Categories
สถานที่ท่องเที่ยว

บอกต่อประเพณีดังสระแก้ว ของไทย ใครไปเที่ยวแล้วต้องห้ามพลาด

“..ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร..”  เปิดมาด้วยคำขวัญประจำจังหวัดแบบนี้ แน่นอนว่าเราจะมา บอกต่อประเพณีดังสระแก้ว และพาทุกท่านไปเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วนั่นเอง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยจังหวัดสระแก้วแยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อ พ.ศ. 2536 ในบรรดาภาคตะวันออกอย่างจังหวัดตราด, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และจังหวัดสระแก้วที่ถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด มีด้วยกันอยู่ 9 อำเภอ สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบถึงพื้นที่ราบสูง มีภูเขาสลับซับซ้อน ทิศเหนือติดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกง ทิศใต้เป็นป่าโปร่ง มีพื้นที่ราบเชิงเขา ทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ราบสูง และทางด้านทิศตะวันออก นับตั้งแต่อำเภอวัฒนานคร มีลักษณะเป็นสันปันน้ำลาดไปทางอำเภอเมืองสระแก้ว และอำเภออรัญประเทศ เข้าเขตประเทศกัมพูชานั่นเอง อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีประเพณีที่น่าสนใจหลายประเพณีเลยทีเดียว สันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่เราจะมา บอกต่อประเพณีดังสระแก้วงานเทศกาล ต่างๆ ที่เรียกได้น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยทีเดียว 

บอกต่อประเพณีดังสระแก้ว สืบสานวัฒนธรรมไทยแบบท้องถิ่น  ต้องมาเที่ยวให้ได้สักครั้งในชีวิต 

เมื่อพูดถึง ‘จังหวัดสระแก้ว’ หลายคนจะนึกถึง ‘ตลาดโรงเกลือ’ เพราะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสินค้าราคาถูก แต่อยากจะบอกว่านอกจากตลาดโรงเกลือแล้ว เราอยากจะบอกต่อประเพณีดังสระแก้ว ที่น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นแน่นอน นอกจากนั้นสระแก้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งด้านธรรมชาติ และด้านวัฒนธรรม ยิ่งเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชาด้วยแล้ว บอกเลยว่าสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ยังคงมีกลิ่นอายของความเป็นกัมพูชาให้เราได้สัมผัสกันอยู่จนถึงปัจจุบัน สำหรับใครที่มีแพลนจะมาเที่ยวจจังหวัดสระแก้วแล้วล่ะก็ฟังทางนี้ วันนี้เราจะมา บอกต่อประเพณีดังสระแก้วงานประจำปี ที่บอกได้เลย เล่นใหญ่สุดเบอร์

  • เริ่มที่งานแรกที่เราอยากจะมา บอกต่อประเพณีสระแก้ว วัฒนธรรมไทย  นั่นก็คือ งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว  ดินแดนเบื้องบูรพาแหล่งอารยธรรมและประวัติศาสตร์ขอมโบราณ และสานสัมพันธ์ประตูสู่อินโดจีน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประวัติศาสตร์เมือง อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการประกอบอาชีพกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น รวมทั้งนำรายได้จากการจัดงานสมทบเข้ากองทุนเพื่อการกุศลของเหล่ากาชาด จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมใจจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 14–20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  
  • ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ณ บริเวณวัดคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสนใจอยากจะ บอกต่อประเพณีดังสระแก้วงานประจำปี ซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมในการบูชาเมล็ดข้าว โดยข้าว ถือว่าเป็นตัวแทนพระแม่โพสพ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงทุกวันนี้ ตำบลเขาสามสิบ เป็นพื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพทำนาและมีเกษตรกรผู้ทำนาเป็นส่วนใหญ่ และชาวนานี้จะให้ความสำคัญต่อข้าวหรือเมล็ดข้าวมาก ตั้งแต่ก่อนการปลูกไปถึงหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนเก็บรักษา ชาวนาจึงมีพิธีกรรมต่าง ๆเกี่ยวกับข้าวขึ้น เพื่อเป็นการให้ความเคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสืบสานเป็นประเพณีสืบต่อเนื่องกันมา และชาวตำบลเขาสามสิบได้ช่วยกันรักษา และจรรโลงให้ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ และยั่งยืนสืบทอดไปสู่ลูกหลานต่อไป
บอกต่อประเพณีดังสระแก้ว
  • บอกต่อประเพณีสระแก้ว งานเทศกาล สุดท้ายสำหรับวันนี้ นั่นก็คือ เทศกาลมะม่วงดีที่สระแก้ว จัดขึ้นบริเวณสี่แยกสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้ามะม่วง กลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสระแก้วถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการผลิต มะม่วงดีมีคุณภาพส่งออกจำหน่ายในตลาดภายในและต่างประเทศ การจัดงานถือเป็นการช่วยตอกย้ำคุณภาพของมะม่วงของชาวสวนในจังหวัดสระแก้ว สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากงานนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเลือกชมและเลือกซื้อมะม่วงดี คุณภาพเกรดส่งออกจากสวนของเกษตรกรแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดผลผลิตมะม่วงหลากหลายชนิด สินค้า OTOP นิทรรศการการผลิตมะม่วงและพันธุ์ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วย หากพูดถึง “มะม่วง” คนส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่ ” มะม่วงแปดริ้ว” ทั้งที่ปัจจุบันจังหวัด”สระแก้ว” ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกษตรกรหันมาหน้ามาปลูกมะม่วงอย่างเป็นล่ำเป็นสัน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมาก 

บอกต่อประเพณีดังสระแก้ว เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใกล้กรุงเทพ และมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกมากมาย ให้เหล่านักท่องเที่ยวที่เดินทางกันเข้ามาได้เลือกสรรค์ตามใจชอบ และหากใครที่มีแพลนจะมาท่องเที่ยวสระแก้วนั้น เราขอ บอกต่อประเพณีดังสระแก้วงานประจำปี  บอกเลยว่า จัดใหญ่ อลังกลังการ น่าไป ไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นเลย 

บอกต่อประเพณีของภาคตะวันออก ที่น่าสนใจ และทุกคนต้องห้ามพลาด

40 ที่เที่ยวชลบุรีอัพเดทใหม่ปี 2023 ปักหมุดแล้วไปเที่ยวกันเลย

Categories
สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ภาคตะวันออก 

ต้องบอกเลยว่า แหล่ง ท่องเที่ยว ภาคตะวันออก มีที่เที่ยวครบ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ทงงบก ทางน้ำ มาแล้วไม่มีผิดหวัง

ภาคตะวันออก

แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ภาคตะวันออก ที่นักท่องเที่ยวผ่านมาจะต้องชื่นชอบ 

 หากท่านชื่นชอบการท่องเที่ยวแถว ภาคตะวันออก ที่ขึ้นชื่อเรื่องทะลสวย  ธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้ ภาคอื่นๆที่มีแหล่งท่องเที่ยว น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด ชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี และอีกหลายจังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัด ชลบุรี แน่นอนว่าขึ้นชื่อ เรื่องข้าวหลามหนองมน ที่เปิดกันมานานหลาย 10 ปี และอย่าพลาดที่ต้องแวะไปสักการะเขาสามมุก ที่มีความศักดิสิทธิ์ และให้อาหารกับบรรดาบริวาร ลูกหลานพญาหนุมานนับพันตัว ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของภาคตะวันออก หากนักท่องเที่ยว แวะมาเที่ยวที่จังหวัด ชลบุรี ต้องไม่พลาด

ภาคตะวันออก

ผ่านอำเภอสัตหีบ ต้องแวะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่อี๋ วัดสัตหีบ เกจิชื่อดังภาคตะวันออก

  หลวงปู่อี๋ เป็นพระเกจิชื่อดังของภาคตะวันออก อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มีอภินิหารให้ชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ต่างเชื่อมั่น และกราบไหว้แม้ท่านจะมรณภาพไปแล้ว นักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวอำเภอ สัตหีบ ต่างแวะเวียนมากราบสักการะบูชา เพื่อขอโชคลาภ และขอพรกันสำเร็จไปกันหลายท่าน โดยสถานที่ตั้งอยู่ที่วัด สัตหีบ หากไปไม่ถูก ถามชาวบ้านแถวสัตหีบ ก็จะแนะนำทางไปวัด สัตหีบ ให้ท่านได้ทุกคน และถ้ารู้สึกหิวขึ้นมา อยากทานอาหารจากร้านที่สัตหีบบ้าง ก็ขอแนะนำว่ามีหลายร้านที่ขึ้นชื่อมากมายไม่แพ้ร้านไหนในภาคตะวันออก เช่นก๋วยเตี๋ยวปลาป้าลี ที่ใช้เนื้อปลาชั้นดี มาทำเส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำซุปที่เด็ดดวง หรือถ้าท่านชื่นชอบอาหารอีสาน แนะนำร้านสถานีส้มตำในซอยบ่อนไก่ สัตหีบ ที่รวบรวมอาหารพื้นบ้านที่คนไทยชื่นชอบ ทั้งส้มตำถาด เหลาทะเล และอีกมากมาย เพียงท่านแวะเข้ามาเที่ยว ที่อำเภอสัตหีบ จะต้องได้รับความประทับใจไม่แพ้ที่ใด ในภาคตะวันออก แน่นอน 

เที่ยวจังหวัดระยองต้องแวะวัดละหารไร่ ไว้หลวงปู่ทิม พระดัง ภาคตะวันออก

 วัดละหาหารไร่ชื่อดังแห่ง จังหวัดระยอง ที่มีผู้คนเดินทางมาสัการะรูปหล่อ หลวงปู่ทิม อย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากความเคารพและศรัทธา หลวงปู่ทิม โดยประวัติวัดได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2534   เดิมทีแล้ววัดละหารไร่นั้นมีชื่อคือ วัดไร่วารี วัดละหารไร่เดินทางไปไม่ยาก อยู่ตำบลหนองละลอก ตั้งอยู่อำเภอบ้านค่าย จังหวัด ระยอง วัดหลวงปู่ทิมนั้นเป็นวัดที่มีความร่มรื่น อากาศดีเต็มไปด้วยต้นไม้วัดมีความเงียบสงบ ภายในวัดมีองค์หล่อ หลวงปู่ทิม ขนาดใหญ่ในอุโบสถให้ไปกราบนนมัสการ ไม่ไกลกันนักยังมี หอฉันท์มหาตตโม ที่มีพระปิดตาองค์ใหญ่ อยูด้านในซุ้มประตู เป็นวัดที่ใครๆต่างศรัทธาถ้าผ่านมา จังหวัดระยองต้องไปแวะ วัดละหารไร่กันทุกคน ต้องไม่ลืมว่าถ้าท้องร้อง ต้องไปรับประทานอาหารทะเล ที่จังหวัดระยอง เพราะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของภาคตะวันออก จังหวัดหนึ่ง ที่มี สถานที่ท่องเที่ยวติดชายทะเล น่าสนใจ คนนิยมเข้ามาท่องเที่ยว และมีอาหารพื้นบ้าน ให้เลือกซื้อ ฟ้กลับฝากครอบครัว ราคาไม่แพง ขอแนะนำร้านขึ้นชื่อ ด้านอาหารทะเลของภาคตะวันออก ถ้าท่านมาเที่ยวที่จังหวัดระยอง จะต้องแวะ เพื่อรับประทานอาหาร จากร้านเจ๊อึ่งซีฟู้ด ที่เปิดกันมายาวนาน เมนูเด็ดเด็ด ให้เลือกกินมากมายทั้ง กุ้งแม่น้ำ ปลาเก๋า ปลากระพง กุ้งทะเล หรือแม้กระทั่งปูม้า ร้านเจ๊อึ่งซีฟู้ด ขนกันมาให้ท่านกินกันแบบสดๆ รสชาติอร่อย ยืนหนึ่ง ไม่แพ้ใครในภาคตะวันออก กันเลยทีเดียว

จังหวัดจันทบุรี ทุเรียนดีขึ้นชื่อของภาคตะวันออก ที่ต้องไปซื้อกินถึงสวนทุกปี

  จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราช บุกตีเมืองจัน จนขึ้นชื่อลือชา มีรูปคล้ายองค์ท่านตั้งอยู่ที่ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี ข้างศาลหลักเมือง ทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นหน้าทุเรียน ที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากว่ามีความอร่อย รสชาติดีกว่าทุกจังหวัด ทำให้ทุกเดือนพฤษภาคม จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางไป จังหวัดจันทบุรี เพื่อเข้าไปเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ เพื่อซื้อ ทุเรียน กินและนำกลับมาฝากครอบครัว พร้อมทั้งแวะเข้าไปสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กันเนืองแน่น และขอแนะที่พักขึ้นชื่อ ที่นักท่องเที่ยวต้องไปแวะพักผ่อนค้างคืน โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบแนวโฮมสเตย์ ต้องไปพักที่กางเลย์โฮม เพราะเป็นโฮมสเตย์ที่บรรยากาสดี มีเครื่องเล่น และอาหารทะเลสดๆ จากทะเล เมนูเด็ดๆ ที่ทุกคนได้ทานแล้วต้องประทับใจ 

อ่านบทความอื่น ๆ >> วันไหลบางแสน ประเพณีก่อกองทรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ท่องเที่ยวที่ระยอง จังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะ

Categories
สถานที่ท่องเที่ยว

ที่เที่ยวผู้สูงวัย โซนภาคตะวันออก  

ที่เที่ยวผู้สูงวัย

กำลังทองหา ที่เที่ยวผู้สูงวัย โซน ภาคตะวันออก ไม่มีคำว่าผิดหวังแน่อนน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวแนวธรรมชาติ ทางบก ทางน้ำมาแล้วไม่มีคำว่าศูนย์เปล่า

ที่เที่ยวผู้สูงวัย เที่ยวแบบไหนให้คุ้มจบ

หากคุณกำลังมองหาที่เที่ยวผู้สูงวัยในโซน ภาคตะวันออก บอกเลยว่าแต่ละที่นั้น รองรับผู้สูงวัยได้ดีอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวิวธรรมชาติ ทางบกน้ำ ที่ภาคนี้ เขามีครบ หรือจะพาผู้สูงวัยมาผ่อนคลายก็มีทางเลือกให้คุณเลือกเยอะแยะไม่ได้เข้าสู่วัยเกษียณหรือวัยชราแล้ว จะไม่มีแรง และไม่จำเป็นต้องอยู่ที่บ้านเพียงอย่างเดียว เราเชื่อเลยว่าผู้สูงวัยก็ยังไฟแรงอยู่และชอบการเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนและการสละเวลาจากคนที่บ้านก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่ ทำให้คนในบ้านมีความสุข แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนึกถึงการท่องเที่ยวที่เหมาะกับผู้สูงวัยด้วยไม่ร้อนจนเกินไป และไม่โลดโผล  เราขอแนะนำเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวทาง ภาคตะวันออกทั้งมีเยอะ คุณต้องถูกใจกับการรีวิวของเราอย่างแน่นอน

ที่เที่ยวผู้สูงวัย

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ต้องบอกเลยว่าสถานที่เที่ยวแห่งนี้ได้ทั้งความรู้ และได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติ ที่นี่เป็นศูนย์รวม ของสมุนไพรอยู่ที่จังหวัดระยอง ตำบลมาบข่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวผู้สูงวัย ที่ถูกเลือกมากที่สุด พร้อมสัมผัส มรดกภูมิปัญญาชาวไทย ผู้สูงวัย สามารถเข้าชมฟรีเดินเล่นภายในสวนหรือนั่งรถเอ็นจีวี ชิลๆก็ได้มีการบริการตรงนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ มากมายอีกด้วย และเหมาะกับผู้สูงวัย สามารถเอาความรู้ในเรื่องของนี่ไปเป็นแนวทาง การประกอบอาชีพได้ด้วย  เป็นแหล่งรวมของ สมุนไพรนานา ชนิด และยังเป็นแหล่งให้คนปรึกษา เพื่อการศึกษาอีกด้วย รวบรวมสองร้อยชนิด ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรรักษาโรค  สมุไพรพื้นบ้าน ที่มีประโยชน์ต่างๆ มากมาย ที่นี่และยังมีการนวดอีกด้วย  ที่เที่ยวผู้สูงวัยที่น่าสนใจอีกที่ ที่เราแนะนำ  

ที่เที่ยวผู้สูงวัย

สะพานหลักแสน ที่เที่ยวผู้สูงวัยโซนภาคตะวันออก 

 สะพานหลักแสน จังหวัดระยองอำเภอแก่ง เป็นอีกหนึ่งที่ เที่ยวผู้สูงวัย ที่เราแนะนำว่าเหมาะกับผู้สูงวัยมากๆ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความร่มรื่นและบรรยากาศดีเหมาะกับการพักผ่อนติดธรรมชาติ และยังเป็นเขตอนุรักษ์ปูแสม  เฉพาะพันธุ์ฤดูหนาวในฤดูวางไข่อีกด้วย มาเที่ยวที่นี่ก็จะได้เห็น ป่าชายเลน และสะพานที่มีระยะทางหนึ่งร้อยเมตรและทางเดิน อีกสองร้อยเมตรทำให้ ผู้สูงวัยได้เข้ามาเยี่ยมชมระบบนิเวศและทัศนียภาพอันสวยงามมีจุดชมวิวกลางสะพาน ตอนพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุด เมื่อขึ้นมาที่สะพาน ไม่ต้องกัวลเลยว่าผู้สูงอายุจะเหนื่อย มีจุดพักให้ชมถึงสามจุดด้วยกันรับรองเลยว่าเดินเล่นแบบสบายๆเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่เราแนะนำ 

สวนสละคุณพิชัย อีกหนึ่งที่เที่ยวผู้สูงวัย 

 ส่วนสละคุณวิชัย จังหวัดระยอง อำเภอแก่ง เป็นอีกที่เที่ยวเชิง การเกษตรที่มีสวนขนาดใหญ่เป็นสวนสะละ เหมาะกับผู้สูงวัยมากๆที่นี่มีบริการนั่งรถชมสวน และยังสามารถเรียนรู้สละพันธุ์ต่างๆ ได้อีกด้วยไม่ต้องกลัวเลยว่าผู้สูงวัยจะเหนื่อย มีความรู้และสามารถไป ผลิตเป็นอาชีพได้อีกด้วย และยังมีการแปลผลไม้เป็นรูปต่างๆ เช่น สละลอยแก้ว สละกวน ทุเรียนกวน ยังมีของฝากสามารถซื้อติดกลับบ้านได้อีกด้วย มีกิจกรรมหลายอย่างสร้างไว้ให้กับนักท่องเที่ยวเช่น เรียนรู้วิธีการดูแลผลไม้การปลอก สระหรือจะเป็นการทำสละลอยแก้ว รับรองเลยว่าผู้สูงวัยต้องชอบกิจกรรมที่ทางสวนสละคุณพิชัยจัดไว้ให้ การท่องเที่ยวนี้ครั้งนี้จะไม่เหนื่อยจนเกินไป ได้สร้างสรรค์สังคมใหม่ๆ อาจจะพบเพื่อนกลุ่ยวัยเดียวด้วยกันหากคุณอยากให้ผู้สูงวัยคนในครอบครัวมาเราแนะนำว่าที่นี่ก็เป็นอีก ที่เที่ยวผู้สูงวัยของโซนภาคตะวันออกที่น่ามามากๆ 

เราแชร์สถานที่เที่ยวผู้สูงวัย ไปแล้วของโซน ภาคตะวันออก รับรองเลยว่าหากคุณพาคนที่บ้านมาก็จะต้องประทับใจกับสถานที่เที่ยวที่คุณจัดสรรไว้ให้อย่าลืมนะคะว่ าที่ภาคตะวันออกก็มีที่เที่ยวครบทุกวัย ไม่ใช่มีแค่ที่เที่ยวผู้สูงวัย วัยเด็กหรือวัยกลางคนคู่รักคู่หนุ่มสาวก็สามารถมาสถานที่เที่ยวภาคตะวันออกได้หมด

ยาวนานหากคุณมาที่นี่คุณจะไม่เสียใจเลย ได้ทั้งความรู้และความแปลกใหม่ ค่าเข้าไม่แรง เที่ยวได้ทุกโซนไม่จำกัดเวลา 

อ่านบทความอื่น ๆ >> ที่เที่ยวแนวธรรมชาติ ภาคตะวันออก

ที่ไหนดีระยองเว็บไซต์รวบรวบเรื่องราวสถานที่ดีๆในระยองทุกประเภท

Categories
สถานที่ท่องเที่ยว

ที่เที่ยวแนวธรรมชาติ ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก

หากคุณกำลังมองหาที่เที่ยวแนวธรรมชาติของ ภาคตะวันออก รับรองว่าคุณจะได้ที่เดียวทั้งทางน้ำ  ทางบก  ชายหาด ที่ขึ้นชื่อหลายที่

ภาคตะวันออก แหล่งที่เที่ยวแนวธรรมชาติที่ใครก็ร้องว๊าว 

หากคุณกำลังเดินทางมาเที่ยวภาคตะวันออก อยากเที่ยว แนวธรรมชาติ รับรองว่าคุณอ่านบทความจากเราจบ คุณจะไม่คิดเยอะอีกต่อไป มีครบจบ ไม่ว่าจะเป็น ภูเขา น้ำตก ชายหาด ที่ขึ้นชื่อหลายที่ ไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ไม่อยากแป๊ก อยากเที่ยวแบบครบจบ โดยไม่ต้องใช้เงินเยอะ ปักหมุด ตามเราได้เลย เรารับรองว่าคุณจะมีความสุขทั้งกายและใจ ได้สูดอากาศแบบเต็มปอดไปอีก ที่เดียว ทิศตะวันออก มีเสน่ห์ มัดใจได้ไม่น้อยหน้า กว่าภาคไหนๆ รีวิว เด็ด จากเราที่คุณเลือกที่จะวางใจได้เลย 100% 

น้ำตก ภาคตะวันออก ที่คนนิยมเดินทางมาเที่ยวมากที่สุด

น้ำตกพลิ้ว น้ำตกทางภาคตะวันออก ชื่อดังของจังหวัดจันทบุรี ที่นักท่องเที่ยวนิยมปักหมุดกันอยู่ตลอด น้ำตกที่มีน้ำใสไหลเย็นตลอดปี ล้อมรอบไปด้วยภูเขาท่ามกลางธรรมชาติ เขียวขจี ป่าไม้อุดมสมบรูณ์ และสามารถ ลงน้ำได้ทั้งปี พร้อมได้อิ่มเอม กับธรรมชาติที่ใกล้ตัวมากที่สุดอีกด้วย ไฮไลท์ที่นี่ จะมีปลาพลวงอาศัยอยู่จำนวนมาก ทำให้ได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วย น้ำตกแห่งนี้มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ อลงกรณ์เจดีย์ สร้างขึ้นเมื่อครั้ง ร.5  และปิรามิดพระนางเรือล่ม ร.5 ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้า สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

อ่างเก็บน้ำห้วยตาโบ  หรือจะเรียกอีกชื่อว่า  “ปางอุ๋งแห่งจันทบุรี” ตั้งอยู่ในเขตหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 2 ความงดงามที่นักท่องเที่ยวเลือกมามากที่สุด สวยปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี บางทีมองแล้วก็คล้ายๆ วิวปางอุ๋น ที่จังหวัดแม่แฮ่องสอน มีจุดชมวิวเยอะมาก ถ่ายรูปได้หลายที่ ยังมีเส้นทางแห่งการศึกษาอีกด้วย เมื่อเดินเข้าไปในป่าแล้ว  หากต้องสัมผัสบรรยายกาศแบบเต็มอิ่มไปเลย เลือกที่จะกางเต็นท์ได้ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ มองดูดาวตอนกลางคืนแบบเต็มท้องฟ้า เช้าตื่นมาท่ามกลางหมอกปกคลุมรับรองมาที่นี่ ถูกใจ  100 คะแนนเต็มอย่างแน่นอน อ่างเก็บน้ำ ทางภาคตะวันออก ที่เราแนะนำเลย

ปักหมุดแนวธรรมชาติ ของภาคตะวันออกที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมา 

ทุ่งโปร่งทอง ที่เที่ยวชื่อดัง ของภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ป่าชายเลน บนพื้นที่กว่า 6000 ไร่ ชุมชมปากน้ำกระแส ที่เที่ยวแนวธรรมชาติที่ศึกษาได้ และที่มีความสวยงามที่ไม่เหมือนใคร เดินเข้ามาไม่กี่ร้อยเมตร ก็ได้พบกับความร่มรื่นของต้นโปร่งทองที่ขึ้นสูงอย่างหนาแน่น และกระจายไปบริเวณกว้าง แต่แนะนำให้เข้ามาชมช่วงเวลาที่มีแดด จะส่งสะท้อนแสงแดดได้เป็นอย่างดี ใบเขียวสวยงาม ก็จะเป็นสีเหลืองทองอร่ามขึ้นกล้องทันที ทำให้เป็นที่นิยมของนักถ่ายรูปจำนวนมากนั่นเอง  ไฮไลท์สุดท้าย เส้นทางสายนี้ยังเดินทะลุ ไปถึง เรือรบหลวง ได้อีกด้วย

ภาคตะวันออก

ป่าชายเลนบ้านเนินฆ้อ สะพานรักษ์แสม ที่เที่ยวชื่อดังของภาคตะวันออก

เป็นอีกที่เที่ยวชื่องดังของภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จุดเช็คอิน ป่าชายเลน ที่ได้รับความสนใจไม่น้อยกว่า ทุ่งโปร่งทอง  วิวสวยบนสะพานที่ทอดยาวออกไปไกลสุดตา บนสะพานที่มีความยาวกว่า 100 ม. นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเดินได้ พร้อมเรียนรู้ความอุดมสมบูรณ์ ของป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชิด รับรองว่าจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติ แบบเต็มอิ่มเลยที่เดียว นอกจากจะเป็นที่นิยมในการถ่ายภาพแล้ว ยังถือว่าเป็นเขตอนุรักษ์และเพาะพันธ์สัตว์ ซึ่งได้จัดตั้ง ธนาคารปูแสม ของคนภายในชุมชน เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในฤดูวางไข่อีกด้วย

ภาคตะวันออก

รีวิวน้ำตกไปแล้ว ป่าชายเลนไปแล้ว มาต่อกันด้วยจุดชมวิว เด็ดๆ ของ ภาคตะวันออก กันดีกว่า จุดชมวิวเขาแหลมหญ้า เเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า–หมู่เกาะเสม็ด  ที่นักท่องเที่ยวหลายคนเลือกนั่งเรือออกไปเที่ยวที่เกาะเสม็ด แต่ถ้าอยากมาเที่ยวฝั่ง ที่นี่ก็เป็นจุดชมวิว อีกที่ ที่สวยเด็ดไม่แพ้ใคร ถนนข้างๆ มีศาลาไลฟ์การ์สีขาวให้คุณเลือกถ่ายรูปได้อีกด้วย  ได้ทั้งความเป็นธรรมชาติทั้งบนบก บนน้ำแบบนี้ มาเช็คอินภาคตะวันออก ยังไงก็คุ้มค่ากับเวลาค่ะ

อ่านบทความอื่น ๆ >> ถ้ำสวย ภาคตะวันออก มาแล้วต้องเช็คอิน

ที่ไหนดีชลบุรี เว็บไซต์รวบรวมเรื่องราวสถานที่ดีๆในชลบุรีทุกประเภท

Categories
สถานที่ท่องเที่ยว

ถ้ำสวย ภาคตะวันออก มาแล้วต้องเช็คอิน

ภาคตะวันออก

มาเที่ยวแถว ภาคตะวันออก แล้ว อย่าลืม เช็คอิน ถ้ำ ภาคนี้ เพราะแต่ละที่สวยเด็ด ไม่แพ้ภาคอื่น ได้วิวธรรมชาติมากๆ ไม่เสียเวลาฟรี แน่นอน

ภาคตะวันออก ถ้ำสวย เช็คอินแล้วไม่ผิดหวัง 100% 

หากคุณเป็นสายแอดเวนเจอร์ห้ามพลาดเลยที่จะมาทำ ถ้ำ สวย ทางภาคตะวันออก ต้องบอกเลยว่าภาคนี้ขึ้นชื่อว่ามีทำ ถ้ำสวยหลายที่ ให้คุณได้เห็นปรากฏการณ์ของ ธรรมชาติ เหมาะกับการเรียนรู้และมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศต้องบอกเลยว่า ภาคตะวันออกไม่น้อยหน้าภาคอื่น มีเรื่องราวของถ้ำต่างๆไว้มากมายให้คุณได้ศึกษานอกจากจะได้สถานที่สวยแล้วยังได้ความรู้อีกด้วยพร้อมเก็บภาพสวยๆ มาดูถ้ำที่ภาคตะวันออก กันดีกว่าว่ามีที่ไหนบ้างที่คุณควรเช็คอิน 

ภาคตะวันออก

ถ้ำเขาวง จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออก จุดเช็คอินมากที่สุด

 ต้องบอกเลยว่า ถ้ำเขาวง เป็นแลนด์มาร์ค ของ จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกที่คุณห้ามพลาดเลย มีความโดดเด่น ในสถานที่ ท่องเที่ยวอีกด้วย อย่าง สวนดอกไม้ ที่ขึ้นชื่อที่คุณก็แวะก่อนเข้าถ้ำได้ เรารับรองเลยแอดเวนเจอร์หากได้มาถ้ำนี้ จะต้องชอบอย่างแน่นอนถ้ำนี้ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  จุดเด่นของถ้ำนี้มีมากมายกว่าสามสิบแปดชั้น มีความลึกลับและซับซ้อนสุดๆลักษณะของถ้ำจะเป็นหินที่มีปูนหินงอก หินย้อย แต่เปิดให้รับชมเพียง สิบหกชั้นเท่านั้นต้องบอกเลยว่าด้านในมีความสวยงามมาก ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองและยังมีลำธารเล็กๆ อีกด้วย ใครที่ชอบ เที่ยว ปักหมุดที่นี่  ห้ามพลาดเลยเก็บค่าผ่านทางคนละสี่สิบบาทเปิดบริการทุกวันตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็น  

ภาคตะวันออก

ถ้ำเขาแก้วภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี 

 เป็นอีกหนึ่งถ้ำ ที่เราแนะนำว่านักท่องเที่ยวเลือกปักหมุดมากที่สุด ถ้ำเขาแก้ว ต้องบอกเลยว่าถ้ำที่นี่ก็สวยไม่แพ้ถ้ำที่อื่น ที่เที่ยวภาคตะวันออก ที่หลายๆคนนิยมเดินทางมา เพราะเข้าถึงง่าย จุดเด่นของถ้ำนี้ คือความศักดิ์สิทธิ์ และมีอายุมาหลายพันปี ทำให้ผู้ที่มาที่นี้ก็มักจะมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง ตามความเชื่อของส่วนบุคคล ถ้ำนี้มีความสวยและความเป็นธรรมชาติมากๆ ภายในมี หินปูน ต่างๆ และประกอบด้วยหลายชั้น มีความสวยงามสวยงามด้วยการประดับแก้วและด้านบนยังเป็น จุดชมวิว ที่สามารถเห็นฝั่งไทยไปถึงกัมพูชา ทำให้ที่นี่เป็นที่เที่ยว ที่นักท่องเที่ยวเลือกมามากที่สุดด้วย 

ถ้ำน้ำเขาศิวะ จังหวัดสระแก้ว

มาเที่ยว จังหวัดสระแก้ว แล้วไม่แวะ ถ้ำเขาศิวะ ก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงเพราะที่นี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กับที่อื่นเลยไม่ใช่มีแค่ถ้ำสวยๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสถานที่เที่ยวอื่นๆ ชื่อดังไม่ว่าจะเป็น ตลาดโรงเกลือ ที่เที่ยวโบราณสถาน สวยๆ และสถานที่ยอดฮิตอย่างอื่นๆ อีกมากมาย แต่ถ้าเกิดถ้ำ ที่ดังมากที่สุดเราขอแนะนำ ถ้ำเขาศิวะ แต่หากมาเที่ยวที่ถ้ำนี้ จะไม่ได้เหมือนการมาเที่ยว แต่ออกแนวการผจญภัยด้วย โดยที่คุณต้องเตรียมพร้อมให้ดีเพราะต้องลุยน้ำเข้าไป สิ่งที่คุณต้องมีคือ เสื้อชูชีพกับรองเท้าที่สามารถลุยน้ำได้ เพราะต้องใช้การรอดถ้ำนั่นเอง ทำให้มีความตื่นเต้นไม่แพ้ที่อื่น ในบริเวณถ้ำนั้นมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ใครชอบผจญภัยเราแนะนำว่าที่นี่ น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นเลย 

ถ้ำริมทะเล เกาะไม้ซี้ใหญ่ จังหวัดตราด  

ตราดเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าทะเลสวยถ้ำ ก็คงจะไม่น้อยหน้าไปกว่าใคร หากจะมาเที่ยวถ้ำที่นี่ต้องบอกเลยว่ามีความ เป็นธรรมชาติมากๆ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ถ้ำนี้ตั้งอยู่บนเกาะ เล็กในหมู่เกาะช้าง  คุณมาแล้วจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านริมทะเลอีกด้ว ยและยังมีโฮมสเตย์ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆ ได้ดำน้ำ ดูปะการัง โดยชาวบ้านจะเป็นคนขับเรือพาคุณไป ลักษณะของ ถ้ำริมทะเล จะมีขนาดที่ใหญ่ตรงกลางจะทะลุให้เห็นเป็นช่องขนาดใหญ่ ต้องบอกเลยว่าถ่ายรูปออกมาสวยมาก ข้างหลังเป็นวิวทะเลสวยๆ เหมาะกับการ เช็คอิน และได้ภาพสวยๆไปลง อินตาแกรมหายเบื่อกันไปเลยค่ะ

บทสรุป ที่เที่ยวภาคตะวันออก เป็นแหล่งรวม ถ้ำ สวย หลากหลายที่มากๆ  และเป็นที่เที่ยวที่มีเรื่องราวดีๆ มากมาย ยังได้ความรู้อีกด้วย เดินทางมาง่าย ห่างตัว กรุงเทพๆไม่กี่ชั่วงโมง  แผลนเที่ยวครั้งหน้า ต้องแวะมาให้ได้เลยนะค่ะ

อ่านบทความอื่น ๆ >> ของฝากจังหวัดตราด สินค้าชั้นดี

ที่ไหนดีชลบุรี เว็บไซต์รวบรวมเรื่องราวสถานที่ดีๆในชลบุรีทุกประเภท

Categories
สถานที่ท่องเที่ยว

ที่เที่ยวเด็ก เมืองพัทยา ตอนรับซัมเมอร์

เมืองพัทยา

มาเที่ยวโซนภาคตะวันออก อย่าง เมืองพัทยา กำลังมองหาที่ เที่ยวเด็ก ตอนรับซัมเมอร์ ไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำ สวนสัตว์ ที่นี่มีครบจบ 

เมืองพัทยา ที่เที่ยวตอนรับซัมเมอร์สำหรับเด็กๆ 

หากคุณกำลังมองหาที่เที่ยวเมืองพัทยา ที่เที่ยวสำหรับเด็กๆ เราแนะนำเลยว่าที่เที่ยวทาง ภาคตะวันออก ไม่มีทางทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะที่นี่มีครบจบ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยว สร้างสรรค์จินตนาการ ที่เที่ยวที่มีความรู้ ก็เหมาะกับวันหยุดและการมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเที่ยวครบจบในที่นี้เลยรับรองว่า เมืองพัทยาจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้คุณประทับใจไม่ว่าจะเป็นร้าน อาหาร คาเฟ่ ก็สามารถแวะก่อนได้ รับรองเลยว่าเด็กๆต้องถูกใจอย่างแน่นอน 

เที่ยวเมืองพัทยา สำหรับครอบครัวปีสองพันยี่สิบสาม 

Columbia Pictures Aquaverse สวนน้ำเปิดใหม่เมืองพัทยา เป็นอีกสถานที่เที่ยวเลยที่คุณไม่ควรพลาดเลย เหมาะกับการพาเด็กๆมาเที่ยวในวันหยุดซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงในตอนนี้สนุกได้ทั้งครอบครัวเป็นสวดน้ำที่เปิดใหม่เมื่อปี2565 ที่ผ่านมา เป็นการสร้างสรรค์ของค่ายระดับโลกอย่าง  Columbia Pictures จุดเด่นของโซนนี้คือแบ่งเป็น 8 โซน แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เด็กๆ จะไม่มีวันเบื่อ และทำให้เด็กๆรู้สึกถึงศูนย์รวมของภาพยนตร์จริงๆ มีตัวละครต้อนรับมากๆและยังมีสไลด์เดอร์ เครื่องเล่น หลายระดับ รับรองเลยว่าหากคุณพาเด็กๆ มาที่นี่เด็กๆ จะต้องชอบและประทับใจอย่างแน่นอน เป็นที่เที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯเดินทางมาสองชั่วโมงก็ถึงแล้ว  สวนน้ำที่มีขนาดใหญ่ ที่สุดใน ภาคตะวันออก ราคาบัตรไม่แรง ความปลอดภัยสูงแหมาะกับการเที่ยวยช่วงปิดเทอมมากๆ 

เมืองพัทยา

Great&Grand Sweet Destrination ที่เที่ยวเมืองพัทยา สุดยอดฮิต  

 เป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา ยที่เราแนะนำว่าน่าเที่ยวมากๆ ประสบการณ์ได้ลิ้มลองเกี่ยวกับ ไอศกรีมโฮมเมด โดยมีทั้งหมดสิบแปดรสชาติผสมผสานกันขนมหวานและความแปลกใหม่ของที่นี่คือ สามารถชิมได้ทุกวัน ของสดใหม่ตลอด  และยังเป็นสถานที่ที่เปรียบเหมือนการ์ตูนให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูป มีหลากหลายโซนมากๆ  เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเป็นดินแดนแห่งมหัศจรรย์ ในโลกของจินตนาการไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปต้นไม้ไอศกรีมยักษ์ เค้กจำลอง น้ำตกเค้ก น้ำพุ ขนมหวานและโซนต่างๆอีกมากมายมาที่นี่แล้วรับรองเลยว่าเด็กๆต้องชอบอย่างแน่นอน แนะนำให้มาช่วงเย็นค่ะๆ เพราะว่าอากาศไม่ร้อนหรือไม่ก็ช่วงเช้าเลย จะดีกว่า ยังเป็นสถานที่เที่ยวเชื่อมต่อกับ ฟาร์มแกะ ได้อีกด้วย แวะเที่ยวต่อได้แบบสบายๆ เลยค่ะ

เมืองพัทยา

Monsters Aquarium Pattaya  ที่เที่ยว เมืองพัทยา สถานที่เที่ยวสวนสัตว์ 

 เป็นอีกสถานที่เที่ยวเมืองพัทยา ที่เราแนะเลยที่นี่ สวนสัตว์ ที่มีความแปลกใหม่ต่างจากทุกที่แม้พื้นที่จะมีขนาดเล็กกว่าที่อื่น แต่ก็มีความแปลกที่สวนสัตว์อื่นไม่มี เหมาะกับเด็กๆทุกคนที่จะมาเรียนรู้และหาประสบการณ์แปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็น เต่าสองหัว งูหลายสายพันธุ์ หรือจะเป็นโซนสัตว์แปลกแปลกที่เด็กๆ มักจะไม่เคยเห็นมาก่อน เที่ยวสวนสัตว์ครั้งนี้รับรองเลยว่าเด็กๆ ถูกใจและยังได้เรียนรู้ สายพันธุ์สัตว์ที่หายากอีกด้วย มีทั้งโซนร่ม โซนกลางแจ้ง และยังมีปลายอุโมงค์น้ำจืด หากต้องการรับประทานอาหารก็มีบริการ ไม่ว่าจะโซนอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องดื่ม  ที่นี่เขามีครบ พร้อมที่นั่งสบายๆ ให้นักท่องเที่ยวค่าตั๋วไม่แรง ได้ความรู้คุ้มมากๆ ที่เที่ยวโซน ภาคตะวันออก ที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดเลย  

พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium Pattaya แหล่งท่องที่เมืองพัทยา 

 เป็นอีกสถานที่เที่ยวเมืองพัทยา ที่เราแนะนำเลยหากอยากจะพาเด็กๆ ได้มาสัมผัสโลกของจินตนาการทาง อวกาศ ต้องเลือกที่นี่เลย จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้แบบเต็มที่ ไม่ต้องไปไกลถึง กรุงเทพ พัทยาก็มีแล้ว รับรองเลยว่าเด็กๆ ต้องชอบอย่างแน่นอน ได้ทุกเพศทุกวัย ได้ความรู้ในเรื่องของอวกาศและการสำรวจอากาศจากแรงบันดาลใจสู่เยาวชน เด็กๆ จะต้องมีความตื่นตาตื่นใจ กับของเล่น  ต่างๆ มากมายอีกด้วย หาที่ไหนไม่ได้แล้วตั้งแต่ แบบจำลองอวกาศ หุ่นยนต์ต่างๆ  พร้อมอุโมงค์กาลเวลา ทำให้เด็กๆเพลิดเพลินกับการสัมผัสแบบนี้ได้ ได้แบบยาวนานหากคุณมาที่นี่คุณจะไม่เสียใจเลย ได้ทั้งความรู้และความแปลกใหม่ ค่าเข้าไม่แรง เที่ยวได้ทุกโซนไม่จำกัดเวลา 

อ่านบทความอื่น ๆ >> งานวันระกำหวาน ประเพณีของชาวจังหวัดตราด

ที่ไหนดีชลบุรี เว็บไซต์รวบรวมเรื่องราวสถานที่ดีๆในชลบุรีทุกประเภท

Categories
สถานที่ท่องเที่ยว

ชวนทำบุญไหว้พระ ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก

ไหว้พระ แก้ปีชง เพื่อความเป็นศิริมงคลกับที่วัดทาง ภาคตะวันออก ส่งเสริมความปัง และความมูเตกันดีกว่า

แก้ชงที่วัด ภาคะวันออก เสริมความเป็นมงคลในปี 2023 

หากคุณกำลังมองหาวัด ทางภาคตะวันออก แก้ปีชง ตอนรับปีใหม่ในปี 2023 เรามีคำตอบมาฝาก รับรองเลยว่า วัดทางภาคตะวันออกมีความศักดิ์สิทธิ์ ที่หลายคนให้ความเลื่อมใสและศรัทธา มีประวัติมายาวนาน หลายร้อยปี ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาที่นี่กัน ไม่ว่าจะเสริมในเรื่องความเป็น สิริมงคล ความปัง มูเต ก็เลือกมาปักหมุดที่นี่กันทั้งนั้น พร้อมยังได้เก็บภาพสวยๆ บริเวณวัดอีกด้วย แบบนี้อย่าปล่อยให้เสียโอกาส เดินทางห่างจากกทม. ไม่กี่ชั่วโมง ก็ได้มาเช็คอินที่วัดได้แล้ว 

ภาคตะวันออก

วัดดังของทาง ภาคตะวันออก วัดจีนประชาสโมรสร จ.ฉะเชิงเทรา สายมูเตนิยมมาที่นี่

วัด ภาคตะวันออก วัดจีนประชาสโมรสร หรือจะเรียกว่า วัดเล่งฮกยี่ก็ได้ ที่นี่มีความเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นวัดที่ประกอบขึ้นด้วยตัวมังกร 1 ใน 3  ของมังกรนั่นเอง ส่วนของหัวมังกร จะอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่ จังวัดกรุงเทพ หางมังกรจะอยู่ที่ วัดเล่งฮัวยี่ ท้องมังกรจะอยู่ที่วัดเล่งฮกยี่ โดยภายในวัด จะประดิษฐาน ท้าวจัตุโลกบาล 4 องค์และมีขนาดใหหญ่ ประประธาน 3 องค์ และองค์ 18 อรหันต์ และมีรูปเอี้ย หนักว่า 1 ตัน นับว่าเป็น 1 ใน 3 ของโลก ที่มีความใหญ่ที่สุด หล่อ เทพเจ้าไฉ่เซ่ง โดยรัชกาลที่ 5 เป็นสถาปัยกรรมแบบจีน เดิมมีชื่อว่า เล่งฮกยี่ (หมายถึง วัดที่มีความมางคงแห่งโชคลาภและวาสนา)  ที่นี่ถูกสร้างขึ้น ปีพ.ศ. 2449  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเสริมความปัง กันทั้งทั้งปี 

วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา วัดทางภาคตะวันออก ที่ตั้งเช็คอินเลย แวะวัดข้างบนแล้วที่นี่ก็ห้ามพลาดเด็ดขาด หลายคนนับว่าที่นี่ คือแลนด์มาร์ค เลยที่เดียว วัดสมานรัตนาราม ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางประกง ไฮโลท์ที่หลายคนจดจำได้ดีเลย  มีประดิษฐาน พระพิฆเนศปางนอน เสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความเชื่อที่ว่าใครได้เดินทางมาที่นี่ เพื่อมาไหว้สักการบูชา แล้ว จะทำให้มีความสุข ความสบาย ไร้ทุกข์ มีความอิ่มหนำสำราญ  และมีโลคลาภ เหมือนปางปางนอนเสวยสุขขององค์พระพิฆเนศนั่นเอง

ภาคตะวันออก

วัดละหารไร่ จ.ระยอง วัดดังทางภาคตะวันออก 

วัดละหาดไร่ ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2354 เจ้าอาวาสองค์แรก คือ หลวงพ่อสังข์เฒ่า เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก แต่วัดละหารไร่ เป็นที่รู้จัก ที่มีชื่อเสียงมาจาก หลวงปู่ทิม อิสริโก พระเกจิชื่อดัง ที่มีลูกศิษย์ นับถือ ทางด้านวิชาคาถาอาคม ได้สร้างรูปหล่อขนาดใหญ่ สีทองของ หลวงปู่ทิม ทำให้เป็นไฮไลท์เวลาใครได้มาเที่ยวที่นี่ ก็จะจดจำได้อย่างแม่นย่ำนั่นเอง และภายในวัดยังมีที่เที่ยวหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นเรือนพลายแก้ว สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เรือนพลายแก้ว รูปหล่อ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้สักการะตามความเชื่อส่วนบุคคลวัด ดังทาง ภาคตะวันออก ที่เราแนะนำ

วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี วัดชื่อดังของทางภาคตะวันออก 

เป็นอีกวัดที่เราแนะนำ เลย ของทาง ภาคตะวันออก วัดนี้ตั้งอยู่ที่ เขาสุกิม  บริเวณด้านหน้ามีสระน้ำใหญ่ ส่วนในบริเวณวัด มีวิหารและสิ่งศักดิ์สิทิ์ ต่างๆ โดยรอบๆ จะเห็นตัวอังคาร 60 ปี  สูง 4 ชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขามีความโดดเด่น ขึ้นได้ทั้งทางบันไดและรถราง มีประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่และมีค่าหลายองค์ รวมทั้งพิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิม ไม่ว่าจะเป็น วัตถุโบราณ  ห้องจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง กระเกจิอาจารย์ไทย เช่น หลวงปู่แหวาน พระอาจารย์มั่น ทำให้มีความศรัทธามาขึ้นด้วย เมื่อได้มากราบสักระบูชา

ปิดท้าย ด้วย วัดทาง ภาคตะวันออก ของจังหวัดตราด  วัดบุปผาราม จ.ตราด หรือจะเรียกอีกชื่อ ว่า วัดปลายคลองก็ได้ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา มีบริเวณวัดที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม สถานที่รวบรวมวัตถุโบราณทั้ง พระพุทธรูป, เครื่องถ้วยจีน-ยุโรป และกลองมะโหระทึก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย ที่น่าชื่นชมพร้อมด้วยหมู่กุฏิเล็กทรงไทย หอสวดมนต์ ที่ศาลาไม้ยกพื้นสูงองค์เจดีย์ วัด สำหรับสายมูเตตัวยง ไม่ควรพลาดเลย

อ่านบทความอื่น ๆ >> อำเภอสัตหีบ ที่เที่ยวแห่งพื้นที่ราชนาวีไทย 

รีวิวคาเฟ่ชลบุรี ร้านอาหารชลบุรี ที่พักชลบุรี พูลวิลล่าพัทยา ที่เที่ยวชลบุรี ที่เที่ยวพัทยา ร้านนวด ร้านเหล้า

Categories
สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอสัตหีบ ที่เที่ยวแห่งพื้นที่ราชนาวีไทย 

อำเภอสัตหีบ

ที่เที่ยวอำเภอสัตหีบ รอบล้อมไปด้วยสถานที่เที่ยวของ กองทัพเรือ เรื่องเล่าขนานทางวัติศาสตร์มากมาย ทะเลทิศทางบูรพา

อำเภอสัตหีบ ปักหมุดที่ไหนดี ให้คุ้มกับวันหยุดนี้ 

เราเชื่อว่า คงไม่มีใครไม่รู้จักอำเภอสัตหีบ ดินแดนราชนาวีไทย ทะเลทิศบูรพา งดงามไปด้วยธรรมชาติ และมีที่เที่ยวมากมาย แม้จะเป็น อำเภอที่เล็กๆ แต่อบอุ่นไปด้วยการดูแล ของ กองทัพเรือ เมืองที่มี ประวัติศาตร์ มายาวนานอีกอย่าง มาเที่ยวแถวกรุงเทพ แวะมาได้เลยไม่ไกล เดินทางแค่ 1-2 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ทางบก ทาง น้ำ รับรอง อำเภอสัตหีบไม่แพ้ที่อื่นเลย สถานที่สำคัญต่างๆ ของอำเภอนี้ คุณเองก็ไม่ควรพลาดเลย ไม่ว่าจะเป็นที่พัก บรรยากาศสวยๆ ติดทะเล ที่ความปลอดภัย จากกองทัพเรือ ร้านอาหารที่นี่ก็ยังเด็ด หลายร้าน ให้คุณได้เข้ามาลิ้มลองดู

อำเภอสัตหีบ

อำเภอสัตหีบหาดนางรำแลนมาร์คที่นักท่องเที่ยวเลือกปักหมุดมากที่สุด 

หาดนางรำ อยู่ภายในท่าเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ  นับว่าเป็นสถานที่เที่ยว ที่นักท่องเที่ยวเลือกมาเช็คอินที่นี่มากที่สุดด้วย บรรยากาศชายทะเลสวย เม็ดทรายละเอียด น้ำทะเลใส สะอาด  นอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สโมรสร ของกองทัพเรือ รับรองว่ามาเที่ยวที่นี่ได้ทานอาหารทะเลสดสะอาดจริง ราคาไม่แพง และยังมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์แบบเป็นกลุ่มคณะอีกด้วย  หาดรางรำมีความยาวโดยประมาณ 200 เมตร สุดหาด เรียกว่า แหลมปู่เจ้า เป็นที่ประดิษฐาน ของศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพร

ประวัติโดยย่อ แต่เดิม หาดนางรำ ไม่มีชื่อเรียกแต่อย่างใด แต่ชื่อของหาดนางรำมาจาก ตำนานเรื่องเล่า ของชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่แถวนั้น  เมื่อก่อนหาดนี้ยังไม่ได้รับความนิยม  จะมีแค่คนส่วนน้อยไปนั่งชมวิวทิวทัศน์รอบ ๆ เกาะ แต่มาวันหนึ่งก็มีเสียงดนตรีมโหรีดังจากเกาะแห่งนี้ เป็นเสียงดนตรีที่ใช้ในการร่ายรำ และได้ยินอยู่บ่อยๆ  ชาวบ้านจึงเรียกเกาะนี้ว่า “เกาะนางรำ” ตั้งชื่อ ชายหาดงตรงข้ามว่า หาดนางรำ”  มาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง  นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นที่เป็นแลนด์มาร์ค ที่นี่อีกด้วย อย่างวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณีนั่นเอง  

ศูนย์พันธ์อนุรักษ์พันเต่าทะเล อำเภอสัตหีบ 

แหล่งที่เที่ยวโดยกองทัพเรือ อย่าง ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอสัตหีบ เลยก็ว่าได้ ยังเป็นที่เที่ยวที่ได้ความรู้ทางด้านชีววิทยา ของเต่าทะเลอีกด้วย  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หรือจะเรียกว่าแหล่งอนุบาล ตามหลักวิชาการก็ได้  เลี้ยงดูจนสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ เป็นแหล่งการวิจัย ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้ สถานที่ตั้ง ยังอยู่ติดทะเล พร้อมมี กองทัพจากเรือ ให้คุณเลือกใช้บริการ อีกด้วย  ราคาไม่แพง มีความเป็นส่วนตัว ที่พักสะอาด พร้อมความปลอดภัยจากกองทัพเรือ 

เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร แหล่งที่เที่ยวติดอับดับ 1 ของอำเภอสัตหีบ

เรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ได้จอดเทียบท่าที่ กองทัพเรือฐานทัพสัตหีบ ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  ว่า “จักรีนฤเบศร์”  ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงค์จักร ความพิเศษของเรือลำนี้ สามารถบรรทุกเครื่องบินได้ทั้งขึ้นและลง รวมถึง เฮลิคอปเตอร์ ของ ราชนาวีไทย และเป็นเรือที่ทันสมัย มีระบบเรด้าห์ตรวจการณ์ระยะไกล หากมีภารกิจรบ จะทำหน้าที่ ควบคุมเรือธง และบังคับเรือในกองทัพทั้งหมด สามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 

นอกจากที่เที่ยว ของกองทัพเรืออำเภอสัตหีบ ยังมีที่เที่ยวอีกหลายที่ ไม่ว่าจะเป็น สวนนงนุช ไร่องุ่น สวนน้ำ ถัดไปก็เป็นสถานที่เที่ยวทางระยอง ลงมาก็เป็นที่เที่ยวทางพัทยา ห่างกันไม่กี่นาที แค่นี้ก็เที่ยว ทิศบรูพ ได้แบบเต็มที่แล้ว แถมราคาแต่ละทีไม่แรง บางที่ก็ไม่เสียค่าเข้า  เดินทางง่าย ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัว หรือเรียก Grab รับรองเลยว่า รีวิว จากเราถูกใจ เต็ม 100 ทุกคน

หากเที่ยวแล้วมีเด็กๆ มาด้วย เราแนะนำให้เลือกเข้า สวนน้ำ ที่นี่ อย่าง Columbia Pictures Aquaverse สวนน้ำแห่งใหม่ที่ชายทะเลบางเสร่ เป็นสวนน้ำที่มีครบเครื่อง ได้ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต ค่าเข้าสูงไปนิด แต่คุ้มครบจบเลยที่เดียว แนะนำซื้อแพคเกจรายปีคุ้มกว่า มีโซนสวนสนุกมากมาย ทั้งโซนป่าไม้ สวนสัตว์ รับรองเลยว่าเด็กๆ ต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะ 

อ่านบทความท่องเที่ยวอื่น ๆ >> ที่เที่ยวเชิงวัฒณธรรมจังหวัดตราด

รวมทุกเรื่องที่เที่ยวชลบุรี >> Teenaideechonburi

Categories
สถานที่ท่องเที่ยว

ที่เที่ยวเชิงวัฒณธรรมจังหวัดตราด

จังหวัดตราด

แหล่งที่เที่ยว เชียง วัฒณธรรม จังหวัดตราด ที่คุณไม่ควรพลาดเลย เราต้องบอกเลยว่า ที่เช็คอินมีครบ ไม่ต้องมองหาที่อื่นให้เสียเวลา 

จังหวัดตราด ที่เที่ยวเชิงอนุรักษณ์และวัฒธรรมไทย  

จังหวัดตราดแหล่งที่เที่ยว เชิงวัฒณธรรมไทย ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมามากที่สุด บอกได้เลยว่ามาแล้ว ถูกใจไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยงแนวธรรมชาติ เชิงอนุรักษ์  หรือ ทางวัฒณธรรมไทยจังหวัดตราด มีครบ การเป็นอยู่ของคนที่นี่ เรียบง่าย อาหารทางนี้ ก็อร่อย ของฝาก็ตัวเลือกเยอะ รู้แบบนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาด กับจุดเช็คอิน ที่เที่ยวของจังหวัดตราด

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่เที่ยวจังหวัดตราด 

นับว่าเป็นแหล่งแลนด์มาร์คสำคัญเลยค่ะที่นี่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองตราด เป็น ศาลหลักเมือง ที่มีเอกลักษณ์ที่โดนเด่นมาก แตกต่างจากที่อื่น เพราะด้านสถาปัตยกรรมแบบเก๋งจีน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเสาหลักเมือง ที่นี่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านมาก โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับ วัดโยธานิมิต เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหารา ชยังเป็นพระยาวชิรปราการ เพื่อมากู้ชาติที่เมืองตราดพร้อม ไพร่พลมากมาย ที่สำคัญอีกอย่างของที่นี่ คือ ศิวลึงค์ศิลา พบที่บ้านห้วยแร้ง  จังหวัดตราดและทุกๆ วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณี  เรียกว่างานพลีเมือง ชาวจีนจะเรียกว่า “วันเซี่ยกงแซยิด” ซึ่งหมายถึงวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมืองนั่นเอง

ศาลเจ้าแม่ทับทิม อีกที่เที่ยวของจังหวัดตราด อยู่ที่อำเภอคลองใหญ่ สร้างขึ้น ช่วงพ.ศ. 2472-2474 และมีการจัดเทศกาล ประจำปี มาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กพ 2507 จนมาถึงปัจจุบัน และทำให้มีประชาชนนิยมมากราบไหว้จนสถานที่นี้คับแคบลง ทำให้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมามใหม่   เป็นอีกที่เที่ยวที่เราแนะนำเลย

จังหวัดตราด

วัดไผ่ล้อม วัดชื่อดังของจังหวัดตราด

ต้องบอกเลยว่าวัดนี้มีความสำคัญมาก และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มากที่สุด เป็นที่พำนักของท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์ วรญาณนุรักษ์ สังฆปราโมก บิดาแห่งการศึกษา จังหวัดตราดนั่นเอง และยังเป็นที่ปฏิบัติธรรม และ เจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณ ปูชนียบุคคลผู้เป็นที่เคารพบูชาของชาวตราดอีกด้วย แหล่งที่ที่ยวเชิงวัฒธนธรรมที่ เราแนะนำลเยว่า ต้องมา

วัดโยธานิมิต หรือวัดโบสถ์ วัดหลงแห่งเดียว ของจังหวัดตราด ที่ถูกสร้างขึ้น เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช เมื่อครั้งที่พระเจ้าตากสินมาหาราชรวบรวมไพร่พลที่เมืองตราด แต่เสร็จสมบูรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นวัดที่มีสถานที่ทำพิธี ถือน้ำ พิพัฒน์สัตยาของบรรดาราชการ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสิน และช่วงสมัยราชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนมาทำพิธีที่วัด ภายในวัดมีพระอุโบสถศิลปะ แบบอยุธยา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก จนถึงปัจจุบันและได้กลายเป็นพระวิหาร เรียกว่า วิหารโยธานิมิต ที่เก็บโบราณวัตถุ ต่างๆ  เช่น หนังสือใบลาน คัมภีร์เทศน์และรอยพระพุทธบาท

พิพิธภัณฑสถานจังหวัดตราด ที่เที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ไม่ควรมองข้ามเลยที่นี่ ตั้งอยู่ถนนสันติสุข ใกล้กับศาลากลางจังหวัดตราด นั่นเอง และ อนุสาวรีย์เสด็จพ่อ ร.5 โดดเด่นด้วยอาคารไม้เก่าแก่ เป็นเรือนไม้เสาปูน สวยงาม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ยกพื้น ใต้ถุนสูง ลักษณะหลังคาปั้นหยา โดยภายในมีการจัดแสดง ถึงประวัติของเมืองตราดอีกด้วย  และมีคำแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว เด่นๆ ที่คุณก็ห้ามพลาดเลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรก ๆ ที่อยากให้มาเยือนเมื่อมาเที่ยวตราด 

แนะนำ ที่เที่ยวเชิงวัฒณธรรม  ของจังหวัดตราดไปแล้ว อย่าลังเลยเลยค่ะ  เป็นที่เที่ยวทาง ภาคตะวันออก ที่เราแนะนำลเยว่าน่าเที่ยวมากๆ ของอร่อยก็เยอะ ก็ฝากก็เพียบ ที่สำคัญ ได้ความรู้ติดตัวมากมายอีกด้วย 

แต่เมื่อยุคเปลี่ยนไป การออกแบบ ผู้ผลิต ก็มีความคิดที่สร้างสรรค์มากขั้น และแนวการออกแบบลที่ล้ำสมัยขึ้นไปอีกด้วย ทำให้มีสีสันสวยงาม  น่าสนใจมากๆ เพื่อช่วยกระตุ้น พฤติกรรมการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว ที่ฉลาดมาขึ้นอีกด้วย 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จับมือผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดำเนินโครงการพิเศษ ของฝาก 3 จังหวัดในพื้นที่อีอีซีอย่าง ฉะเชิงเทรา – ชลบุรี – ระยอง” ยกระดับของฝากโลคอลแบรนด์ ให้มีความทันสมัย แปลกใหม่เพื่อกระตุ้นเรษฐกิจให้ดีขึ้นอีกด้วย  เรารับรองว่าคุรจะไม่เสียใจฟรีอย่างแน่นอน

อ่านบทความอื่น ๆ >> ตราดรำลึกประเพณีที่คนจังหวัดตราดให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

รวมทุกที่ท่องเที่ยวชลบุรี >> Teenaideechonburi

Categories
สถานที่ท่องเที่ยว

เขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของชลบุรีกว่า 20 ปี

เขาชีจรรย์

หากให้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชลบุรีนั้นรับรองว่ามีมากมาย เนื่องจากชลบุรีเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นกอบเป็นกำในแต่ละปี เขาชีจรรย์ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของชลบุรี เป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปีด้วยกัน สถานที่แห่งนี้เกิดจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเขาชีจรรย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งความศรัทธา และความรักในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเอง

เขาชีจรรย์ เรื่องเล่ามากมายกับรูปแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ที่ทำสถิติระดับโลก

เขาชีจรรย์

ย้อนกลับไปเมื่อ 20 ปีก่อน ได้มีการปรับปรุงเขาชีจรรย์เพื่อหวังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด และได้เกิดรูปแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ที่ทำสถิติระดับโลกขึ้น เมื่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเกิดเสียดายในความงามของธรรมชาติของเขาชีจรรย์ ทำให้ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สื่อถึงพระพุทธศาสนาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขาชีจรรย์ตั้งอยู่ในตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ มีลักษณะเป็นภูเขาสูง มีความโดดเด่นจากภูเขาลูกอื่นๆ เนื่องจากมีรูปร่างที่สวยแปลกตา โดยมีลักษณะคล้ายกรวยคว่ำ ทรงยอดแหลม เขาชีจรรย์มีความสูงประมาณ 248 เมตรจากระดับน้ำทะเล ไฮไลท์ของเขาชีจรรย์ คือ พระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธนวราชบพิตร ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา เป็นพระพุทธรูปแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีขนาดความสูงอยู่ที่ 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร บัวบัลลังก์สูง 21 เมตร รวมความสูงทั้งสิ้น 130 เมตร โดยสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปแกะสลักระดับโลกนี้ว่า พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่ส่องแสงรุ่งเรืองสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ หลังจากการแกะสลักระดับโลกนี้เสร็จสิ้นลง ก็ทำให้ เขาชีจรรย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

เพราะหลังจากที่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมและสักการะพระพุทธรูปแกะสลักที่มีความสวยงามอลังการระดับโลกนี้ บางคนก็เข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ เนื่องจากที่นี่มีความสงบรมรื่น เหมาะแก่การทำจิตใจให้สงบ จากนั้นที่นี่ก็กลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของชลบุรีในเวลาอันสั้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ได้มายลโฉมความสวยงามต่างบอกต่อ ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวมากมาย และกลายเป็นที่พึ่งพาทางใจของพุทธศาสนิกชนชาวชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากเขาชีจรรย์ สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาต่อพุทธศาสนา อันแรงกล้าของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก รวมถึงยังสร้างเพื่อถวายแก่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาอย่างแท้จริง เขาชีจรรย์ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับสายบุญหรือชาวพุทธเท่านั้นเพราะที่นี่มีกิจกรรมนอกจากการกราบไหว้ ให้ทำอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายรูป เนื่องจากเขาชีจรรย์แห่งนี้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นและแปลกตาไปจากภูเขาทั่วไป ทำให้ที่นี่เป็นจุดเช็คอินที่หากใครมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวชลบุรี ก็จะต้องมาแชะภาพเพื่อเก็บความสวยงามของภูเขาแห่งนี้เป็นที่ระลึกกันสักหน่อย หรือใครที่กำลังเครียด หาทางออกในชีวิตไม่เจอ ที่นี่ก็เป็นเหมือนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำจิตใจให้สงบ เนื่องจากภูเขาแห่งนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่และผืนป่าอันเขียวขจี ทำให้ เขาชีจรรย์มีความสงบร่มรื่น หากใครต้องการพักสมองหรืออยากใกล้ชิดกับธรรมชาติ อยากหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่มาพักใจก็สามารถทำได้เช่นกัน ที่สำคัญสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกแห่งนี้เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถือเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ต้องลงทุนแต่ได้ความสุขกลับมาเต็มๆ 

เขาชีจรรย์สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของพระพุทธศาสนา

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญกับชลบุรีอย่าง เขาชีจรรย์เป็นความตั้งใจจากคนพุทธเพื่อพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น มีแต่ความจริงใจที่จะสานต่อความศรัทธาอันแรงกล้าต่อพุทธศาสนาให้กับคนรุ่นหลัง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาให้กับผู้อื่นได้รู้จักถึงความงดงามผ่านพระพุทธรูปแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมือเห็นแล้วจะรู้ได้ทันทีเลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างแน่นอน ด้วยความสวยงามและวิจิตรของลายเส้นในการแกะสลัก แสดงถึงความศรัทธาอันแรงกล้าที่ยิ่งใหญ่ นอกจากที่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งความศรัทธาแล้ว ที่นี่ยังมีความสำคัญต่อชลบุรีในแง่การท่องเที่ยวอีกด้วย เพราะ ดึงดูดความสนใจจากนักทอ่งเที่ยว ได้เป็นอย่างมาก เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดที่หากใครได้มาชลบุรีจะต้องแวะมากราบไหว้สักการะอย่างแน่นอน

ที่เที่ยวชลบุรี รับปีกระต่ายทอง ที่เที่ยวรับปีใหม่ 2023


คาเฟ่พัทยา รับปี 2023 จุดเช็คอินสุดชิค รับปีกระต่ายทอง