที่สมัครง่ายที่สุด เกมคาสิโน สล็อต บาคาร่าเล่นง่าย ได้เงินจริง และยังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้เล่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้

Categories
กิจกรรม ข้อมูล ประเพณี

ประเพณีขึ้นขื่อของชลบุรี เมืองแห่งการท่องเที่ยวมาย ประเพณีหลากหลาย

ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ใครๆ ก็อยากมากท่องเที่ยว

ชลบุรีนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดนั่นก็คือ เทศบาลเมืองชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ แถมยังมีเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ คือ เมืองพัทยาอีกด้วย ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรี นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกอย่างมาก ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ที่น่าสนใจไม่แพ้ที่ท่องเที่ยวอื่นๆเลยทีเดียว ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรี ประเพณีคู่เมือง เพราะจังหวัดชลบุรีนั้นมีประเพณี และวัฒนธรรมหลายอย่างที่น่าสนใจ ด้วยเหตุจึงทำไห้จังหวัดของเราเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางกันเจ้ามาอย่างไม่ขาดสาย

ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรี แหล่งท่องเที่ยวเยอะ มีประเพณีที่น่าสนใจ ถูกใจสายท่องเที่ยวแน่นอน

อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่า จังหวัดชลบุรีของเราเป็นเมืองขึ้นชื่อแห่งการท่องเที่ยว ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรี รวมทั้งยังมีประเพณีต่างๆ มากมายที่น่าสนใจหลายประเพณีเลยทีเดียว ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรี ประเพณีคู่เมือง ขอจึงขอยกตัวอย่างมนตร์เสน่ของประเพณีไทยประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรีให้ทุกท่านได้ตื่นตาใจตื่นใจกับจังหวัดของเรา

 • เริ่มกันที่ประเพณีแรก นั่นก็คือ ประเพณีกองข้าว อำเภอศรีราชา เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเมืองชลบุรีเลยว่าได้ ซึ่งปัจจุบันได้จัดขึ้นที่อำเภอศรีราชา ที่ยังคงรักษาประเพณีนี้อยู่ โดยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำ วันที่ 19-21 เดือน เมษายนของทุกปี ในส่วนของสถานที่จัด จะอยู่ที่อยู่บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลศรีราชา และที่บริเวณเกาะลอยศรีราชา ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรรี ถูกใจสายท่องเที่ยว กิจกรรมของงานหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน ประกอบไปด้วย การจัดขบวนแห่ที่นำโดยกลุ่มผู้เฒ่า ผู้แก่และหน่วยงานต่าง ๆ ที่แต่งกายด้วยชุดไทยประจำบ้านที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เข้าร่วมในขบวนพิธีบวงสรวง และเซ่นสังเวยผี การสาธิต ประเพณีกองข้าว การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่าย ขนมพื้นบ้าน และอาหารพื้นเมืองอีกด้วย
 • งานประจำปีจังหวัดชลบุรี ขอบอกก่อนเลยว่าเป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ร่วมกันจัดขึ้น และติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนมาถึงปัจจุบัน จุดเด่นของงานนี้ก็คือ ได้รวมงาน นมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงาน กาชาด ไว้ด้วยกัน โดยถือเอาประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี เป็นวันจัดงาน ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรี น่าจดจำ ซึ่งภายในงานนั้นก็จะประกอบไปด้วยขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขนของกรมศิลปากร และการแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการ และ การออกร้าน เพื่อเป็นการส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นบอกเลยว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว
 • อีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลย ในภาคตะวันออกนั้นจะแตกต่างจากภาคอื่นๆ ก็คือ จะมีการเริ่มเล่นสาดน้ำกันประมาณวันที่ 16 หรือ 17-18-19 เมษายน โดยเรียกกันว่า วันไหล สำหรับเมืองพัทยา ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรี มนต์เสน่ห์ของจังหวัด ได้กำหนดมีการจัดงานวันไหลในวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิธีรดน้ำดำหัว ขบวนแห่วันไหล การสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานของประชาชน และ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ เป็นประเพณีที่ใครๆ หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยทีเดียว
 • ประเพณีวิ่งควาย เป็นงานประเพณีประจำจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีที่มีการจัดมากว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน11 หรือก่อนออกพรรษา 1 วันนั่นเอง ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรี ประเพณีคู่เมือง จุดประสงค์หลักของงานเลยก็เพื่อเป็นการทำขวัญควายและ ให้ควายได้พักผ่อนหลังจากการทำนามายาวนาน นอกจากนี้ประเพณีวิ่งควายนั้นยังเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควาย ที่เป็นสัตว์มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทยด้วย อีกทั้งยังเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้มีโอกาสพักผ่อน มาพบปะสังสรรค์ สนุกสนาน เฮฮาด้วยกันในงานวิ่งควาย อีกทั้งภายในงานนั้นก็จะมีการนำผลผลิตของตนบรรทุกเกวียนมาขายให้ชาวบ้าน ร้าน ตลาดไปพร้อมๆ กัน ต่างคนก็จูงควายกันเข้ามาเที่ยวตลาดจนกลายมาเป็นการแข่งขันวิ่งควายกันขึ้น และจากการที่ชาวไร่ ชาวนาต่างก็พากันตกแต่งประดับประดาควายของตนอย่างสวยงามนี่เอง ทำให้เกิดการประกวดประชันความสวยงามของควายเกิดขึ้นอีกด้วย พร้อมๆ ไปกับการแข่งขันวิ่งควาย

จังหวัดชลบุรีนับว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรี เพราะมีแหลงท่องเที่ยวเยอะ อีกทั้งจังหวัดชลบุรีนั้นมีประเพณี และวัฒนธรรมหลายอย่างที่น่าสนใจ เป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน์ไม่น้อยเลยทีเดียว ประเพณีขึ้นชื่อของชลบุรี น่าจดจำ ด้วยเหตุจึงทำไห้จังหวัดของเราเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางกันเจ้ามาอย่างไม่ขาดสาย สำหรับใครที่ลังเล เราขอบอกเลยว่าทุกท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน

 

 

 

sa gaming

Categories
Event กิจกรรม

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง นิทรรศการของกองทัพเรือ

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง สักครั้งในชีวิตต้องไปเข้าร่วม

หลายท่านคงทราบกันดีในอดีตตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยของเราได้มีการสู้รบกับทหารของฝรั่งเศสทางเรือ ยุทธภูมิการรบจะที่บริเวณทางใต้ของเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งผลการรบครั้งนั้นเราเป็นฝ่ายผ่ายแพ้ทำให้เสียเรือไป 3 ลำ เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงชลบุรีและเรือหลวงสงขลา และประเทศไทยก็เสียทหารกล้าไป 36 ชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงของกองทัพเรือในขณะนั้นเลยก็ว่าได้ งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง จึงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สำคัญ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงความเจ็บปวดและเพื่อเชิดชูทหารกล้าทั้งหลายที่ได้สละชีวิตไปนั่นเอง  งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ประจำเดือนมกราคม ที่ทุกท่านควรจะเปิดประสบการณ์ไปพบเจอบรรยากาศสักครั้ง ในงานมีนิทรรศการดีๆ และยังมีของกินขายอีกด้วย นอกจากจะได้ความรู้ยังได้รับความเพลิดเพลินอีกด้วย

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง มีจุดประสงค์ที่ได้จัดทำกิจกรรมดีๆ มากมาย

 • เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรู้และสำนึกถึงทหารกล้าทั้งฝั่งไทยและฝรั่งเศส อาจจะส่งผลให้ทุกท่านได้รับความทราบซึ้งและรู้จักหวงแหนเอกราชของประเทศมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อเชิดชูความดีงามของทหารทุกชีวิตที่ได้สละเพื่อบ้านเมือง
 • เพื่อให้อนุสรณ์ งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย จังหวัดตราด กลายเป็นแลนมาร์คสำคัญเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ได้รับความรู้
 • เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมามีความรุ่งเรือง เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือน จะทำให้การค้าขายรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ ได้รับการเยียวยาขึ้นนั่นเอง งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย อนุสรณ์สำคัญ ที่ช่วยเสริมสร้างอะไรหลายๆอย่าง

งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย อนุสรณ์สำคัญ ตั้งอยู่บริเวณชายทะเลแหลมงอบ และยังเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หันพระพักตร์ไปยังบริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง อนุสรณ์รอบๆ บริเวณและอาคารพิพิธภัณฑ์ตกแต่งลักษณะคล้ายเรือรบ ข้างด้านในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมไปถึงประวัติการสู้รบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส โดยในช่วงวันที่ 17 มกราคมของทุกปี จังหวัดตราดจะจัด งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง เพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยในอดียที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ ซึ่งกิจกรรมเด่นๆภายในงาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีลอยพวงมาลาบริเวณเกาะลิ่มโดยเรือรบของกองทัพเรือ ซึ่งประชาชนนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะรับชมบรรยากาศ สามารถลงเรือไปร่วมพิธีได้  

ซึ่งกิจกรรม งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย ที่เกาะช้าง เป็นประเพณีอย่างนึงในจังหวัดตราดที่ประชาชนควรจะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สำนึกและเพื่อให้ทราบถึงความกล้าหาญของบรรพบุรุษทหารเรือของเรา ที่มีขวัญและกำลังใจ ความรักประเทศ เลือกหน้าที่ด้วยความกล้า จนเรือหลวงของไทยทั้ง 3 ลำ ต้องจมลงสู่พื้นดินแห่งท้องทะเลตราด พร้อมกับนายทหารและทหารประจำเรือที่พร้อมสละชีวิต งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย อนุสรณ์สำคัญ ที่ไม่ควรเลือนหาย

Categories
กิจกรรม ประเพณี

งานนมัสการหลวงพ่อโสธร ประเพณีของชาวฉะเชิงเทรา งานบุญใหญ่ท้องถิ่น

งานนมัสการหลวงพ่อโสธร ประเพณีของชาวฉะเชิงเทรา ที่ศักดิ์สิทธิ์และน่านับถือ

เทศกาลนี้จะเป็นการจัดฉลองสมโภช เพราะเชื่อกันว่าเป็นวันคล้ายวันที่อาราธนาหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำ แล้วอัญเชิญท่านมาประดิษฐานที่วัดโสธรวรวิหาร งานนมัสการหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปคู่เมือง   ได้จัดสืบต่อกันมานานกว่าร้อยปี เป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดรวมไปถึงคนนอกพื้นที่ เนื่องจากเป็นเทศกาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความน่าเลื่อมใส โดยหลวงพ่อโสธรนั้นถือว่าเป็นหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความขลังมากมาย ให้ทุกท่านได้สักการะและมีความเลื่อมใส ซึ่งหากท่านกำลังมองหาทางออกที่จะช่วยทั้งความสบายใจและช่วยทำบุญงาน งานนมัสการหลวงพ่อโสธร ประเพณีของชาวฉะเชิงเทรา คือกิจกรรมที่น่สนใจเลยทีเดียว

งานนมัสการหลวงพ่อโสธร ประเพณีของชาวฉะเชิงเทรา ประเพณีสำคัญของคนในจังหวัด

อย่างที่เราบอกไปข้างต้นว่างานนมัสการหลวงพ่อโสธรนั้นเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานับ 130 ปี ซึ่งหากผู้คนที่หลงใหลและชื่นชอบในการทำบุญหรือเลื่อมใสในพระพุทธคุณนั้น งานนมัสการหลวงพ่อโสธร เดือน ๑๒ นี้ถือว่าเป็นงานที่ท่านควรจะไปให้ได้สักครั้งในชีวิต มีความเชื่อกันว่าหลวงพ่อโสธรคือคนที่ปัดเป่าโรคร้ายให้แก่คนในอดีต ที่มีการบนบานและสารกล่าว ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในสมัยนั้นนิยมนับถือ และยังเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย โดยทุกท่านนั้นสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรม งานนมัสการหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปคู่เมือง  ได้ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราได้ทุกปี โดยจะมีการจัดขึ้น ณ  12 ค่ำ ถึง แรม 1 ค่ำ  เดือน 12  งานนมัสการหลวงพ่อโสธร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  มีการจัดงานถึงเก้าวันเก้าคืน ได้อัญเชิญเอาพระพุทธรูปจำลองมาให้ทุกท่านได้กราบไหว้และสักการะ โดยจากเดิมที่หลวงพ่อโสธรนั้นค้นพบได้ทางน้ำ แต่องค์ที่เรานำมาให้ประชาชนได้สักการะนั้นคือองค์ที่จำลองขึ้นทางบกและทางน้ำนั่นเอง บวงสรวง ปู่ท้าวมหาพรหม ณ ศาลพระพรหม เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา, บวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัด, บวงสรวงเสาหลักเมือง ณ ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา และจุดสำคัญคือบวงสรวงหลวงพ่อโสธร ณ อุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร  มีมหรสพสมโภชประจำ คือ

 • ลิเก 
 • งิ้ว 
 • ละคร  ฯลฯ 

และ งานนมัสการหลวงพ่อโสธร ประเพณีของชาวฉะเชิงเทรา หน่วยงานที่จัดขึ้นก็จะมีการขายสินค้า OTOP ของคนในชุมชนเพื่อกระจายรายได้มากมายสู่คนในจังหวัดอีกด้วย 

ประเพณีการจัด งานนมัสการหลวงพ่อโสธร ประเพณีของชาวฉะเชิงเทรา ถือเป็นสิ่งที่น่าอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากเป็นความเชื่อตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ที่คนรุ่นใหม่ไม่ควรให้หายไปตามกาลเวลาและยังเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่น่านับถืออีกด้วย งานนมัสการหลวงพ่อโสธร เดือน ๑๒ จะเป็นทั้งการฟื้นฟูศาสนาประจำประเทศ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการร่วมทำบุญและกราบไหว้สิ่งที่คนท้องถิ่นศรัทธา

Categories
Event กิจกรรม ประเพณี

งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดระยอง

งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ สืบสานประเพณีห่มผ้าแดงรอบองค์พระเจดีย์กลางน้ำ ของจังหวัดระยอง

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ณ วัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง องค์พระเจดีย์กลางน้ำแห่งนี้นั้น มีความสูงประมาณ 10 เมตรมีระเบียงล้อมรอบ งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ตั้งอยู่เกาะกลางน้ำพื้นที่ 13 ไร่มีน้ำล้อมรอบ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บอกเลยว่าเป็นเป็นที่เคารพสักการะของชาวระยองเป็นอย่างยาวนานมาก  สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2416 ในสมัยพระยาศรีสมุทรโภคโชคชัยชิตสงคราม ซึ่งเป็นเจ้าเมืองระยอง นับว่าเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากในอดีตการเดินทางมาจังหวัดระยองนั่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาเพื่อค้าขาย การแห่องค์กฐิน และงานบุญต่างๆ งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ณ วัดปากน้ำ จะมีการจัดโดยทางน้ำ ดังนั้นจึงได้มีการสร้างพระเจดีย์กลางน้ำขึ้นนั่นเอง เพื่อเป็นที่สักการบูชา และเป็นสัญลักษณ์สำหรับชาวเรือ ว่าทุกท่านได้เดินทางเข้าเขตตัวเมืองระยองแล้ว โดยรูปทรงพระเจดีย์กลางน้ำเป็นทรงระฆังฐานกลมคล้ายองค์เจดีย์กลางน้ำ ที่จังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย โยฐานกำแพงรอบเจดีย์นั้นมี 2 ชั้น แลพในช่วงสมัยโบราณกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก จึงถือเอาเป็นระยะเวลาจัดงานประเพณีแห่งองค์กฐิน และจัดพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำนั่นเอง 

งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ  ร่วมสนุกสานาน เพลิดเพลิน ไปกับชาวระยอง ประเพณีที่ท่านไม่ควรพลาด 

สำหรับวันนี้เรามีเพณีนีที่สำคัญสำหรับชาวระยองเป็นอย่างมาก บอกเลยว่าเป็นพระเพณีที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ งามห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ นับว่าเป็นงานประเพณีอย่างหนึ่งที่สำคัญและสนุกไม่แพ้ประเพณีอื่นเลยสำหรับชาวระยอง งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ซึ่งงานนั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ณ วัดปากน้ำ อำเภอเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีที่มีมานานกว่า 100 ปี งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ ณ วัดปากน้ำ โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันกล่าวถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์กลางน้ำ แล้วเดินเวียนทักษิณาวรรตรอบองค์พระเจดีย์ฯ 3 รอบ ก่อนที่จะทำการห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ โดยทางจังหวัดระยองนั้นถือ พระเจดีย์กลางน้ำนั้น เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้ และเป็นสิ่งที่ชาวระยองเคารพนับถือเป็นอย่างมาก งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ เป็นสัญลักษณ์สำหรับชาวเรือ แถมมีการรวบรวมงานลอยกระทงไว้อีกด้วยทั้งนี้แล้วชาวระยองเชื่อกันว่า การห่มผ้าพระเจดีย์นั้นจะได้บุญกุศลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดงานมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น ชาวบ้านในแต่ละอำเภอจะรวมเงินกันซื้อผ้าห่ม โดยผ้าที่จะนำมาห่มพระเจดีย์จะต้องเป็นผ้าสีแดง มีความยาว 6 มีเมตร ซึ่งใช้คน 2 คนปีนขึ้นไปเพื่อห่มส่วนบนของเจดีย์ ซึ่งงานประเพณีนี้ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกัน บางปีมีการห่มผ้าพระเจดีย์ซ้อนทับกันหลายผืนเลยทีเดียว งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ คู่บ้านคู่เมืองของชาวระยอง แต่ก่อนชาวบ้านจะพายเรือมาทอดกฐินเป็นขบวนยาวเต็มแม่น้ำระยอง เริ่มจากวัดปากน้ำไปถึงพระเจดีย์กลางน้ำ แล้วนำผ้าแดงไปห่มพระเจดีย์ แต่ปัจจุบันน้ำมีความตื้นขึ้นจากเดิม อีกทั้งทำให้เดินทางนั้นไม่สะดวกเข้าไปอีก จึงได้มีการเปลี่ยนเป็นริ้วขบวนรถที่ตกแต่งอย่างสวยงามแทน นอกจากภายในงานจะมีการห่มผ้าห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำแล้ว ยังจะมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายให้ทุกคนที่มาร่วมได้ร่วมสนุกไปด้วยกัน อาทิเช่น 

 • การแข่งขันเรือยาว 
 • การลอยกระทง 
 • และมีการแสดงมหรสพพื้นบ้านประเภทต่างๆ
 • สำหรับการเดินทางไปยังพระเจดีย์กลางน้ำนั้น อยู่ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 2 กิโลเมตร จากถนนตากสินมหาราช เลี้ยวขวาเข้า ถนนสมุทรคงคา ตรงไปจะเป็น ถนนสมุทรเจดีย์ พระเจดีย์กลางน้ำจะอยู่สุดถนน แต่ถ้าหากท่านมาจากปากน้ำให้ข้ามสะพานเฉลิมชัย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถนนสมุทรเจดีย์ รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองไปตาม ถนนอดุลย์ธรรมประภาสเลี้ยวขวาที่ ถนนสมุทรคงคาตัดผ่าน ตรงต่อไปผ่านวัดปากน้ำไปอีกราว 1.5 กิโลเมตร สุดทางที่พระเจดีย์กลาง ไปตามนี้บอกเลยว่าไม่มีหลงแน่นอน

จังหวัดระยองตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งมีประเพณีที่สำคัญสำหรับชาวระยอง นั่นก็คือ งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ณ วัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จากที่กลางมาข้างต้นทุกท่านก็คงจะทราบกันแล้วว่า พระเจดีย์กลางน้ำนั้น เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้ งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ คู่บ้านคู่เมืองของชาวระยอง และเป็นสิ่งที่ชาวระยองเคารพนับถือเป็นอย่างมาก จึงทำให้ประเพณีนี้เป็นประประเพณีที่มีความสำคัญกับชาวระยองที่ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีที่มีมานานกว่า 100 ปี เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นมากอย่างมากด้วยเช่นกัน

Categories
Event กิจกรรม

ชวนเที่ยวงานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรี ที่คนกรุงเทพก็ห้ามพลาด

ชวนเที่ยวงานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรี ที่คนกรุงเทพก็ห้ามพลาด

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มีกิจกรรมและเทศกาลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตรไม่แพ้จังหวัดอื่นเลย โดยเฉพาะงานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรี ที่จะมีการนำเอาผลิตผลจากการเกษตรนานาชนิดของเกษตรกรมาวางจำหน่ายกันอย่างคับคั่ง แล้วในงานวันเกษตรของปราจีนบุรีนี้ จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง วันนี้ BURAPHAEVENT จะขอพาทุกท่านมาดูความน่าสนใจของงานวันเกษตรนี้กันเลยค่ะ

เที่ยวงานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรี มีอะไรน่าสนใจบ้าง

งานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรี เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยภายในงานจะมีสินค้าทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตรมาวางจำหน่ายอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพืช ผัก หรือต้นไม้นานาพันธุ์ ที่เกษตรกรในจังหวัดเป็นผู้ปลูกและดูแลจนเกิดความสวยงาม ทำให้ผู้เข้าร่วมงานหลาย ๆ คนที่มาเที่ยวงานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรี ต่างซื้อสินค้าต่าง ๆ ติดไม้ติดมือกลับไปบ้านกันอย่างมากมาย เพราะทนความสวยงามของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ได้

นอกจากภายในงานวันเกษตร ปราจีนบุรี จะมีสินค้าทางการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตรจำหนายแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่ให้เกษตรกรทุกท่านรวมถึงผู้ร่วมงานทุกคนได้ร่วมสนุกกันอีกมากมาย อาทิเช่น การประกวดคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร , การประกวดขนาดของผลผลิตทางการเกษตร , การประกวดธิดาเกษตรประจำปี , หรือจะเป็นชมการแห่รถที่มีการประดับตกแต่งด้วยผลผลิตทางการเกษตร ก็มีมาให้เราได้เข้าร่วมเช่นกัน เรียกว่ามางานนี้ไม่ได้มาเจอแค่ผักผลไม้อย่างเดียวแน่นอนค่ะ

โดยงานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรีนั้น จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุก ๆ ปี ที่ศาลากลางจังหวัด เหมาะมาก ๆ กับคนกรุงเทพอย่างเราที่อยากเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดในเขตปริมณฑลใกล้ ๆ อย่างจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในจังหวัดนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายหลายแห่งให้เราได้ลองไปสำรวจกัน ทางงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรือจะเป็นวัดเด่นวัดดังที่ผู้คนมากมายต่างไปขอพร แต่อย่างไรก็ตามทางเราก็อยากเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานเกษตรปราจีบุรีกันดูสักครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรในภาคตะวันออกของไทยให้ผลิตพืชพันธ์ที่ดีต่อไป

งานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรี 2565 วันไหน

สำหรับท่านใดที่สงสัยว่างานวันเกษตร ปราจีนบุรี วันไหนนั้นก็ยังให้คำตอบที่แน่ชัดไม่ได้เนื่องจากงานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรี 2565 ปีนี้ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดอยู่พอสมควร สำหรับผู้ที่อยากเดินทางไปชมความอลังการของงานนี้ก็คงจะต้องรอฟังข่าวดีในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดปราจีนบุรีเขาก็ได้ทำกิจกรรมดี ๆ ขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งก็ทำให้เกษตรกรหลายท่านได้รับความรู้ที่จะสามารถปรับใช้กับการงานเกษตรกรรมของตนได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่าจังหวัดปราจีนบุรี ใส่ใจกับเรื่องการเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักของชุมชนในหลายพื้นที่ ซึ่งการที่มีกิจกรรมงานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรีนั้น ก็ถือเป็นการสร้างรายทางอ้อมให้แก่เกษตรกร เนื่องจากทำสวนทำนากันมาอย่างยาวนานได้กระจายสินค้าสู่แขกเหรื่อต่าง ๆ ที่มาเที่ยวปราจีนบุรีภายในงานนั่นเอง รวมถึงยังมีสินค้า OTOP ของจังหวัดปราจีนบุรีที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของวางจำหน่ายอีกเพียบ เห็นแบบนี้แล้วก็พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าช่วงกลางปีนี้จะวางแพลนไปเที่ยวที่ไหนกันดี

บทสรุป

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมาก ๆ ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางหรือที่พักแต่อย่างใด เพราะสามารถเดินทาง่องเที่ยวแบบ ONE DAY TRIP ได้สบาย ๆ โดยเฉพาะการมางานวันเกษตรของดีเมืองปราจีนบุรี ที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนี้เป็นงานที่น่าสนที่ควรลองมามาก ๆ ถ้าใครสนใจจะมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันดูนะคะ รับรองว่างานนี้ได้รับความสุขกลับบ้านชัวร์

Categories
กิจกรรม เทศกาล

ชวนเที่ยว PATTAYA MUSIC FESTIVAL เทศกาลดนตรีที่ห้ามพลาด

ชวนเที่ยว PATTAYA MUSIC FESTIVAL เทศกาลดนตรีที่ห้ามพลาด

ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายหลายแห่งกันเลยทีเดียว โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ที่มีจุดแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศจากทั่วโลกเดินทางมาเช็คอินกันอยู่เป็นประจำ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงเลื่องลือในเรื่องอาหารทะเลที่สดใหม่และอร่อย และเชื่อว่าหลาย ๆ คงจะต้องรู้จักกับสถานที่แห่งนี้แน่นอน สถานที่นั้นก็คือ “PATTAYA MUSIC FESTIVAL” และในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมกิจกรรมและบรรยากาศงานอีเวนท์ พัทยา ถ้าอยากรู้ว่าภายในงานจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เราก็ไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

ภายในงาน PATTAYA MUSIC FESTIVAL จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง

PATTAYA MUSIC FESTIVAL เทศกาลแห่งความมันส์กำลังรอคุณอยู่ นั่นคือ “เทศกาลดนตรีพัทยา” ที่ถูกจัดขึ้นทุก ๆ ปี เป็นอีกหนึ่งเทศกาลดนตรีที่หลาย ๆ คนรอคอย แต่…ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 2019 เช่นนี้ หลายคนเกิดความกังวลที่ว่าปี 2022 จะมีการจัดงานเทศกาลดนตรีหรือไม่ โดยเฉพาะงาน “PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022” ซึ่งเป็นงานที่มีทุกปี ที่รวบรวมศิลปินชื่อดังอันดับต้น ๆ ของประเทศมาสร้างความสนุกสนาน โดยจัดงานบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา และจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมชมเทศกาลดนตรีอย่างคับคั่ง

โดยผู้ที่จะเข้าภายในงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบการป้องกันโรค ดังนี้

– ผ่านจุดคัดกรองทุกคน อุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.5 องศา เท่านั้น

– ฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็มเท่านั้น หรือ มีใบรับรองการตรวจเชื้อโควิดมาแล้ว ไม่เกิน 72 ชม.

– ภายในรั้วคอนเสิร์ต จำกัดผู้เข้าชม ไม่เกิน 400 ที่นั่ง

– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าสู่บริเวณจัดงาน

– ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยเคร่งครัด

PATTAYA MUSIC FESTIVAL เข้าร่วมกิจกรรมฟรี รู้กันหรือยัง

PATTAYA MUSIC FESTIVALนั้น ยังคงจัดทุก ๆ ปี ผู้ที่สนใจเข้าร่วม PATTAYA MUSIC FESTIVAL สามารถเข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงทำให้ผู้คนที่ไปเที่ยวพัทยาในเทศกาลนี้ก็จะหนาแน่นมาก ๆ และจะพบเห็นนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่จัดงานได้พากันจับจองพื้นที่ชายหาดนำเสื่อมาปูเสื้อนั่ง ส่งผลให้บรรยากาศ​การท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เมืองพัทยาคึกคักมากขึ้นและถือเป็นกิจกรรมที่ให้เปิดโอกาสได้ทำการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เมืองพัทยา เป็นเมืองแห่งเสียงดนตรี

งานนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ผู้คนจากทั่วสารทิศก็อยากมาชมบรรยากาศภายในงานแต่ด้วยในช่วงนี้มีโควิด 2019 แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้คนเริ่มเกิดความหวาดกลัว เกรงว่าถ้าหากเดินทางไปร่วมกิจกรรมแล้วจะเกิดความแออัดจนกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความเสียหายในหลาย ๆ อย่างแต่ว่าทุกท่านไม่ต้องกังวลอะไรใด ๆ ทั้งสิ้นเพราะว่าทางหน่วยงานของ PATTAYA MUSIC FESTIVAL ถ่ายทอดสดให้ผู้ชมทางบ้านที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมได้ชมบรรยากาศสด ๆ ผ่านทางหน้าจอกันเลย รับรองว่าสนุกสนานไม่แพ้กันเลย เหมือนได้ไปร่วมกิจกรรมภายในงานกันเลยทีเดียว

นอกจากความสวยงามของชายหาดในแต่ละสถานที่ของจังหวัดชลบุรีและอาหารทะเลที่แสนอร่อยมาก ๆ สำหรับสายกินแล้วนั้นหลาย ๆ คนคงเบื่อแล้ว ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวเทศกาลนี้กันดีกว่า PATTAYA MUSIC FESTIVAL ศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ใครที่มีไอดอลเป็นนักร้องศิลปินบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเพราะว่ามีหลากหลายแนวเพลงกันเลยทีเดียว แนะนำและเชิญชวนทุกท่านเลยให้มาเที่ยวชมบรรยากาศภายในงาน PATTAYA MUSIC FESTIVAL กันเยอะ ๆ นะ และถ้าใครที่แวะไปเที่ยวแถวนั้นก็สามารถอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันได้นะ อีกทั้งยังมีของฝากที่ระลึกอีกมากมายให้เลือกซื้อด้วย

บทสรุป

PATTAYA MUSIC FESTIVAL เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปีและถูกจัดขึ้นมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสถานที่โดดเด่นที่มีนักท่องจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก และพัทยาก็เหมือนเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจกันเป็นอย่างดี   ใครที่มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือมาเที่ยวชมบรรยากาศในเทศกาลนี้ก็ขอฝากให้ทุกท่านคอยติดตามข่าวสารของงานเทศกาลดนตรีนี้ด้วยนะ เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมสนุกสนานแบบนี้ ถ้าพลาดไปจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมาก ๆ เครดิตรูปภาพ

 

 

 

เว็บบอล