Categories
ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล

วัฒนธรรมภาคตะวันออก ดังไกลไปทั่วโลก ร่วมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมภาคตะวันออก ดังไกลไปทั่วโลก ร่วมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมภาคตะวันออก ดังไกลไปทั่วโลก

วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ คือสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตยาวมาจนถึงปัจจุบัน เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม รวมไปถึงศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมแต่ละสถานที่ ซึ่งแน่นอนว่าประเพณีนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม และเป็นสิ่งที่รักษากันไว้ วัฒนธรรมภาคตะวันออก ดังไกลไปทั่วโลก บางอย่างถือว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติเลยทีเดียว ซึ่งหากประเพณีไหนไม่เหมาะสมต่อกาลเทศะ ก็จะเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกัน ให้สามารถอยู่ในสังคมของเรามาได้ ในประเทศไทยมีวัฒนธรรมมากมายหลายภาค ทั้ง ใต้ กลาง เหนือ รวมไปถึงวัฒนธรรมภาคตะวันออก ซึ่งมีทั้งหมด 7 จังหวัด สำหรับบุคคลที่ชื่นชอบอยากจะศึกษา วัฒนธรรมภาคตะวันออก กิจกรรมที่น่าสนใจ วันนี้เราจะพามาให้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีความโด่งดัง และที่สำคัญยังเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อๆไป 

วัฒนธรรมภาคตะวันออก ดังไกลไปทั่วโลก 

จังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีจังหวัดมากมาย คือ จันทบุรีชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว ซึ่งแน่นอนว่าทุกจังหวัดนั้นจะมีความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่วัฒนธรรมภาคตะวันออกดังไกลไปทั่วโลกจะมีอิทธิพลมาจากศาสนาเป็นหลัก รวมไปถึงความเชื่อของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ ประเพณี บางอย่างนั้นคือการกลับไหว้ผีสาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และฟ้าฝนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น

วัฒนธรรมภาคตะวันออก
 • ที่จังหวัดจันทบุรีจะมีงานชักพระบาท ซึ่งจะถูกจัดขึ้นหลังจากวันสงกรานต์ 1 วัน ประมาณวันที่ 15 เมษายนของทุกปี จะมีการชักเย่อระหว่างชายและหญิง บนชักเย่อจะมีเชือกผูกไว้บนเกวียน และจะมีคนตีกลองอยู่ข้างบน หากกลองดังขึ้นจะแสดงถึงการเริ่มชักเย่อ คนตีกลองจะตีจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้และชนะ ฝ่ายที่ชนะจะถือว่าเป็นฝ่ายที่มีความสิริมงคล สามารถแห่พระบาทไปรอบเมืองได้ แต่ในอดีตนั้นจะเป็นการที่ชาวบ้านแห่พระบาทกันรอบเมือง บนเกวียนจะตกแต่งดอกไม้ จัดสถานที่สวยงาม และมีการตีกลอง ฆ้อง โหม่งดังไปทั่วทั้งหมู่บ้าน วัฒนธรรมภาคตะวันออก ความเชื่อท้องถิ่น  ตอนนี้ในปัจจุบันเปลี่ยนมาทำการชักเย่อแทน และหลังจากวันชักเย่อรุ่งเช้าจะมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ซึ่งนับว่าจะเป็นอันเสร็จพิธีประเพณีชักเย่อเกวียนพระบาทจันทบุรี       
 • ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นับว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ประเทศลาว ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา การทำบุญเข้าหลามเป็นการทำบุญถวายเข้าหลาม ขนมจีนน้ำยาแก่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดหนองบัว วัดหนองแขน มีการจัดทำขึ้นในวัน 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี อิทธิพลของประเพณีนี้มาจากการที่เดือน 3 จะอยู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนในจังหวัดนั้น และข้าวที่ได้เก็บเกี่ยวมาครั้งแรกเรียกว่าข้าวใหม่ จะมีกลิ่นหอมนำมาทำเป็นอาหารได้ ชาวบ้านจะใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นอุปกรณ์วัสดุในการเผา เพื่อจะทำให้ข้าวนั้นสุก แล้วนำไปถวายภิกษุสงฆ์ในวัดแต่ละพื้นที่ แต่ชาวบ้านจะเริ่มเผาข้าวหลามกันตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำเดือน 3 โดยจะไปหาไม้ไผ่ซึ่งมีอยู่มากในหมู่บ้านมาทำกระบอกข้าวหลาม ชาวบ้านจะเลือกไม้ไผ่ที่ไม่สุกและแก่เกินไปและก็ที่สำคัญคือไม่มีตามด เพราะตามดนั้นจะทำให้ข้าวมีกลิ่น และไม่มีเยื่อไผ่ ทำให้ข้าวหลามในกระบอกติดขึ้นมานั่นเอง วัฒนธรรมภาคตะวันออก กิจกรรมที่น่าสนใจ วัฒนธรรมนี้ถือเป็นการผสมผสานประเพณีไทย และประเพณีของชาวลาวเวียง ที่นับว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดอีกหนึ่งอย่าง
 •  ประเพณีกองข้าว จังหวัดชลบุรี สืบทอดกันมาหลายอำเภอในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอชลบุรี ศรีราชา และบางละมุง รวมมาถึงพนัสนิคม ฯลฯ ซึ่งในอดีตนั้นชาวบ้านเชื่อว่าการนำข้าว สำรับอาหารคาวหวาน มารวมกัน เชิญภูตผีทั้งหลายมากินปีละหนึ่งครั้ง จะไม่มีผีตนใดมาทำร้ายครอบครัว และทรัพย์สินของตนเอง พิธีเส้นไหว้ชาวบ้านจะมาล้อมวงนำอาหารมารับประทานร่วมกัน รวมไปถึงมีการร้องรำทำเพลง วัฒนธรรมภาคตะวันออก การละเล่น ที่สนุกสนาน อาหารที่เหลือจากประเพณีกองข้าวจะไม่นำกลับบ้านเลย จะทิ้งไว้เป็นฐานให้แก่สัตว์ที่อยู่บริเวณนั้น ประเพณีกองข้าวจะจัดงานเมื่อสงกรานต์ผ่านไปแล้ว 3-4 วัน

วัฒนธรรมภาคตะวันออกดังไกลไปทั่วโลกนับว่าเป็นระเบียบแบบแผนรวมไปถึงการร่วมแรงร่วมใจ ประสมกลมเกลียวของคนในชุมชนเฉพาะท้องถิ่น แต่โดยมากนั้นจุดประสงค์หลักของการจัดทำประเพณีคือการปฎิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เรียกว่าเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งเลย ซึ่งตอนนี้อาจจะมีบางส่วนที่เสริมและถูกเติมแต่งเข้าไปให้เหมาะกับยุคและสมัย แต่สำหรับประเพณีไทยทุกอย่างส่วนมากมักมีความเชื่อมาจากพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ วัฒนธรรมภาคตะวันออกความเชื่อท้องถิ่น รวมไปถึงอิทธิพลของอาชีพชาวบ้านในพื้นที่แต่ละอย่างด้วย 

อ่านบทความอื่น ๆ >> งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เก่าแก่ของจันทบุรี

สนับสนุนโดย : https://gclubspecial168.com/ บริการเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีทั้ง คาสิโนออนไลน์ และการพนันออนไลน์ อื่นๆไว้คอยให้บริการท่านอย่างไม่ติดขัด 

Categories
ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประเพณีเก่าแก่ของจันทบุรี

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เก่าแก่ของจันทบุรี

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปี โดยมีความเชื่อว่าหากใครเข้าร่วมจะได้บุญสูง และยังช่วยฝึกจิตใจฝึกความมานะอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏพิธีฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสสักครั้งที่จะได้ขึ้นเขามานมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏแห่งนี้ และการได้มากราบไหว้ ขอพรรอยพระพุทธบาท เหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะสร้างความสุขความเจริญแก่ครอบครัวและชีวิต

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ เส้นทางอันยากลำบากกับความเชื่อความศรัทธาอันยิ่งใหญ่

ที่มาของชื่อเขาคิชฌกูฏนั้น ในตำนานศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่า เขาคิชฌกูฎ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ     กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ เป็นยอดเขาที่มีแนวเขาล้อมรอบ และเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีต เป็นความดำริ ของพระครูธรรมสรคุณซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาทพลวงตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ได้เสนอใช้ชื่อ พระบาทเขาคิชฌกูฎ (พลวง) เป็นที่ระลึกถึงพระบรมศาสดา ในทุกๆ ปีจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดการขึ้นไปนมัสการ รอยพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปี หรือที่เรียกว่งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ นอกจากนี้ พระครูธรรมสรคุณ ยังได้สอนว่า เท้าของพระพุทธองค์ แม้ประดิษฐานอยู่แห่งหนใดก็ตาม ถ้าเรามีความเชื่อมั่น เคารพกราบไหว้ด้วยใจ อธิษฐานแล้ว ย่อมเกิดผลสำเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและเป็นสิริมงคล แก่ผู้นั้นตลอดไป เขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย การเดินทางเริ่มต้นที่วัดพลวงไปตามถนนลูกรังที่ลาดชันและคดเคี้ยวมาก ระยะทาง 8 กิโลเมตร จากนั้นต้องเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร ระหว่างทางจะมีจุดแวะ

พักให้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทิวทัศน์บนยอดเขาคิชฌกูฏ หรือเขาพระบาทนี้เป็นปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาที่นำมาผูกกับตำนานทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศิลาเจดีย์ รอยพระพุทธบาทหลวง หินรูปบาตรคว่ำ ถ้ำฤาษี หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์ แม้ว่าเส้นทางไปยังเขาคิชกูฏจะลำบากยากเย็นแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถทำลายความเชื่อความเชื่อของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้ จึงมีประเพณีที่เรียกว่า งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏขึ้นมา โดยจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 3 ไปจนถึงขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5  ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปี โดยมีความเชื่อว่าใครที่เข้าร่วม งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏพิธีฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง และยังช่วยฝึกจิตใจฝึกความมานะอดทนไม่ย่อท้อ ต่อความยากลำบาก ครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสสักครั้งที่จะได้ขึ้นเขามานมัสการ รอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏแห่งนี้ และการได้มากราบไหว้ ขอพรรอยพระพุทธบาท เหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะสร้างความสุขแก่ครอบครัวและชีวิต จะเริ่มเปิดให้พุทธศาสนิกชน นักแสวงบุญ นักท่องเที่ยว ได้ขึ้นไปนมัสการ รอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏ ยอดเขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท ที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงกว่า 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือว่าสูงที่สุด ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ “รอยพระพุทธบาท” มีลักษณะเป็นรอยบนหิน แผ่นใหญ่ มีรอยลึกประมาณ 2  เมตรเศษ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ค้นพบที่ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทำการอุทยานเขาคิชฌกูฏราว 4 กม. 

โดยที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางหลั่งไหลกันมาขึ้นเขาคิชฌกูฏไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงในช่วงเทศกาลนับล้านคน เพื่อเข้าสักการะกราบไหว้ขอพร ท่ามกลางทิวทัศน์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าเขา สร้างความอิ่มเอมใจแก่ผู้มาเยือน

โดยการเตรียมตัวในการขึ้นนมัสการรอยพระบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ มีข้อแนะนำ ดังนี้

 • ควรแต่งกายมิดชิด สบาย รองเท้าผ้าใบ เดินทางสะดวก ๆ หากมาช่วงกลางคืน แนะนำให้ติดเสื้อกันหนาวเผื่ออากาศเย็น
 • เตรียมอาหารและน้ำมาส่วนตัว ด้านบนไม่มีจำหน่าย โดยช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะในจุดที่อุทยานกำหนด
 • เตรียมยาประจำตัวมาด้วยสำหรับผู้มีโรคประจำตัว

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏความเชื่อความศรัทธาที่ไม่มีวันจางหาย               

เชื่อกันว่าการไปนมัสการพระบาทพลวงจะได้บุญมากประสงค์สิ่งใดมักได้ดังปรารถนา ถ้าใครได้ขึ้นไปนมัสการครบ 7  ครั้ง เปรียบเสมือนได้บวชหนึ่งครั้งหรือเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ จึงมักพบผู้คนที่มางานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ มากกว่า  1  ครั้ง นอกจากจะได้บุญสูงแล้วยังได้ประโยชน์ทางอ้อมอีกมายมาย เช่น งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏพิธีฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง การเดินเท้าขึ้นเขาระยะทางยาวไกลดังที่กล่าวไปข้างต้น ถือเป็นการฝึกความอดทนขั้นสุด เป็นประเพณีอันงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี

อ่านบทความอื่นๆ >> ประเพณีแข่งเรือยาวปากน้ำประแสร์ ประเพณีที่เป็นไปตามวิถีชีวิตอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวแกลง

สนับสนุนโดย : https://gclubspecial168.com/ บริการเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีทั้ง คาสิโนออนไลน์ และการพนันออนไลน์ อื่นๆไว้คอยให้บริการท่านอย่างไม่ติดขัด 

Categories
กิจกรรม ประเพณี เทศกาล

ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประเพณีของชาวปากน้ำประแสร์

ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประเพณีทอดผ้าป่าที่แปลกตา แห่งเดียวในไทย

ปากน้ำประแสร์ เป็นเมืองที่ติดชายทะเลแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง มีประเพณีการทอดผ้าป่าที่แปลกกว่าที่อื่น ๆ คือ ประเพณี ทอดผ้าป่ากลางน้ำ สืบเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพประมง ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือตลอด เรือจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขา ชาวประมงเวลาอยากทำบุญบ้าน (เรือ) ให้เป็นสิริมงคล จึงได้มีการจัดทำบุญทอดผ้าป่าขึ้นในเรือ ซึ่ง ทอดผ้าป่ากลางน้ำ เป็นประเพณีที่มีมานานกว่า 100 ปี 

ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประเพณีที่สะท้อนความศรัทธาในวิถีชีวิตแห่งสายน้ำ

เดิมชาวประแสร์ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ชายหาด ชายคลองแม่น้ำประแสร์ ตั้งอยู่ห่าง ๆ กัน ไม่หนาแน่นนัก มีอาชีพหาปลาโดยวิธีตกเบ็ด ยกยอ ทอดแห ดักรอก เป็นต้น ใช้พาหนะเรือแจวบ้าง เรือพายบ้าง ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธมาแต่บรรพบุรุษ เมื่อมีเงินมีทองก็คิดจะทำบุญ ซึ่งชาวประแสจะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่ง เวลาบ้านใดทำบุญบ้าน งานแต่งงาน ต้องมีการทอดผ้าป่าด้วย ผู้ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำลำคลองถ้าจะทำบุญทอดผ้าป่าส่วนมากต้อง อาศัยเรือตัดไม้มาทำพุ่มผ้าป่า ใช้ไม้ไผ่ปักไว้ด้านหัวเรือ-ท้ายเรือ แล้วนิมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้าน เวลาขากลับนิมนต์ชักผ้าป่าในเรือ แต่บางแห่งชักผ้าป่าก่อนสวดมนต์ก็มี แต่บางแห่งถึงบ้านชักผ้าป่าก่อนก็มี แต่การจัดทำบุญทุกครั้งคราว เข้าใจว่า ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่เกิดของ ประเพณี ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประเพณีของชาวประแสร์

ประเพณี ทอดผ้าป่ากลางน้ำ สันนิษฐานว่า ทอดผ้าป่ากลางน้ำ เป็นประเพณีที่มีมานานกว่า 100 ปี โดยประชาชนจะนำพุ่มผ้าป่าไปปักไว้กลางแม่น้ำประแสร์ โดยพุ่มผ้าป่าจะใช้กิ่งไม้จากต้นฝาดหรือต้นโปรง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนโดยทั่วไป ประดับตกแต่งพุ่มผ้าป่าให้สวยงาม จากนั้นไปนิมนต์พระสงฆ์มาชักผ้าป่าตามพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ลงเรือไปยังพุ่มผ้าป่ากลางลำน้ำประแสร์ ประชาชนที่ร่วมประกอบพิธีจะพายเรือหรือแจวเรือของตนเข้าร่วมพิธีกลางลำน้ำนั้น หลังจากประกอบพิธีกรรมทอดผ้าป่ากลางน้ำแล้ว ประชาชนจะร่วมกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง โดยการจัดการละเล่นอันได้แก่ การแข่งเรือพาย แข่งพายกะโล่ แข่งพายเรือข้ามลำไม้ไผ่ แข่งชกมวยทะเล การ ทอดผ้าป่ากลางน้ำได้วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจะมีขบวนเรือประมงขนาดใหญ่จำนวนนับร้อยลำมาแห่พุ่มผ้าป่า ภายในเรือจะมีเครื่องดนตรีบรรเลงตลอดเวลา และตามหน้าบ้านของชาวบ้านปากน้ำประแสร์จะนำพุ่มผ้าป่ามาปักไว้หน้าบ้านของตนบ้านละ 1 พุ่มตามความศรัทธา ตกแต่งให้สวยงาม แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดตะเคียนงามมาชักพุ่มผ้าป่า

ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำได้สืบทอดกันมาระยะยาวนานแต่ได้มีการหยุดการจัดไประยะหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.2484 เนื่องจากเกิดสงครามอินโดจีน หลังจากนั้นนำมาเริ่มจัดใหม่ใน ปี พ.ศ.2487 ในช่วงแรก ๆ จะทำพุ่มผ้าป่าไว้บนเรือแล้วนิมนต์พระภิกษุไปชักพุ่มผ้าป่าบนเรือ ต่อมาคณะกรรมการฯเห็นว่าเป็นการสร้างความลำบากให้กับพระภิกษุจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการทำพิธีชักผ้าป่า โดยให้ชาวประมงมาจัดพุ่มผ้าป่าไว้ตามบ้านแล้วพระภิกษุจับสลากหมายเลขพุ่มผ้าป่า และในปัจจุบันได้มีการวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการทำแพผ้าป่าไว้กลางแม่น้ำประแส พร้อมนิมนต์พระทำพิธีทอดผ้าป่าบนแพ ส่วนพุ่มผ้าป่าตามบ้านเรือนประชาชนก็คงไว้เหมือนเดิม พระภิกษุจะจับสลากหมายเลขพุ่ม แล้วเดินชักพุ่มผ้าป่าตามหมายเลข ที่จับได้และมีการจัดงานมหรสพประมาณ 3-4 วัน จัดขึ้นทุกปี โดยวัน ทอดผ้าป่ากลางน้ำ จะตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองหรือวันลอยกระทงนั่นเอง

ภายในงานนอกจากจะมีการทำบุญ ทอดผ้าป่ากลางน้ำ แล้ว ยังมีกิจกรรมความบันเทิง การละเล่นต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมแข่งเรือพาย, มวยทะเล, แข่งขันฉีกปลา, ประกวดแม่ม่ายเทพี, กีฬาพื้นบ้าน, การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มประชาชนต่างๆ, การประกวดดนตรีสตริงเยาวชน ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, การแสดงนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยอง, การแสดงดนตรีไทย ดนตรีสากล ชุดรำกะปิ,การแสดงภาษาต่างชาติ, ประกวดกระทง, และพบกับมหกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ทั้งอาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองขอองจังหวัดระยองและภาคตะวันออก เช่น ปลากะพงทอดน้ำปลา ปลาหมึกเผาหรือย่าง แกงหมูชะมวง แกงแขนงสับปะรด เป็นต้น ส่วนที่สำคัญที่สุดในงานก็คือวันเปิดงาน จะมีขบวนแห่รถประดับผลไม้จากสวนศรีเมืองมายังตลาด ประกวดธิดาชาวสวนที่สวนศรีเมือง ช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิด มีการมอบรางวัลขบวนรถประดับผลไม้ ทั้งประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ มอบรางวัลให้ธิดาชาวสวนหลังจากนั้นจะมีการแข่งขันรับประทานผลไม้ ส่วนวันอื่น ๆ ก็มีเฉพาะการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ต่างๆ

ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ประเพณีอันเป็นเอกลัษณ์ของปากน้ำประแสร์

ประเพณีทอดผ้าป่าในจังหวัดอื่นจัดขึ้นบนบกทั่วไป แต่ในจังหวัดระยอง ชาวปากน้ำประแสร์มีประเพณีทอดผ้าป่าเช่นกัน แต่ประเพณีทอดผ้าป่านี้แตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิง เพราะจัดขึ้นในน้ำ ทำให้ ทอดผ้าป่ากลางน้ำ เป็นประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากน้ำประแสร์ เป็นประเพณี ทอดผ้าป่ากลางน้ำ แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ชาวบ้านปากน้ำประแสร์ถือเป็นประเพณีอันงดงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

 

 

 

สมัครบาคาร่า https://sa-game.bet/สมัครบาคาร่า888 ที่เว็บคาสิโน888 เราเป็นเว็บคาสิโนที่สมัครง่ายที่สุด เกมคาสิโน สล็อต บาคาร่าเล่นง่าย ได้เงินจริง และยังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้เล่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้

Categories
ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล

ผีตาโขน ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลย

ผีตาโขน งานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเลย

ผีตาโขน การละเล่นที่ถือเป็นประเพณี

เทศกาล ผีตาโขน ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ถือเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่ หรือที่เรียกว่า “งานบุญหลวง” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บุญผะเหวด” เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัดเลย จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี แต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในงานจะมีขบวนแห่ที่สร้างสีสันความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ลวดลายของ ผีตาโขน สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ แสดงการละเล่นเต้นรำในขบวนแห่ยาวไปตามท้องถนน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก 

ผีตาโขน ประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน

ผีตาโขน สวยงามและเป็นเอกลักษณ์

ประเพณีแห่ ผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผีตาโขน การละเล่นที่ถือเป็นประเพณี จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็นประเพณีที่เกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวสหรือเทสน์มหาชาติประจำปีกับพระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานสำคัญของชาวด่านซ้าย กล่าวกันว่า การแห่ ผีตาโขน เป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทรีเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมือง บรรดาผีป่าหลายตน รวมถึงสัตว์นานาชนิด อาลัยรัก จึงพากันแห่แหนแฝงตัวตนมากับชาวบ้าน เพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับเมือง จึงมีชื่อเรียกว่า “ผีตามคน” หรือ “ผีตาขน” จนกลายมาเป็น “ผีตาโขน” อย่างในปัจจุบัน

ผีตาโขน ในขบวนแห่จะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

ผีตาโขน เล็ก เป็นการละเล่นของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มีสิทธิ์เข้าร่วมสนุกได้ทุกคน แต่ผู้หญิงจะไม่ค่อยเข้าร่วม เพราะเป็นการเล่นที่ค่อนข้างผาดโผนและใช้พละกำลังค่อนข้างมาก

ผีตาโขน ใหญ่ จะทำเป็นหุ่นรูปผี ทำจากไม้ไผ่สาน ขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณ 2 เท่า ประดับตกแต่งรูปร่างหน้าตาด้วยเศษวัสดุ ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น เวลาแห่ คนเล่นจะต้องเข้าไปอยู่ข้างในตัวหุ่น ซึ่งแต่ละปีจะทำ ผีตาโขน ใหญ่เพียง 2 ตัวเท่านั้น คือ ชาย 1 ตัว หญิง 1 ตัว สังเกตุจากเครื่องเพศที่ปรากฏชัดเจนบนตัวหุ่น ผู้มีหน้าที่ทำจะมีเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เพราะการทำต้องได้รับอนุญาตจากผีหรือเจ้าก่อน หากไม่มีสิทธิ์ก็ไม่สามารถทำได้ หากได้รับอนุญาตแล้วต้องทำทุกปีหรือทำติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ผู้เข้าร่วมในพิธีนี้จะแต่งกลายคล้ายผีและปีศาจ สวมหน้ากากขนาดใหญ่ ซึ่ง ผีตาโขน ทำจากกาบมะพร้าวแกะสลัก สวมศีรษะด้วยกระติ๊บข้าวเหนียว ในขบวนแห่จะร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน 

ผีตาโขน เป็นงานบุญใหญ่

เนื่องจากประเพณี ผีตาโขน เป็นงานบุญใหญ่ ที่เรียกกันว่างานบุญหลวง จัดขึ้นที่วัดโฑนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยงานบุญหลวง มีการละเล่น ผีตาโขน การเทศน์มหาชาติ และมีการทำบุญพระธาตุศรีสองรัก รวมถึงงานบุญต่างๆเข้ามาผสมผสานกัน จึงมีการจัดงานขึ้น 3 วัน โดยวันแรกจะเริ่มพิธีตั้งแต่เช้าตรู่ คณะแสนหรือขบวนข้าทาสบริวารของเจ้าพ่อกวนจะนำอุปกรณ์ มีด ดาบ หอก ฉัตร พานดอกไม้ ธูปเทียน ขันห้าขันแปด (พานดอกไม้ 5 คู่ หรือ 8 คู่) ถือเดินนำนำขบวนไปที่ริมแม่น้ำหมัน เพื่อนิมนต์อุปคุตต์ พระผู้มีฤทธานุภาพและมักเนรมิตกายอยู่ในมหาสมุทร เพื่อป้องกันภัยอันตราย และเพื่อให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อถึงริมแม่น้ำหมันแล้วผู้อันเชิญต้องกล่าวคาถาและให้อีกคนลงไปในน้ำ งมก้อนหินใต้น้ำขึ้นมาแล้วถามว่า “ใช่พระอุปคุตต์หรือไม่” ผู้ที่ยืนอยู่บนฝั่งก็จะตอบว่า “ไม่ใช่” งมก้อนหินไปจนถึงก้อนที่สาม ให้ผู้ที่ยืนอยู่บนฝั่งตอบว่า “ใช่ นั่นแหละพระอุปคุตต์ที่แท้จริง” เมื่อได้พระอุปคุตต์มาแล้ว ก็นำพาน แล้วนำขบวนกลับที่หอพระอุปคุตต์ ทำการทักขินาวัฏ 3 รอบ มีการยิงปืนและจุดประทัด ซึ่งเวลานั้นบรรดาผีตาโขนที่นอนหลับหรืออยู่ตามที่ต่างๆก็จะมาร่วมขบวนด้วยความยินดีปรีดา เต้นรำ เข้ากับจังหวะเสียงหมากกระแร่ง ซึ่งเป็นกระดิ่งผูกคอวัว ต่อด้วยวันที่สอง เป็นพิธีแห่พระเวส ในขบวนประกอบด้วยพระพุทธรูป 1 องค์ พระสงฆ์ 4 รูป นั่งบนแคร่หาม ตามด้วย เจ้าพ่อกวน นั่งอยู่บนกระบอกบั้งไฟ ท้ายขบวนเป็นเจ้าแม่นางเทียมกับบริวาร เหล่าผีตาโขนจะเดินตามเสด็จไปรอบเมือง ก่อนตะวันตกดิน สำหรับคนที่เล่นเป็นผีตาโขนใหญ่ ต้องถอดเครื่องแต่งกายออกให้หมดและนำไปทิ้งในแม่น้ำหมัน ห้ามนำเข้าบ้านโดยเด็ดขาด ถือเป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไป ส่วนในวันที่สามจะเป็นการรวมเอางานบุญประเพณีประจำเดือนต่างๆของปีมารวมกันจัดในงานบุญหลวง โดยประชาชนจะมานั่งฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ที่วัดโพนชัย เพื่อเป็นการสร้างกุศลและเปน็นมงคลแก่ชีวิต

ผีตาโขน เป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน

ผีตาโขน ประเพณีอันงดงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ผีตาโขน เป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน มีประวัติความเป็นมาอันงดงาม ที่เล่าขานกันรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อจิตใจเลยเป็นอย่างมาก และยังเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียง สามารถเรียกนักท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้ หากใครได้มีโอกาสไดไปท่องเที่ยวในจังหวัดเลยต้องห้ามพลาดที่จะไปชมประเพณี ผีตาโขน เพราะนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของไทยอีกด้วย

 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย : 

https://ufaball.bet เรามีบริการทั้ง แทงบอลออนไลน์ หรือ คาสิโนออนไลน์ ไว้บริการเต็มรูปแบบครบวงใจในที่นี้ที่เดียว สมัครเปิดยูสเซอร์ ขั้นต่ำ 100บาท เพื่อทำการยืนยันตน สามารถทำได้ผ่านไลน์แอดที่หน้าเว็บไซต์ได้ตลอด 24ชั่วโมง

Categories
กิจกรรม ข้อมูล ประเพณี เทศกาล

ไม่ควรพลาด 5 งานประเพณีเมืองชล ตามปฏิทิน

ไม่ควรพลาด 5 งานประเพณีเมืองชล ตามปฏิทิน

ประเพณีก่อพระทรายวันไหล งานประเพณีเมืองชล

เมื่อพูดถึงจังหวัดชลบุรี อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันคือ งานประเพณีเมืองชล ซึ่งปัจจุบันสามารถยกระดับให้เป็น การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี อีกรูปแบบหนึ่ง และหลายประเพณีประจำท้องถิ่นของเมืองชล กลายเป็นเทศกาลท่องเที่ยวชลบุรี ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศอีกด้วย ซึ่งเรียกว่าทำให้จังหวัดนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างและหลากหลายรูปแบบในตัว นอกจากนั้นแต่ละเทศกาลต้องบอกว่าไม่ควรพลาดจริง ๆ 

เที่ยว งานประเพณีเมืองชล สืบสาน และเรียนรู้วัฒนธรรม

ถ้าพูดถึง การท่องเที่ยวงานประเพณีชลบุรี เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ว่า ชลบุรีมีประเพณีน่าเที่ยวเช่นกัน ซึ่งแต่ละประเพณีต่างสร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวมาโดยตลอดส่งผลให้กลายเป็น เทศกาลท่องเที่ยวชลบุรี ที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจอย่างมาก และตั้งเป้ากลับมาเยี่ยมเยียนจังหวัดชลบุรีทุกเทศกาลหรือประเพณีทันที เนื่องจากประเพณีแต่ละอย่างเป็นการสานต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดให้คงอยู่ต่อไประยะยาว

งานประเพณีเมืองชล

ประเพณีงดงามมาพร้อมกับการท่องเที่ยว

ที่นี่มาว่ากันต่อถึงประเพณีต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งค่อย ๆ พัฒนาจนกลายเป็นมาเป็นงานประเพณีประจำปีเมืองชล พร้อมกับยกระดับให้กลายเป็น การท่องเที่ยวงานประเพณีชลบุรี ที่น่าตื่นตาตื่นใจและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อเนื่อง โดยงานประเพณีตามปฏิทินที่ต้องมาเที่ยวที่นี่คือ 

 • ประเพณีวิ่งควาย จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนไม่ควรพลาดเลย
 • ประเพณีก่อพระทรายวันไหล ซึ่งจะมีในทุกเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีในอำเภอบางแสน 
 • งานบุญกลางบ้านและเครื่องจักสานพนัสนิคม จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนของทุกปี 
 • ประเพณีกองข้าวศรีราชา จะจัดในวันที่ 19-21 เมษายน ของทุกปีของอำเภอศรีราชา
 • พัทยามาราธอน อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจของพัทยา ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด 
งานประเพณีเมืองชล

1 ปี มีครั้งกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ความน่าสนใจของ งานประเพณีเมืองชล คือ 1 ปี มีครั้ง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ประเพณีดังกล่าวจะสามารถยกระดับ การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ให้น่าสนจากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวตามปฏิทินที่นักท่องเที่ยวหลายคนรอคอย 

สรุป 

ถ้าพูดถึง งานประเพณีเมืองชล ในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มไปได้สวย หลังจากหลายประเพณีสามารถพัฒนาให้แต่ละเทศกาลเป็นช่วงเวลาของ การท่องเที่ยวงานประเพณีชลบุรี ให้น่าสนใจมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวงาน เทศกาลท่องเที่ยวชลบุรี ตามปฏิทินได้ไม่ยาก  ส่งผลให้ปัจจุบันการเดินทางมายังชลบุรีเพื่อท่องเที่ยวความสวยงามของทะเล และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ แล้ว งานประเพณีต่าง ๆ ที่จัดงานทุกปีเป็น การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี อีกหนึ่งรูปแบบที่ไม่ควรพลาด และควรได้มาสัมผัสความสนุกด้วยตัวเองให้ได้ 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย : 

https://hilospec.com เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 ที่ได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน โดยทางเราเป็นเว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำที่ยิ่งกว่าเว็บทั่วไป มาพร้อมเกมเดิมพันมากมายแบบไม่อั้นแน่นอน

Categories
ข้อมูล ประเพณี เทศกาล

วัฒนธรรมภาคตะวันออก ความเชื่อของบรรพบุรุษ ส่งตรงสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน

วัฒนธรรมภาคตะวันออก กิจกรรมอันดีงามของคนรุ่นหลัง

วัฒนธรรมภาคตะวันออก

ในแต่ละสถานที่นั้นย่อมประเพณีเป็นของตัวเองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน หรือเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มีความสำคัญต่อสังคมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประเพณีได้การแต่งกาย ภาษา รวมไปถึง วัฒนธรรมภาคตะวันออก ความเชื่อของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่คนไทยนั้น จะมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย จนมาถึงรุ่นหลาน อาจจะมีปรับเปลี่ยนกันบ้างตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ได้หายไป เนื่องจากประเทศไทยมีความเชื่อตามศาสนาที่มีอิทธิพลสูงมากที่สุด ดังนั้นจึงจะเห็นว่าคนไทยมีให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาประเพณีตั้งแต่โบราณมา วัฒนธรรมภาคตะวันออก ทั้ง 7 จังหวัด ซึ่งทุกท่านคงจะทราบกันดีว่าภาคตะวันออก ก็เป็นอีกหนึ่งภาค ที่ประกอบไปด้วยจังหวัดท่องเที่ยวมากมาย และ วัฒนธรรมภาคตะวันออก  ยังมีความเชื่อของคนในท้องที่ ที่มีการนับถือกันมาอย่างยาวนานเป็นระเบียบแผนที่ปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่น

วัฒนธรรมภาคตะวันออก ทำความรู้จักเกี่ยวกับ ประเพณีเก่าแก่

ในจังหวัดทางภาคตะวันออกนั้นมี ทั้งหมด 7 จังหวัดด้วยกัน ซึ่งตามประเพณีและความเชื่อเหล่านั้นส่วนใหญ่ จะสะท้อนให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามต่างๆ มากมาย โดยประเพณีส่วนใหญ่จะจัดทำขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันไหล 

 • จังหวัดจันทบุรีนั้นทุกท่านคงจะทราบกันดีว่ามี ประเพณีงานชักพระบาท ของชาวบ้านหมู่บ้านตะปอน ซึ่งจะถูกจัดขึ้นหลังวันสงกรานต์ ประมาณวันที่ 15 เมษายนของทุกปี เป็นการเล่นชักเย่อระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย โดยจะมีเชือกผูกติดกับเวียน และมีคนคอยตีกลองอยู่บนเกรียน ถือว่าเป็นตัวแทนของพาหนะที่จะนำพระบาทไปทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ คนตีกลองจะตีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะ และฝ่ายชนะถือว่าฝ่ายที่มีสิริมงคล เพราะสามารถลากพระบาทขึ้นไปได้ทำกิจกรรมทางศาสนาได้
 • จังหวัดฉะเชิงเทราก็ถือว่ามีประเพณีที่ทุกท่านคงจะรู้จักกันเป็นดี คืองานขึ้นเขาเผาข้าวหลาม ซึ่งที่มาของประเพณีนี้คือสืบทอดมาจากชาวลาว ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัย ต้นรัตนโกสินทร์ โดยในขณะนั้นทุกคนจะเรียกว่าชาวลาวเวียง เป็นการทำบุญถวายเข้าหลามให้กับพระสงฆ์ที่อยู่ในอำเภอพนมสารคาม ซึ่งงานประเพณีนี้จะถูกจัดขึ้นในทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม ขึ้น 15 ค่ำ เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับประเพณีเก็บเกี่ยวข้าวด้วย จะทำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้าน ที่มีอาชีพทำนาทำไร่ ถือเป็น วัฒนธรรมภาคตะวันออก อันเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาชั่วอายุคน จนถึงในปัจจุบัน
 • วัฒนธรรมภาคตะวันออก ทั้ง 7 จังหวัด  ซึ่งประเพณีจังหวัดชลบุรีอีกหนึ่งจังหวัด ที่ถือว่าเป็นสถานที่อันโด่งดังของภาคตะวันออก ประเพณีที่นิยมทำกันเป็นอย่างมาก และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ก็คืองานกองข้าว เป็นงานที่จัดทำขึ้นมาช่วงเดือนเมษาหลังสงกรานต์ของทุกปี ประมาณ 19 – 21 เมษายน วัฒนธรรมภาคตะวันออก ความเชื่อของชาวบ้าน เป็นการบวงสรวงสังเวยผี เพื่อให้ดูแลรักษา และไม่ให้มาทำลายตนเอง คนในครอบครัว รวมถึงสิ่งของในอนาคต และมีการออกบูธมาจำหน่ายขนมพื้นเมือง หรืออาหารพื้นเมือง ภายในงานนั้นนักท่องเที่ยวจะแต่งตัวเป็นชุดไทยมาจับจ่ายซื้อของพื้นบ้าน
 • ประเพณีของจังหวัดตาก รู้กันเป็นอย่างดีว่าจังหวัดตาก อยู่ริมทะเล และในอดีตมีการจัดทำสงครามทางทหารเรือ ซึ่งงานนี้ก็คือเป็นงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสรรเสริญทหารไทยในยุทธนาวิถี ที่การจัดทำขึ้นในเกาะช้าง เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณของทหารไทย ที่เสียชีวิตจากการสู้รบระหว่างกองทัพเรือฝรั่งเศส และที่สำคัญเพื่อมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของทหารเรืออีกด้วย ประเพณีวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวิถีที่เกาะช้าง ก็จะมีการออกบูธ มีนิทรรศการของทางราชการมาจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
 • ประเพณีจังหวัดระยองอีกหนึ่งอย่างที่มีอายุการสืบทอดกันมายาวนานนับ 100 ปี ก็คืองานทอดผ้าป่ากลางน้ำ โดยชาวบ้านนั้นจะนำพุ่มผ้าป่าไปป่าไว้กลางแม่น้ำประแส และยังตกแต่งให้สวยงาม จากนั้นจะนิยมพระสงฆ์มาชักผ้าป่าตามพิธีกรรม และความเชื่อของชาวพระพุทธศาสนา ชาวบ้านก็จะพายเรือแจวเรือเข้ามาร่วมพิธีการกลางน้ำ หลังจากเสร็จพิธีการแข่งขัน ชาวบ้านก็จะจัดเล่นกีฬาทางน้ำกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือพาย การชกมวยทะเล หรือจะเป็นการแข่งพายกะโล่ เป็นต้น     

วัฒนธรรมภาคตะวันออก  ถือว่าเป็นประเพณีของภาคที่มีความหลากหลาย และมีความสนใจไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่นของประเทศไทย เพราะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ อารยธรรม มนต์ขลังมากมาย ส่วนใหญ่จะสัมผัสถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เนื่องจากคนในท้องที่ มีความเชื่อและมีความศรัทธากันเป็นจำนวนมาก เป็นประเพณีเป็นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษยาวนาน แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิต และวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของแต่ละจังหวัด วัฒนธรรมภาคตะวันออก อันเก่าแก่ ซึ่งแน่นอนว่านอกจากทุกท่านจะได้ความรู้ในการมาร่วมทำประเพณี และสืบทอดแล้วนั้น ยังได้รับความสนุกสนานจากการร่วมทำกิจกรรมในประเพณีด้วย เนื่องจากส่วนใหญ่นั้นก็ยังมีการละเล่นให้ผู้คนที่สนใจสามารถร่วมทำกิจกรรมได้ และตามความเชื่อของประเพณีนั้นอาจจะยึดมั่นกันเลยว่าปีใดที่ไม่ทำกิจกรรมนี้อาจจะส่งผลเสียต่อชีวิต เรียกว่าเป็นการทำเพื่อสิริมงคลของชาวบ้านละแวกนั้นก็เป็นได้ กิจกรรมประเพณีของจังหวัดทางภาคตะวันออกของไทยไม่ได้โด่งดังและจากกันแค่ชาวไทยเท่านั้น เพราะชาวต่างชาติก็นิยมมาร่วมเข้าทำกิจกรรม เพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆ และมาพบปะสังสรรค์หาความสนุกกันนั่นเอง

 

 

 

 

สนับสนุนโดย : 

GCLUB จีคลับ เว็บไซต์พนันออนไลน์ บริการคาสิโนออนไลน์ 24 ชั่วโมง ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานระดับสากลออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และรวดเร็ว ไว้คอยให้บริการท่าน

Categories
กิจกรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก กิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความแตกต่างของทั้ง 4 ภาค

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก

ในประเทศไทยนั้นมีหลายภูมิภาคที่ถูกแบ่งออกขึ้นมาอย่างชัดเจน แต่ละภาคก็จะมีประเพณีจารีตวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปหนึ่งในนั้น ก็คือ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ทุกท่านรู้จักว่าเป็นภาคที่ติดกับทะเล ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีวิญญาณ รวมไปถึงการสักการะของพระพุทธเจ้าอีกด้วย ซึ่ง ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก มรดกของสังคมให้คนรุ่นหลัง จัดทำขึ้นมานั้นจะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งสิ้น เพื่อกลับไหว้และบูชา อันเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวบ้าน และเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับ 100 ปีก็มีเช่นกัน

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก กิจกรรมที่มีเอกลักษณ์สำคัญ

ภาคตะวันออกนั้น เป็นชาวไทยที่มีมากมายหลากหลายเชื้อชาติ เนื่องจากเป็นการอพยพถิ่นฐานย้ายมาอยู่ตั้งแต่รัชกาลต้นๆ ของชาวไทย ซึ่งแน่นอนว่าจะมีความแตกต่างกันไป และในปัจจุบันก็มีการช่วยกันรักษาสืบทอด และทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรมให้อยู่ไปตลอด เปรียบเสมือนการรักษาชาติเลยก็ว่าได้ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะไม่ได้เป็นแค่เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าท้องถิ่น มีความพัฒนามากขึ้นเท่านั้นยังแสดงให้เห็นถึงความแสดงถึงจิตใจของบุคคลในจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อของชาวบ้าน ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินชีวิตของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย และแต่ละสถานที่  โดยภาคตะวันออกของไทย ก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีภูเขาสลับกับทะเล และธรรมชาติมากมาย ดังนั้นส่วนใหญ่จะมีความเชื่อไปในทางเดียวกัน โดยวัฒนธรรมของภาคตะวันออก จะคล้ายครึ่งกับภาคกลางของไทย แต่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันไปบ้าง เพราะส่วนใหญ่นั้นศาสนาที่ชาวบ้านนับถือก็คือศาสนาพุทธ

ตัวอย่างประเพณีวัฒนธรรมของภาคตะวันออก

 • ประเพณีวิ่งควาย ที่จัดทำขึ้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นการทำความขวัญควาย และให้ควายได้พักจากการเหน็ดเหนื่อยในการทำงานที่ท้องนา มีความเชื่อว่าหากปีใดไม่มีประเพณีวิ่งควาย ควายที่ใช้ไถนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคระบาดกันมาก ทำให้เกิดผลเสียต่อชาวนา และเพื่อแสดงถึงคุณค่าต่อควายที่ทำงานอย่างหนัก นอกจากนี้ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก เพื่อให้ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ พูดคุยกัน ประเพณีวิ่งควายก็ถือว่าเป็นประเพณีชื่อดังของจังหวัดชลบุรี ที่โด่งดังมากทั้งในประเทศ รวมไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียว จะถูกจัดทำขึ้นวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 ก่อนช่วงออกพรรษาเพียงแค่หนึ่งวัน ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน
 • ประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ก็คือประเพณีเทศกาลงานก่อพระเจดีย์ทรายวันไหล จัดทำขึ้นที่หาดบางแสนชลบุรี เป็นการจัดงานในช่วงวันที่ 16 – 17 เมษายนของทุกๆ ปี ซึ่งจะตรงกับเทศกาลสงกรานต์ ชาวบางแสนจะนิยมเล่นน้ำสงกรานต์กันยาวนานถึง 5 วันเลยทีเดียว ดังนั้นจึงมีวันไหลในวันที่ 16 – 17 ซึ่งนอกจากจะมีการเล่นน้ำสงกรานต์กันแล้ว ก็ยังมีการประกวดจัดเจดีย์ทรายให้มีความสวยงามอีกด้วย
 • ในจังหวัดชลบุรีนั้น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โด่งดังคือหลวงพ่อโสธร ซึ่งบุคคลในท้องถิ่นนั้นนับถือและกราบไหว้กันมาอย่างยาวนาน ดังนั้นจะมีประเพณีเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธรของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดทำขึ้นถึง 3 ครั้งด้วยกันใน 1 ปี นับว่าเป็น ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อตามศาสนา ที่มีกิจกรรมมากมาย และยังเป็นการร่วมขอพรหลวงพ่อโสธรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต นอกจากนี้ยังมีการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามอีกด้วย
 • งานทำบุญกลางบ้าน ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยคนเฒ่าคนแก่ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดเชื้อสายที่มาจากชาวลาวพวนที่อพยพมาจากประเทศลาวในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งชาวบ้านนั้นจะนำอาหารมาร่วมกันทำบุญตักบาตร ไหว้พระ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวร และดวงวิญญาณของญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ที่สำคัญเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายด้วย และ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อของชาวบ้าน นับถือขอพรให้ฝนตกตามฤดูกาล พืชพันธุ์  การทำไร่ทำสวนนั้นสมบูรณ์ และยังมีการจัดทำรูปปั้นดินเหนียว เป็นรูปคนให้เท่ากับจำนวนสมาชิกภายในครอบครัว เพื่อทำการสะเดาะเคราะห์ด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่งานที่ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภา หรือเดือน 6 ของไทย 

ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และมีแต่สิ่งที่ดีงามบ่งบอกถึงความเป็นมาของบุคคลแต่ละชุมชนและสถานที่ การปลูกฝังให้ลูกหลานในตระกูล หรือในท้องที่ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของ ประเพณีของชาวบ้านภาคตะวันออก ความเชื่อของชาวบ้าน นั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเอาไว้ ได้มีการจัดทำเอาประเพณีเกิดขึ้นมาทุกปี และนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูและเชิดชูให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมต่างๆ และแน่นอนว่าวัฒนธรรมบางอย่างนั้น ก็อาจจะเกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านอีกด้วย

 

 

 

 

GCLUB จีคลับ เว็บไซต์พนันออนไลน์ บริการคาสิโนออนไลน์ 24 ชั่วโมง ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานระดับสากลออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และรวดเร็ว ไว้คอยให้บริการท่าน

Categories
ข้อมูล ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล

ประเพณีของสระแก้ว รวมประเพณีของจังหวัดสระแก้ว ทางภาคตะวันออก

ประเพณีของสระแก้ว ที่เที่ยวน่าไป ประเพณีน่าตื่นตาตื่นใจ แถมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วย 

ประเพณีของสระแก้ว

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร ซึ่งเป็นคำขวัญประจำจังหวัดสระแก้ว ประเพณีของสระแก้ว แน่นอนว่าเราต้องพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับจังหวัดสระแก้วของเรากัน จังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย จังหวัดสระแก้วของเรานั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด ประเพณีของสระแก้ว ประเพณีหลากหลาย สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบถึงพื้นที่ราบสูง มีภูเขาสลับซับซ้อน ทิศเหนือติดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกงอีกด้วย 

ประเพณีของสระแก้ว เดินทางสะดวก พื้นที่กว้างใหญ่ มาแล้วต้องติดใจ ใครๆ ก็ต้องชอบ

จังหวัดสระแก้วถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น สามารถมาเที่ยวได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ประเพณีของสระแก้ว ใครๆ ก็ชอบ  ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกับรถโดยสารมินิบัส มินิแวน หรือจะขับรถยนต์ส่วนตัวก็ได้เช่นกัน จังหวัดของเราไม่ได้มีดีแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้น ประเพณีของสระแก้ว เพราะประเพณีต่างๆ ของเราก็น่าสนใจไม่แพ้กัน และสำหรับวันนี้เรามีประเพณีที่น่าตื่นตาตื่น บอกเลยว่าเป็นประเพณีที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้ 

งานวันแคนตาลูป
 • เริ่มต้นกันที่ผลไม้ขึ้นชื่อจังหวัดสระแก้วของเรากันก่อนเลย นั่นก็คือ งานวันแคนตาลูป ซึ่งมีการจัดที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ ช่วงราวๆ เดือนเมษายน เป็นประจำทุกปี เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตของแคนตาลูปนั่นเริ่มมีการกระจายออกสู่ตลาด ประเพณีของสระแก้ว แคนตาลูปอร่อย ในงานมีขบวนแห่รถแคนตาลูป การประกวดแคนตาลูป และผลิตผลทางการเกษตร นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การประกวดธิดาแคนตาลูป เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกรนั่นก็คือ แคนตาลูป ของจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมอาชีพเกษตรอีกด้วย อีกทั้งการลดปัญหาสินค้าทางการเกษตรล้นตลาด และมีราคาตกต่ำ รวมไปถึงการขยายช่องทางการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ประเพณีดอกแก้วบานเบื้องบูรพา
 • ประเพณีดอกแก้วบานเบื้องบูรพา ดอกแก้วถือว่าเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้วของเรา เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ สีเขียวเข้ม เปลือกต้นสีขาวเทา ช่อดอกสั้น ออกตามง่ามใบ ดอกสีขาว แถมยังมีที่กลิ่นหอมอีกด้วย เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อบูชาหลวงพ่อทอง และงานกาชาด ประเพณีของสระแก้ว พื้นที่กว้างขวาง ซึ่งจะจัดประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีกิจกรรมภายในงานนั้นจะประกอบไปด้วย  ขบวนแห่สืบสานประเพณีไทยของดีเมืองสระแก้ว ชมการประกวดร้องเพลง นิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการ ชมการแสดง มหรสพ ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ และการออกร้านแสดงสินค้าบริเวณที่สามแยกสระแก้ว
งานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา
 • งานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ “เมืองผีเสื้อของพื้นป่าภาคตะวันออก ซึ่งภายในงานนั่นมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างดี นั่นก็คือ การดูผีเสื้อปีกสวยแห่งผืนป่าตะวันออกนานาชนิด หลากสีสัน บินอวดโฉมไปมาทั่วอุทยานฯ เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจให้แก่เหล่านักท่องเที่ยวทุกท่านเป็นอย่างมาก มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อย่างเช่น การประกวดหุ่นผีเสื้อ และขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ กิจกรรมทำโป่งเทียมให้ผีเสื้อ เรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรมดูผีเสื้อ ชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว การเดินป่าท่องไพรศึกษาธรรมชาติ สัมผัสความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่สวยงามของผืนป่าตะวันออก และชมนิทรรศการภาพถ่ายผีเสื้อ พร้อมแนะนำการถ่ายภาพผีเสื้อ และเทคนิคการดูผีเสื้อจากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ มาเที่ยวเทศกาลนี้บอกเลยนักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้เก็บภาพความสวยงาม ความประทับใจของราชินีแห่งแมลงปีกสวยสีสันงามตา ที่มีมากกว่า 400 ชนิดเลยทีเดียว ประเพณีของสระแก้ว ใครๆ ก็ชอบ อีกทั้งภายในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติปางสีดานั้น ยังมีทั้งแคมปิ้ง นอนเต็นท์ เล่นน้ำตกปางสีดา มีการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา พิชิตจุดชมวิวปางสีดาระยะทางกว่า 29 กิโลเมตร เพื่อบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ณ จุดชมวิวและการประกวดภาพถ่ายผีเสื้ออีกด้วย ใครที่มาเที่ยวจังหวัดสระแก้วต้องอย่างลืมแวะเทศกาลนี้ 
งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว
 • งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นงานสืบสานงานประเพณีพื้นถิ่น ดินแดนเบื้องบูรพาแหล่งอารยธรรมและประวัติศาสตร์ขอมโบราณ และสานสัมพันธ์ประตูสู่อินโดจีน ประเพณีของสระแก้ว แคนตาลูปอร่อย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกับเผยแพร่ประวัติศาสตร์เมือง อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการประกอบอาชีพกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอีกด้วย อีกทั้งรวมกันนำรายได้จากการจัดงานนั้นสมทบเข้ากองทุนเพื่อการกุศลของเหล่ากาชาด จังหวัดสระแก้ว

 จังหวัดสระแก้วของเรานั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย  แถมยังมีพื้นที่มากที่สุดอีกด้วย ประเพณีของสระแก้ว ประเพณีหลากหลาย จังหวัดของเราไม่ได้มีดีแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้น ประเพณีของสระแก้ว เพราะประเพณีต่างๆ ของเราก็น่าสนใจไม่แพ้กัน 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

สมัครบาคาร่า ที่เว็บคาสิโน888 เราเป็นเว็บคาสิโนที่สมัครง่ายที่สุด เกมคาสิโน สล็อต บาคาร่าเล่นง่าย ได้เงินจริง และยังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้เล่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้

Categories
กิจกรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล

รวมประเพณีจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีประเพณีหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ

รวมประเพณีจังหวัดระยอง ระยองเมืองคนรวย ที่เที่ยวเยอะ ผลไม้อร่อย  

รวมประเพณีจังหวัดระยอง

ระยองเป็นจังหวัดขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศ  เป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลไม้ชั้นยอด รวมประเพณีจังหวัดระยอง แต่เดิมจังหวัดระยองเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองผลไม้ดีของภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นมังคุด ทุเรียน เงาะ รวมทั้งอาหารทะเลสด แปรรูป กะปิ น้ำปลา เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวย และสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และยังมีเกาะสวยงามระดับโลก เช่น เกาะเสม็ด  รวมประเพณีจังหวัดระยอง เมืองผลไม้ดี อีกทั้งจังหวัดระยองของเรานั้น ยังมีประเพณีที่หลากหลายอีกด้วย ประเพณีในจังหวัดระยองของเรานั้นนับว่ามีการสืบทอดสู่ๆ กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เราขอบอกทุกท่านเลยว่าประเพณีของระยองนั้นมีดีไม่แพ้จังหวัดอื่นอย่างแน่นอน 

รวมประเพณีจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออก ที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต

จังหวัดระยองของเรานั้นเป็นเมืองแห่งแหล่งท่องเที่ยว แถมผลไม้ยังอร่อยอีกด้วย แต่ขอบอกเลยว่าจังหวัดของเรายังมีดีในเรื่องของประเพณีอีกด้วย รวมประเพณีจังหวัดระยอง ที่จัดทุกปี ในแต่ละปีนั้นจังหวัดของเราก็จะมีการจัดเทศกาลต่างๆ เพื่อสืบทอดและอนุรักษณ์ประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดอีกด้วย รวมประเพณีจังหวัดระยอง บอกเลยว่าแต่ละประเพณีมีความโด่ดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ใครๆ ก็อยากมาท่องเที่ยวที่จังหวัดของเรา

เทศกาลผลไม้ ระยอง
 • ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองผลไม้อร่อย สำหรับวันนี้เราขอเริ่มต้นจาก เทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง เป็นงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดระยอง ที่มีมานานนับหลายสิบปี ในอดีตเป็นเพียงการนำผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายร่วมกัน แต่ต่อมาจึงมีการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น ปัจจุบันได้มีการจัดงานที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตรและผลไม้ตะพง รวมประเพณีจังหวัดระยอง เมืองผลไม้ดี ซึ่งเทศกาลนี้นั้นจะจัดในช่วงฤดูผลไม้ เป็นเวลา 1 สัปดาห์เลยทีเดียว ประมาณราวเดือนพฤษภาคม ของทุกปี และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยนั่นก็คือวันเปิดงาน ในวันนั้นจะมีขบวนแห่รถประดับผลไม้จากสวนศรีเมืองมายังตลาด มีประกวดธิดาชาวสวนที่สวนศรีเมือง  และหลังจากนั้นก็จะมีการแข่งขันรับประทานผลไม้ ส่วนวันอื่น ๆ นั้นก็มีเฉพาะการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ต่างๆ นานาชนิด 
ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง
 • ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย2อย่างด้วยกัน นั่นก็คือ การทำบุญขอฝน และทำบุญข้าวใหม่หรือทำบุญข้าวหลาม จัดขึ้นช่วงเดือนสาม หลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้ว การทำบุญข้าวใหม่นั้นทำเพื่อรับขวัญข้าวใหม่ที่เก็บเกี่ยวเสร็จ ถือเป็นงานมงคลประจำหมู่บ้านและเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ชาวนาอีกด้วย เมื่อถึงวันงานชาวบ้านจะนิมนต์พระมาสวดมนต์ที่ปะรำพิธีกลางทุ่งนา เรียกว่าสวดมนต์เย็น พอรุ่งเช้าก็จะร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้วกลับบ้านไปเผาข้าวหลามที่ได้เตรียมกันไว้ รวมประเพณีจังหวัดระยอง ที่ทุกคนต้องมา เมื่อถึงวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะนำอาหารและข้าวหลามมาทำบุญเพราะเชื่อว่าเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์ หลังจากพระฉันภัตตาหาร และสวดมนต์เรียบร้อยแล้ว ชาวนาก็จะนำกากหมากออกไปทิ้งไว้ข้างทางเพื่อให้ผีไม่มีญาติได้กินกัน เมื่อตกกลางคืนก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะแสดงลิเก ภาพยนตร์ วงดนตรี
ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวปากน้ำประแสร์
 • ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เราขอบอกทุกท่านเลยว่า ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ในงานจะมีการทอดผ้าป่าในเวลากลางวันและลอยกระทงในเวลากลางคืน การทอดผ้าป่ากลางน้ำของชาวประแสร์นั้น เป็นไปตามวิถีชีวิตของผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ติดกับแม่น้ำ อันได้แก่ แม่น้ำประแสร์ ประชาชนที่มีอาชีพประมง รวมประเพณีจังหวัดระยอง ไม่มาไม่ได้แล้ว  ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำนี้นั้นมีการสันนิษฐานว่ามีการสืบทอดกันมานานกว่า 100 ปีแล้ว
งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง
 • งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช งานกาชาดจังหวัดระยอง ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดระยองนั้นได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานกาชาดจังหวัดระยอง รวมประเพณีจังหวัดระยอง ที่ทุกคนต้องมา ซึ่งเป็นงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี ภายในงานก็จะจัดให้มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง การแสดงสินค้า OTOP และสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม การออกร้านกาชาด กิจกรรม รวมไปถึงมีการแสดงมหรสพในทุกคืน และการแสดงต่างๆ มากมายอีกเช่นกัน

รวมประเพณีจังหวัดระยอง อีกหนึ่งจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลไม้ชั้นยอด อีกทั้งในแต่ละปีนั้นจังหวัดระยองของเราจะมีการจัดเทศกาลต่างๆ เพื่อสืบทอดและอนุรักษณ์ประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดอีกด้วย รวมประเพณีจังหวัดระยอง ที่จัดทุกปี บอกเลยว่าจังหวัดของเราน่ามาท่องเที่ยว และยังมีประเพณีที่น่าสนใจหลากหลายอีกด้วย

 

 

 

สนับสนุนโดย :

สมัครบาคาร่า ที่เว็บคาสิโน888 เราเป็นเว็บคาสิโนที่สมัครง่ายที่สุด เกมคาสิโน สล็อต บาคาร่าเล่นง่าย ได้เงินจริง และยังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้เล่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้

Categories
ข้อมูล ประเพณี เทศกาล

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีของเรานั้น นับว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เพราะว่าจังหวัดของเรานั้นมีการพบซากโบราณสถาณ ในหลายพื้นที่ของจังหวัด ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนนั้นแล้วจังหวัดปราจีนบุรี ยังมีแหล่งที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายหลายแห่ง มีอุทยานแห่งชาติ อยู่ในเขตมรดกโลกถึง3 แห่งด้วยกัน ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี  เมืองประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด ของภาคตะวันออกอีกด้วย เดิมที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้น มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากๆ จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วแยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี รวมประเพณีที่สำคัญที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์

จังหวัดปราจีนบุรีนั้นมีประเพณีท้องถิ่น ที่นิยมปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ว่าจะเป็นประเพณีแห่นางแมว ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีสรงน้ำและแห่เจ้าพ่อพระปรง ประเพณีบั้งไฟ และอีกหลายๆ ประเพณี ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี น่าท่องเที่ยว ซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจทุกประเพณีเลย เพราะแต่ละประเพณีนั้นมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป 

ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี.
 • ประเพณีบุญบั้งไฟที่ได้รับมาจากภาคอีสาน จัดตรงกับวันวิสาขบูชา เพื่อบูชาเทพยาดาอารักษ์ ให้ฝนตกตามฤดูกาล ชาวนา ชาวไร่ จะได้ทำนาอย่างไม่มีอุปสรรค ได้ผลอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ที่น่าสนใจ ในจังหวัดปราจีนบุรีนั้น นิยมจัดเป็นงานใหญ่ประจำปีที่วัดต้นโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ ซึ่งในงานนั้นมีการจัดบุญบั้งไฟขึ้นสูง มีการประกวดรำเซิ้งของขบวนแห่บั้งไฟ แถมยังมีการแสดงมหรสพสมโภชอีกด้วย 
ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี.
 • งานวันเกษตรและของดีเมืองปราจีนบุรี ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายนของทุกๆ ปี นอกจากเกษตรกรจะนำผลไม้จำหน่ายแล้ว ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ที่น่าสนใจ ในงานยังมีกิจกรรมการประกวดต่างๆ มากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นการประกวดคุณภาพของผลไม้ การประกวดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุด อย่างเช่น ขนนเอย ทุเรียนเอย กระท้อนเอย และผลไม้อีกนานาชนิด
ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี.
 • งานสืบสานประเพณีสรงน้ำและแห่เจ้าพ่อพระปรง ทุกๆ วันที่ 16 เมษายนของทุกปี จะมีการแห่เจ้าพ่อพระปรง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งชาวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว ให้ความเคารพนับถือ ได้จัดให้มีขบวนแห่สรงน้ำเจ้าพ่อพระปรง ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี มาแล้วจะติดใจ โดยตลอดเส้นทางที่ขบวนรถแห่ผ่าน มีประชาชนจำนวนมากที่เคารพนับถือรอคอยสรงน้ำเจ้าพ่อพระปรงกัน  เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับงานประเพณีสรงน้ำแห่เจ้าพ่อพระปรงนั้น ชาวอำเภอกบินทร์บุรีนั้นได้จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี โดยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับชาวกบินทร์มาช้านาน และโดยเฉพาะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นที่เคารพนับถือบูชาของประชาชนตลอดมา
ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี.
 • งานประเพณีการแข่งเรือยาว จะเป็นงานประจำมาตั้งแต่พ.ศ. 2528 โดยจัดขึ้นที่แม่น้ำบางปะกง หรือแม่น้ำปราจีนบุรีนั่นเอง บริเวณสะพานณรงค์ดำริไปจนถึงหน้าวัดหลวงปรีชากูล อำเภอเมืองปราจีนบุรีเลยก็ว่าได้ ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันนั้น จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี น่าท่องเที่ยว จึงทำให้เทศกาลการแข่งขันเรือยาวนั้น ได้รับความสนใจจากจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางอีกด้วย โดยแต่ละภาคนั้นได้มีการส่งเรือมาร่วมแข่งขันกับทางจังหวัดปราจีนบุรี ปกติแล้วงานนี้จัดในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคมของทุกปี แล้วแต่ความสูงของระดับน้ำ
ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี.
 • ประเพณีแห่นางแมว เป็นอีกหนึ่งประเพณีขึ้นชื่อของจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประเพณีที่เล่นเพื่อขอให้ฝนตกตรงตามฤดูกาล เพื่อที่ทำให้ชาวนา ชาวไร่ จะได้ทำนากันได้อย่างไม่มีอุปสรรค ถ้าหากว่าฝนไม่ตก หรือสภาพอากาศแห้งแล้งเกินกว่ากำหนด ชาวนาบางส่วนก็จะรวมกลุ่มกันขอฝน ด้วยการเอานางแมวหนึ่งตัวใส่กระชัง หามกันสองคน และเดินแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในช่วงเวลากลางวันหรือไม่ว่าจะเป็นกลางคืนก็ได้ แล้วแต่สะดวกเลย ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี เมืองประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีพวกถือพานเอย บ้างก็ถือกระบุง เดินตามขบวน เมื่อชาวบ้านอื่นเห็นขบวนแห่นางแมวผ่านไปแล้ว ก็จะนำน้ำมาสาดนางแมว และรวมไปถึงสาดน้ำใส่พวกขบวนแห่ด้วย แถมยังมีชาวบ้านมอบข้าวสารใส่กระบุง ให้เงินใส่พาน มอบให้กับคนแห่ในขบวน และหลังจากทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ชาวนาก็จะนำสิ่งของที่ได้มาจากชาวบ้านนำไปถวายแก่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล 

จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างขวาง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายหลายแห่งด้วยกัน ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ของเรานั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกถึง 3 แห่งด้วยกัน ประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี มาแล้วจะติดใจ อีกทั้งยังประเพณีต่างๆ ที่สำคัญของคนในจังหวัด บอกเลยว่าเป็นจังหวัดที่น่ามาท่องเที่ยวมากเลยทีเดียว

 

 

 

สนับสนุนโดย :

เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเยอะที่สุดทำเงินด้วยมือถือ รองรับทุกระบบ ฝาก-ถอนออโต้ เว็บคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในปี2022